Trithuc Tống Từ Phụng – Thứ năm, 20/02/2020 Năm 2020, Trung Quốc Đại Lục bị đại dịch ‘viêm phổi Vũ Hán’ do virus corona mới (COVID-19) tấn công, dường như trong bức màn sắt khép kín đang ánh lên quầng sáng: ĐCSTQ đang tan rã; quá trình tan rã này đang diễn ra theo cả […]

-Đại dịch COVID-19 Trung Quốc: Cách mạng sắp đến từ trong bức màn sắt — PHẠM TÂY SƠN