QUYỀN KẾ NHIỆM TỔNG THỐNG
Trước mối đe dọa của COVID, vấn đề lớn hiện nay là có thể tổ chức bầu cử đầu tháng Mười Một được không? Bác sĩ Fauci, giám đốc NIH, đã cho biết không có gì chắc chắn là sẽ có thể tổ chức bầu cử đầu tháng 11 cả. Nếu không tổ chức bầu cử được thì làm gì?
Câu trả lời ngắn gọn nhất là… chẳng ai có câu trả lời hết. Chẳng ai biết phải làm gì và có thể làm gì cho đúng luật hiện hành.
Như đã có dịp bàn qua trên diễn đàn này, có người đã viện dẫn Hiến Pháp có ghi rõ trong bất cứ mọi trường hợp, tổng thống và phó tổng thống KHÔNG được tại chức quá cuối tháng Giêng sau khi đã mãn nhiệm. Trong trường hợp không có tân tổng thống và tân phó tổng thống, thì chủ tịch Hạ Viện sẽ thay thế. Nhưng vấn đề là khi đó, ai là chủ tịch Hạ Viện? Hạ Viện cũng phải bầu lại trong kỳ bầu tháng Mười Một tới, nếu không có bầu cử thì sao? Hiến pháp cũng ghi rõ là đến cuối tháng Chạp thì toàn thể dân biểu sẽ hết nhiệm kỳ và không được tại chức. Nghĩa là trong tình trạng đó, chủ tịch Hạ Viện đã mất job trước cả tổng thống nữa, vì cả Hạ Viện đã hết nhiệm kỳ rồi, chẳng còn chủ tịch cũng chẳng còn dân biểu nào hết, chẳng còn chủ tịch Hạ Viện, cũng chẳng còn dân biểu nào thâm niên hết.
Đưa đến vai trò của người kế tiếp trong đường giây kế vị là thượng nghị sĩ giữ chức Mỹ gọi là ‘president pro-tempore’ của Thượng Viện, tức là người điều hành Thượng Viện, thay thế phó tổng thống khi phó tổng thống không hiện diện.

Trong tình trạng hiện hữu, nếu không thể có bầu bán, TT Trump, PTT Pence, chủ tịch Hạ Viện bà Pelosi đều không được làm ‘quyền tổng thống’, mà người nhận trách nhiệm đó sẽ là thượng nghị sĩ ‘president pro-tempore’ CH Chuck Grassley của tiểu bang Iowa. Ông Grassley mới tái đắc cử cuối năm 2018, nhiệm kỳ tới cuối năm 2024 mới hết. Ông Grassley khi đó vẫn còn trách nhiệm cao nhất tại Thượng Viện, sẽ là người có quyền đảm nhiệm chức vị tổng thống một cách chính danh nhất, theo đúng Hiến Pháp.
Nếu ông Grassley vì bất cớ lý do nào, không đảm nhiệm chức vị này thì người kế tiếp trong xâu chuỗi kế nhiệm sẽ là ngoại trưởng Mike Pompeo. Theo Hiến Pháp, tổng thống có thể hết nhiệm kỳ phải rời nhiệm sở, nhưng nội các vẫn có thể tiếp tục xử lý cho đến khi có nội các mới do tân tổng thống bổ nhiệm. Dưới đây là danh sách kế nhiệm tổng thống, theo Hiến Pháp (danh sách rất dài, bảng kê dưới đây chỉ nêu tên 10 vị đầu thôi).
Tóm lại, tất cả những người có thể làm quyền tổng thống nếu không có bầu cử đều thuộc đảng CH hết. Một tin mà đảng DC đang run lẩy bẩy, nên bằng mọi cách phải vận động có bầu cử dưới hình thức nào đó.

Image may contain: 1 person, suit