Một câu chuyện có thật về sự vận hành của luật nhân quả đã khiến bao người khi hay biết đã giật mình tỉnh ngộ.

via Sự vận hành của nhân quả — Thiền Tịnh Tâm

Advertisements