MÃ ĐỀ DƯƠNG CƯỚC Anh Hùng Tận THÂN DẬU NIÊN LAI Kiến Thái Bình.

5 Votes

562936_10152242216307729_1293510240_n

Cửu cửu càn khôn dĩ định
Thanh minh thời tiết hoa tàn.
Trực đáo Dương đầu, Mã vĩ…
-Sấm ký Trạng Trình-

-PHẦN 1 –
Theo GS Nguyễn Lý Tưởng
Trích:
-“Con số 9 (Cửu) là con số đầy bí ẩn mà khắp thế giới, Đông cũng như Tây đều nhắc đến…Con số 9 trong Kinh Thánh của người Do Thái từ mấy ngàn năm trước là sự huyền nhiệm” (Xuân Đại Việt 2014)…
-Đối chiếu…chúng ta thấy năm 1945 (4+5=9) nhà Nguyễn mất ngôi, kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ II, Việt Minh cướp chính quyền tại Hà Nôi…Năm 1954 đất nước chia hai: miền Bắc do Hồ Chí Minh lãnh đạo (chế độ CS) miền Nam do Ngô Đình Diệm lãnh đạo (chế độ Cộng Hòa)…Năm 1963 Tổng thống Ngô Đình Diệm bị thảm sát…Năm 1972 quân Bắc Việt chiếm một nửa tỉnh Quảng Trị, chiến tranh tàn phá…
Nhưng nếu cộng lại cả bốn số thì không phải là con số 9.

-Vì thế người ta chờ đợi con số 9 hoàn hảo nghĩa là bốn số cộng lại có con số 9 mới được.
Năm Ngọ, năm Mùi phải gần với số 9 hoàn hảo thì mới đúng với lời sấm Trạng Trình.
Năm Ngọ, năm Mùi sắp tới là năm sẽ có nhiều biến cố mà anh hùng sẽ tận số. Năm Thân 2016, năm Dậu 2017 sẽ có thái bình cho Việt Nam và thế giới…
-Người ta tin rằng năm Ngọ (2014) Năm Mùi (2015) là năm sẽ có nhiều biến cố lớn cho Việt Nam và sẽ kết thúc vào năm Thân (2016)…Năm đó, anh hùng sẽ tận số.

Vậy anh hùng mà Trạng Trình Nguyễn Bĩnh Khiêm nói đây là ai?
Có người giải thích: “anh hùng” đây là Cộng Sản VN…vì chúng tự xưng là “anh hùng” (nhân dân anh hùng, quân đội anh hùng, anh hùng lao động…cái gì của Cộng Sản Việt Nam đều được đặt tên là anh hùng)…
Tình hình hiện nay biến chuyển rất nhanh, chưa biết ngày nào xảy ra các biến động mà Sấm của Trạng Trình đã nói đến 500 năm về trước. Chúng ta chờ xem và hy vọng”…
(NLT – Xuân Đại Việt 2014 Giáp Ngọ trang 14- 15)

-PHẦN 2-
Xin thêm và tóm lược đôi chi tiết liên quan đã đề cập trong bài viết “Điềm gở của Năm Giáp Ngọ 2014 – Trần Sơn (xét theo Lịch số Tử Vi và Dịch Lý Cổ Việt)”:

*Giáp Ngọ – qua Dịch Lý
Tượng số 07
Chiêm được Quẻ Ly:
-Tiên thiên : Ly thuộc hướng Đông
(biển Đông dần dà đang bị Tàu khống chế; đảng CSvn lại tiếp tay dâng thêm lãnh hải, biển đảo& tài nguyên..)
Cổ Việt/Dịch lý:
-Ly là lửa (hỏa – màu đỏ – sáng)
-biến âm là “ly = chia ly, phân ly”
-biến âm là “lệ =lệ thuộc”
(đảng CSvn lệ thuộc CS Tàu về nhiều phương diện KT, QS, Ngoại giao & Cai trị – Điều hành đất nước…)
-biến âm là “lề = lề thói thiên về cảm tính”
(nạn tham nhũng là đại vấn nạn của tính gia tộc tiến đến bè phái, phe nhóm lợi ích…đặt quyền và lợi của Đảng CSvn trên cả Hiến Pháp và Lợi ích của Quốc Gia & Dân Tộc)
-Quẻ Ly (cùng với quẻ Khảm) là hai quẻ cuối của Kinh Thượng được Lời Tượng của Dịch cho là “Thiên Địa chi trung”.
-Sau Khảm (tiếng Việt là khẩm = bề bộn, quá sức) nên đến quẻ Ly là cần nơi nương tựa. Chỗ dựa đây, Lý của Dịch là Lòng Dân (Thiên/NHÂN/Địa) trong nghĩa “Ý Dân là Ý Trời”.
Trong nhiều thập niên qua – đảng CSvn có (còn) dựa vào lòng Dân trong điều hành đất nước ?

Hay đang dấn sâu vào lệ thuộc Chủ nghĩa XH “anh hùng” của các đồng chí đàn anh – đặc biệt là Cộng Sản Tàu?

*Giáp Ngọ/Tử Vi
-Thái Tuế cư cung Ngọ. Sao Lưu Thiên Mã tại cung Thân ngộ Lưu Triệt, Lưu Tang môn.
(Ngựa cùng đường, què quặt… hay Ngựa vong (chết); ngựa xe tang…)
-Đảng Cộng Sản Đông Dương TIỀN THÂN của đảng CSVN hiện tại đã được Hồ Chí Minh thành lập tại Nam Trung Hoa vào Năm Canh NGỌ 1930.
Cả hai đảng Cộng Sản Tàu và Việt Nam đều tuyên xưng đã và đang áp dụng Chủ Nghĩa Anh Hùng dân tộc cho “đất nước” của mình…

Nay “con Ngựa VN -Canh NGỌ đang lâm vào tuyệt lộ dẫn đến tử vong .
Khác gì Câu truyền tụng dân gian:
“Bao giờ Đồng cạn, Hồ khô;
Chinh rơi, Giáp rách CƠ ĐỒ MỚI HƯNG”

Ứng chăng với Sấm ký Trạng Trình ?
-Trần Sơn –

MỜI ĐỌC thêm:
http://bagan3.me/2014/01/08/diem-go-cua-nam-giap-ngo-2014-xet-theo-lich-so-tu-vi-va-dich-ly-co-viet/