CƯỜI TÉ GHẾ KHI NGHE BÀI GIẢNG CỦA HT THÍCH TỪ THÔNG

Published on Aug 2, 2016

Bài giảng nói rất hay nhiều ý nghĩa giúp cho hàng tăng ni và phật tử tỉnh ngộ.
– Phật Thích Ca là thầy của mình mà lại không biết làm phép,bắt ấn,làm cầu siêu bạt độ,trai đàng chuẩn tế,cầu siêu cầu an,xin xăm bói quẻ,xem ngày tốt xấu….Mà ngày nay quý thầy quý sư cô giỏi hơn cả phật biết hết những chuyện này.Hòa thượng nói rất hay,đúng là 90 rồi nói không sợ gì hết,nói là không cần gì hết mới nói thẳng ra như vậy.

Advertisements