Theo World Bank (WB) và LHQ ước tính, hàng năm có khoảng từ 20 đến 40 tỉ USD bị ăn cắp do tham nhũng từ các nước đang phát triển, có số liệu còn khủng hơn, lên đến hàng ngàn tỉ.

via Cua SOHA: Đòi lại tài sản bị quan tham đánh cắp như thế nào? — Hiệu Minh Blog

Advertisements