Nguyễn Lương Vỵ Bìa sách Thơ Trần Nhân Tông Trong kho tàng thi ca cổ điển Việt Nam, Trần Nhân Tông là nhân vật lịch sử rất đặc biệt: Ngài không chỉ là một bậc minh quân lỗi lạc hiếm có, mà còn là một vị thiền sư đã liễu ngộ Phật pháp (được người […]

via Đọc Thơ Trần Nhân Tông — Trần Thị Nguyệt Mai

Advertisements