Vĩnh Long ngày 17-3-1965
Người lính này trở về sau một trận càn quét vào một căn cứ của VC ở gần Thị Xã Vĩnh Long
non sat cuu mang ông ta nó đã chặn đứng viên đạn và để lại một lỗ thủng trên cái nón sắt này

Advertisements