Trung Quốc vắt kiệt sức dân với giá rẻ mạt để làm ra hàng hoá xuất khẩu sang Mỹ kiếm đô la. Khi có đô la thì chính quyền Trung Quốc lại đem cho chính phủ Mỹ vay bằng cách mua trái phiếu. Mà trái phiếu chính phủ Mỹ có tỷ lệ lãi suất rất thấp, gần như bằng không. Như vậy
Trung Quốc vắt kiệt sức dân mình kiếm đô la, sau đó đem đô la kiếm được cho chính phủ Mỹ mượn xài.
Đúng rõ ràng Trung Quốc so với Mỹ chỉ là kẻ khôn nhà dại chợ. Bắt dân mình làm để cho Mỹ hưởng.

Image may contain: text
Advertisements