Dẫu cho nước lủ tràn bờ.
Nhậu cho thân xác vật vờ tả tơi.
Cỡ nào cũng uống cũng chơi.
Sáng say chiều xỉn nghỉ ngơi khỏi làm.
Ăn nhậu rồi tiểu tiện tại chổ, thiên đàng cũng không bằng!
Chỉ có ở Việt Nam.
Photo
Advertisements