Một sào huyệt của ve chai .
Thông thường, mỗi khi vào được đến đây, các chiến sĩ tình báo của ta chụp hình và để lại truyền đơn trước khi rút lui. Trên truyền đơn, chúng ta báo cho ve chai biết rằng vị trí của bọn họ đã bị lộ và họ chỉ có chết, nếu không ra đầu hàng. Mặt sau của truyền đơn là để cho họ ghi vào đó danh tánh, đơn vị và quê quán để nếu có bỏ xác tại trận, quân ta căn cứ vào đó mà tìm cách báo tin cho thân nhân của họ sau khi chôn cất họ tử tế.
Chúng ta đã thấy nhiều truyền đơn có ghi đầy đủ các chi tiết trên trong túi áo, túi quần của xác chết cộng quân. Điều này chứng tỏ họ muốn ra hồi chánh nhưng không có cơ hội. Họ tin rằng chúng ta sẽ làm những gì đã hứa nên mới ghi các chi tiết cá nhân vào mặt sau của tờ truyền đơn như vậy.
Ngoài ra, việc chúng ta để lại truyền đơn cũng đã khiến cho cộng quân rất hoang mang, mất hết tinh thần chiến đấu và phải thay đổi vị trí thường xuyên .
Khiet Nguyen
Ảnh
Được chia sẻ công khaiXem hoạt động
Advertisements