Chinese-backed company’s mission to source Australian medical supplies The Sydney Moning Herald By Kate McClymont – March 26, 2020 — 5.00am Khi dịch coronavirus xảy ra tại Vũ Hán hồi đầu năm nay, các nhân viên của tập đoàn bất động sản toàn cầu của nhà cầm quyền Trung cộng, Greenland Group được chỉ thị […]

-TRUNG CỘNG ĐÃ RA LỆNH CÁC CTY CỦA TC THU GOM KHẨU TRANG,… TỪ THÁNG 1 VÀ 2 -2020 — PHẠM TÂY SƠN