Tài liệu về Ải Nam Quan Ngày xưa

Tài liệu về Ải Nam Quan Ngày xưa

 Ải Nam Quan

Ải Nam Quan cách tỉnh thành (Lạng Sơn) 31 dặm về phía bắc, thuộc châu Văn Uyên, phía bắc giáp châu Bằng Tường tỉnh Quảng Tây nước Thanh

 
Theo Ðại Nam Nhất Thống Chí (1882) đoạn nói về Ải Nam Quan:
“Ải Nam Quan cách tỉnh thành (Lạng Sơn) 31 dặm về phía bắc, thuộc châu Văn Uyên, phía bắc giáp châu Bằng Tường tỉnh Quảng Tây nước Thanh, tức là chỗ mà người Thanh gọi Trấn Nam Quan. Cửa nầy dựng từ năm Gia Tĩnh nhà Minh, đến năm Ung Chính thứ 3 (1725) nhà Thanh, án sát tỉnh Quảng Tây là Cam Nhữ Lai tu bổ lại có tên nữa là “Ðại Nam Quan”, phía đông là một dải núi đất, phía tây là một dải núi đá, đều dựa theo chân núi xây gạch làm tường, gồm 119 trượng, cửa quan đặt ở quãng giữa có biển đề “Trấn Nam Quan”, dựng từ năm Ung Chính thứ 6 (1728) triều Thanh, có một cửa, có khóa, chỉ khi nào có công việc của sứ bộ mới mở. Bên trên cửa có trùng đài, biển đề 4 chữ “Trung ngoại nhất gia”, dựng từ năm Tân Sửu [1781] đời Càn Long nhà Thanh. Phía bắc cửa có “Chiêu đức đài”, đằng sau đài có “Ðình tham đường” (nhà giữ ngựa) của nước Thanh; phía nam có”Ngưỡng đức đài” của nước ta, bên tả bên hữu, có hai dãy hành lang, mỗi khi sứ bộ đến cửa quan thì dùng chỗ nầy làm nơi tạm nghỉ.”
 
Theo “Ðịa dư các tỉnh Bắc Kỳ” của Ngô Vi Liễn, Phạm Văn Thư và Ðỗ Ðình Nghiêm (Nhà in Lê Văn Tân xuất bản, Hà Nội, 1926): “Cửa Nam Quan ở ngay biên giới Trung Quốc và Việt Nam. Kể từ Hà Nội lên đến tỉnh lỵ Lạng Sơn là 150 km; đến cây số 152 là chợ Kỳ Lừa; đến cây số 158 là Tam Lung; đến cây số 162 là Ðồng-Ðăng; đến cây số 167 là cửa Nam Quan đi sang Long Châu bên Tàu. Như vậy từ Ðồng Ðăng lên cửa Nam Quan có 5 km; từ Kỳ Lừa lên Nam Quan mất 15 km [về phía tây nam chợ Kỳ Lừa có động Tam Thanh, trước động Tam Thanh có núi Vọng Phu hay tượng nàng Tô Thị là những thắng canh của tỉnh Lạng Sơn] và từ tỉnh lỵ Lạng Sơn lên Nam Quan là 17 km.”
**
 Các bức ảnh trong entry này sắp xếp không theo trình tự thời gian, mà theo trình tự không gian của chuyến đi từ Đồng Đăng sang Long Châu – Trung Quốc. Trong số đó có các bức ảnh do vợ chồng Imbert chụp vào khoảng thời gian cuối năm 1906, trong chuyến đi tới vùng biên ải Trung Hoa.
Hình 1: Thị xã Đồng Đăng nhìn từ đỉnh cao của trạm quan trắc, nơi đóng quân của một đội trưởng bộ binh bản xứ và một trung úy Pháp.
Ảnh: Imbert Edgard (cuối 1906 – trang Ecpad)
Hình 2: Ga Đồng Đăng, ga cuối trên biên giới của tuyến đường sắt đường sắt Hà Nội – Vân Nam. Ảnh: Imbert Edgard (cuối 1906).
Hình 3: Một trong những bức ảnh của tạp chí LIFE về Việt Nam thời thuộc Pháp.
Hình ảnh chuột Mickey cầm súng đứng gác giúp ta ước đoán bức ảnh được chụp vào những năm 30, khi hình tượng chuột Mickey trở nên nổi tiếng khắp thế. Bảng chỉ dẫn mang dáng hình cửa ải ghi rõ khoảng cách từ Đồng Đăng đến Nam Quan là 4 km. Hoạt động canh giữ cửa khẩu biên giới thể hiện qua số lượng binh sĩ và các xe quân sự
Hình 4: Chỉ dẫn ghi trên tường: Đường sang Trung Hoa qua cửa Nam Quan
 
Hình 5: Ảỉ Nam Quan nhìn từ phía Đồng Đăng
Hình 6: Đường lên biên giới Việt – Trung đi qua những ngọn núi.
Đường mòn quanh co, gập ghềnh qua những sườn dốc nguy hiểm.
Hình 7: Cùng một góc chụp với bức trước
Hình 8: Đồng Đăng – Đồn canh của Pháp trên đường biên giới.
Nhìn về phía Ải Nam Quan. Đã hiện ra vệt mờ của bức tưòng thành trên sườn dốc của ngọn núi bên phải dẫn tới điểm cao nơi đặt đồn canh của Pháp
Hình 9: Đồn Pháp nhìn từ Ải Nam Quan
Hình 10: Một bức trong loạt bưu ảnh “Đồn và lô cốt địa đầu Bắc Bộ” – Nam Quan: 
Cửa khẩu sang Trung Quốc. Đồn biên giới Trung quốc và lô cốt Pháp
Hình 11: Hình chụp từ cao điểm thấy rất rõ hai cửa quan
Hình 12: Toàn cảnh Ải Nam Quan nhìn từ phía Đồng Đăng. Đã thấy rõ hai cửa quan: cửa của Việt Nam nhỏ bé, khiêm nhường, một tầng mái, cửa của Trung Hoa lớn hơn, hai tầng mái. Một dải tường thành chạy lên núi từ hai bên cửa quan Trung Hoa. Trên con đường chạy về cận cảnh bức ảnh có một số nhân vật đang di chuyển.
Rõ ràng, mặc dù về mặt tự nhiên đây là vùng rừng núi, nhưng cả người Pháp và nhà Thanh đều chủ ý để khu vực cửa khẩu trơ trọc nhằm theo dõi mọi biến động.
Hình 13: Ải Nam Quan (trước) năm 1905. Dù hướng chụp chính diện làm cho cửa quan của Việt Nam lẫn vào công trình đồ sộ của nước lớn Trung Hoa, nhưng vẫn thấy rõ ba tầng mái của hai cửa quan.
Hai phía Ải Nam Quan của Việt Nam cũng có hai bờ tường chạy về hai ngọn núi, nhưng ngắn hơn và có hình bậc thang.
Hình 14: Khoảng cách chụp gần lại, phân biệt rất rõ hình dáng của hai cửa ải
Hình 15: Hướng chụp từ trên điểm cao cho thấy giữa hai cửa quan là một vùng đệm. Bưu ảnh gửi đi ngày 6.03.1907
Phụ ảnh với chú thích của người sử dụng
Hình 16: Vị trí chụp từ đường đi.
Hình 17: Việc ghi thời điểm chụp bức ảnh này là ngày 2 tháng 8 năm 1940 như phụ ảnh dưới hoàn toàn không có cơ sở. Đến cuối năm 1906 cửa quan của Trung Hoa chỉ còn một mái lầu (xem hình 2…6), nhưng trong bức ảnh này ta vẫn thấy rõ hai mái lầu giống như các bức ảnh chụp trước đó.
 Hình phụ: có thể suy luận ngày 02 tháng 8 năm 1940 là ngày đăng bức ảnh này trên một tài liệu (báo) nào đó, chứ không phải ngày chụp.
Hình 18: Khoảng cách từ phía người chụp rút ngắn lại
Phụ ảnh: Bức tô mầu hình 16
Hình 19: Một bức bưu thiếp rất đẹp và có giá trị bởi dòng lưu bút của người sử dụng cho biết vị trí Ải Nam Quan cách tỉnh lỵ Lạng Sơn 17 km, được tu sửa vào năm 1908…
Hình 20: Một tốp lính và sĩ quan Pháp trước Ải Nam Quan
Hình 21: Cận cảnh
Hình 22: Hoạt động bang giao diễn ra nơi cửa khẩu có vẻ rất hòa hảo. Còn nhớ sau Công ước Thiên Tân 1885, người Pháp đã xúc tiến một dụ án rất tham vọng: xây dựng mạng lưới đường sắt từ phần lãnh thổ Đông Dương sang Vân Nam. Tuyến đường này khánh thành ngày 31 tháng Ba năm 1910.
Hình 23: Một bức ảnh vô cùng quý hiếm với cận cảnh hình trang trí trên cửa ải, các vòm cổng của hai bên, cũng như bức bình phong chắn ngang phía Trấn Nam Quan
Hình 24: Đây là một bức ảnh gây tranh cãi bởi sự khác biệt trong hình dáng của Ải Nam Quan
Hình 25: Vùng đệm nằm giữa hai cửa quan. Hướng chụp vẫn từ phía Việt Nam. Người chụp đứng trên sườn núi, ngay sau phia bức tường đá. Quả là người Trung Hoa rào rậu rất kĩ. Trấn Nam Quan (cửa quan của Trung Hoa) xây liền sau bờ tường thành chạy từ trên ngọn núi đá vôi xuống. Chỗ cao nhất của bờ thành gần tới mái của cửa quan. Bên trái bức ảnh, ở lưng chừng núi có một công trình giống ngôi miếu (ở hình số 15 ta đã có thể nhìn thấy nó).
Hình 26: Vùng đệm nằm giữa hai cửa quan. Phía sau cửa quan Trung Hoa có một bức bình phong
Hình 27: Viên quan nhà Thanh phụ trách Trấn Nam Quan
Hình 28: Một viên quan nhà Thanh chỉ huy quân đội trấn giữ cửa ải
Hình 29: V.iên quan nhà Thanh cùng tùy tùng mang cờ phướn khi sang giao tế vùng đất thuộc Pháp
Hình 30: Sang địa phận Trung Hoa. Đối diện với cổng có một bức bình phong chắn ngang.
Trong kiến trúc cổ, theo quan niệm phong thủy, bình phong có tác dụng khắc phục, hạn chế những yếu tố xấu, phát huy những yếu tố tốt về phong thuỷ. Bức bình phong chắn sự dòm ngó từ ngoài vào.
Hoạt động ngoại giao nơi này diễn ra sôi động với chương trình khảo sát, hoạch định biên giới giữa Pháp và nhà Thanh. Có thể phân biệt được quan chức Pháp trong bộ Âu phục trắng, cưỡi ngựa trắng và quan chức nhà Thanh đội nón, cưỡi ngựa ô trong số các nhân vật trong ảnh.
Hãy chú ý đến cụm nhà ngói có tường bao ở góc trái bức ảnh.
Hình 31: Bức ảnh có dòng lưu bút đề ngày 9.08.1907.
Các quan chức Pháp – Hoa chụp ảnh kỉ niệm bên bức bình phong
Hình 32: Những đứa trẻ Trung Hoa trên cửa ải. Ảnh: Imbert Edgard (cuối 1906)
Hình 33: Thời gian trôi qua thể hiện qua chiều cao cây cối. Ta dễ dàng nhận thấy Trấn Nam Quan chỉ còn một mái lầu và xuất hiện hàng lan can. Có thể cuộc khởi nghĩa Trấn Nam Quan năm 1907 của Tôn Trung Sơn đã làm thay đổi diện mạo của cửa quan này.
Hình phụ: Dấu bưu điện 1911. Hãy để ý đến hai người đàn ông mặc Âu phục mầu trắng đứng gần bức tường bao của cụm nhà trước cổng quan. Vóc dáng, tư thế, và đồng phục cho biết họ có thể là những viên chức Pháp làm việc tại văn phòng quản lý biên giới. Cụm nhà nhỏ nơi họ đứng trước kia Quan Đế Miếu (miếu thờ Quan Công) và Đền Chiêu Trung. Năm 1896 trong chương trình khảo sát biên giới giữa Trung-Pháp đã xây trên nền này một văn phòng quản lý cùng với 9 điểm khác trên biên giới Trung-Việt. Năm 1914 văn phòng được xây lại lần hai thành kiến trúc nhà lầu kiểu Pháp, nên còn gọi là “Pháp Lầu” hoặc “Pháp Quốc Lầu”. Công trình vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, nhưng thông tin không rõ ràng, có phần mâu thuẫn về niên đại lịch sử khiến Pháp Quốc Lầu có một lai lịch mờ ám
Hình 34: Trấn Nam Quan nhìn từ điểm cao phía Trung Hoa. Vẫn thấy rõ bức bình phong và cụm nhà ngói trước cổng quan. Trên đỉnh núi bên trái có một danh trại khá lớn.
Hình 35: Toàn cảnh Trấn Nam Quan bên phía Trung Hoa. Ngôi làng trong thung lũng nằm hai bên con đường nhỏ, phía trước là khu doanh trại. Cuối con đường chính dẫn về phía Trấn Nam Quan vẫn thấy cụm nhà nơi đặt văn phòng quản lý biên giới Pháp – Trung. Thời điểm này văn phòng chưa được xây lại thành toà nhà 2 tầng mà người ta quen gọi là Lầu Pháp Quốc.
Phụ ảnh: Dòng lưu bút ghi ngày 17.04.1911.
Bưu cục Lạng Sơn đóng dấu ngày 19.04.1911
Hình 36: Ngôi làng Trung Hoa ở Nam Quan (trong khung mầu vàng của phụ ảnh 34).
Hai dãy nhà lá nằm bên con đường lát đá. Đây có lẽ là khu dân cư, cuối đường có một khu nhà ngói khang trang hơn có lẽ là doanh trại hoặc khu gia binh
Hình 37: Ngôi làng nhìn từ điểm cao
Hình 38: Xử trảm một người Hoa tại khu vực Ải Nam Quan
Hình 39: Một lễ hội người Hoa ở Lang Cang Tchap gần Ải Nam Quan
 
Xen vào loạt ảnh của Union Commerciale Indochinois, chụp cùng một thời gian, đánh số từ 228 đến 233, miêu tả con đường từ Ải Nam Quan sang Long Châu, là những bức ảnh của vợ chồng Imbert Edgard chụp cuối 1906
Vợ chồng Imbert được những người Trung Hoa đưa tới ngôi làng Loc Kan Thiap.
233. Đường đi Long Châu chạy qua khu vực những đồi cỏ
232. Phong cảnh đường đi Long Châu
229. Một dinh thự trên đường đi Long Châu. Không rõ Loc Hang Thiap là địa danh gì
Vợ chồng Imbert chụp ảnh trước dinh thự của chỉ huy tên Sen ở Loc Hang Thiap
Cùng người đồng hương và chủ nhà Trung Hoa đến thăm một nhà hát ở Loc Hang Thiap
228. Những ngôi miếu….
Hơn 100 năm đã trôi qua từ lúc người Pháp chụp những bức hình trên. Vạn vật đã đổi thay. Một mầm cây non có thể đã trở thành cổ thụ. Một con sông có thể đã cạn khô hay đổi dòng. Một ngọn núi có thể đã trở thành bình địa. Các triều đại cũng vậy. Ải Nam Quan xưa có phải là Hữu Nghị Quan ngày nay?
Người ta sẽ chẳng tranh cãi khi xung quanh nó không có những bức màn bí ẩn. Dù thế nào, trong tâm thức mỗi chúng ta dải đất hình chữ S bắt đầu từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau.
Advertisements

TIẾNG NÓI VÀ CHỮ VIẾT CỦA NGƯỜI VIỆT NAM QUA CÁC THỜI ĐẠI

TIẾNG NÓI VÀ CHỮ VIẾT CỦA NGƯỜI VIỆT NAM QUA CÁC THỜI ĐẠI

“…Tiếng nói của dân tộc đã được hình thành theo nhịp phát triển của dân tộc. Tiếng Việt Nam đã có một nguồn gốc rất lâu đời và sự tiến hóa của tiếng nói này cũng đã phải tùy thuộc theo số phận nổi chìm của dân tộc…”
tiengviet01
Đến ngày nay, những tài liệu dân tộc học, ngôn ngữ học, khảo cổ học đều xác nhận rằng Tổ Tiên người Việt Nam đã hiện diện hàng thiên niên kỷ trước Tây lịch trên lãnh thổ mà ngày nay được gọi là Bắc phần Việt Nam. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc có gốc nguồn xa xưa nhất trên hoàn cầu.
  Tiếng nói của người Việt Nam đã được hình thành và phát triển qua hàng ngàn năm gắn liền với lịch sử dân tộc. Nhờ được sinh sống trên đất Tổ, người Việt Nam ngày xưa đã có thể hình thành được một ngữ hệ dân tộc vững chắc, hòng sau đó tuy bị gần ngàn năm Bắc thuộc, vẫn bảo tồn được tiếng nói của mình.

     Những di tích và di vật phát hiện được đã xác nhận Tổ Tiên người Việt từng tạo nên được các nền văn hóa huy hoàng một thời từng sáng chói khắp Đông Nam Á. Một nền văn minh nào đó đã được gọi là, văn minh không thể thiếu yếu tố chữ viết, để lưu lại những tâm tư, kiến thức hay hoạt động của người thời đó. Tìm hiểu về Tổ Tiên, nhiều người đã phân vân muốn biết tiếng nói và chữ viết, qua các cuộc thăng trầm của lịch sử dân tộc đã được hình thành và biến chuyển như thế nào?

I.- TIẾNG NÓI CỦA NGƯỜi VIỆT NAM
Sử liệu chính xác cũng như những thư liệu khoa học mới đều đã minh định rằng dân tộc mà ngày nay được gọi là dân tộc Việt Nam, chính là hậu duệ của dân KEO ngày xưa từng cư trú lâu đời ở Bắc Việt Nam. Tài liệu khảo cổ xác nhận rằng từ thời đại đá mới đã cộng cư trên lãnh thổ Bắc Phần Việt Nam nhiều loại hình nhân chủng mà chủ yếu là hai loại Indonésien-cổ và Australomélanésien: hai thành tố nhân chủng cơ bản hình thành dân KEO. Dân KEO đã cư trú lâu đời ở lưu vực sông Mã cùng vùng trung du và đồng bằng Bắc Việt từ những thời xa xưa của lịch sử. Vết tích cư trú của họ đã được các nhà khảo cổ ngày nay phát hiện rất nhiều ở những khu vực này.
Khi người Việt Nam đã có một nguồn gốc dân tộc lâu đời như thế, tất nhiên tiếng nói của họ cũng có nguồn gốc xa xưa không kém. Hiện nay các nhà ngôn ngữ học khắp thế giới hiện đều có cùng ý niệm rằng cư dân nói tiếng MônKhmer, vào những thiên niên kỷ trước Tây lịch đã cư trú đông đúc ở miền Đông Bắc Đông Dương cũ. Từ năm 1852, nhà ngôn ngữ học Logan, trong sách Ethnology of the Indopacifik Island, Journal of the Indian atchipelao II, trang 658, cho rằng tiếng Việt Nam cùng họ hàng với tiếng Môn-Khmer. Năm 1852, J.F.S: Forbes, trong sách Comparative of the languages of Furter India, trang 11, cũng đã nêu lên sự đồng nhất giữa ngôn ngữ Việt và Môn-Khmer.
Trong quyển Les Langues du monde, nhà Đông phương học Henri Maspéro nói tiếng Việt Nam có nhiều liên quan với tiếng Thái. Theo ông, tuy tiếng Việt quả có thật có nhiều từ gốc Môn-Khmer nhưng không có hệ thống đầy đủ và tất cả đều được xen vào một số lớn từ mà nguồn gốc là Thái. Maspéro cho rằng tiếng Việt Nam và tiếng Thái đều có hệ thống thanh điệu trong khi tiếng Môn-Khmer không có và tiếng Việt Nam và tiếng Thái giống nhau trong việc dùng từ CON và CÁI để chỉ những vật hoạt động và không hoạt động. Ông Maspéro kết luận rằng ngôn ngữ tiền Việt Nam đã xuất hiện do kết quả của một ngôn ngữ Môn-Khmer, một ngôn ngữ Thái và một ngôn ngữ thứ ba hiện nay chưa biết được, nhưng ngôn ngữ có ảnh hưởng chủ đạo vẫn là ngôn ngữ Thái.
Trong sách The Journal of the Royal asiatic society, ở trang 427, ông C.O. Blagden tỏ vẻ nghi ngờ lề lối của Henri Maspéro trong lập luận dựa vào thanh điệu để sắp hạng ngôn ngữ. Trong sách Les Langues du mondes của ông, ở trang 398, ông Przyluski cũng nói lập luận của Maspéro chưa có cơ sở và sắp tiếng Việt vào dòng họ các ngôn ngữ tộc Nam Á. Năm 1953 trong Bulletin de la société de linguistique de Paris, ông A.G. Haudricourt bác bỏ hẳn quan điểm của Maspéro và mạnh mẽ chứng minh những mối liên hệ giữa tiếng Việt Nam và ngữ tộc Nam Á. Năm 1958, trong thuyết trình của ông, ông Andrewnoi chủ trương rằng tiếng Việt Nam thuộc ngữ tộc Nam đảo. Nói tóm lại nếu dựa theo các lập luận trên đây, có thể có hai quan điểm:
1- Nên xếp tiếng Việt Nam vào ngữ hệ Thái.
2- Tiếng Việt Nam có liên hệ với các ngôn ngữ Nam Á vì thuộc ngữ tộc Nam Á hay Nam đảo. Những nhà ngôn ngữ học từng chủ trương tiếng Việt Nam thuộc ngữ tộc Nam Á còn nói thêm rằng về mặt từ cơ bản, tiếng Việt Nam có nhiều liên quan mật thiết với các ngôn ngữ Nam Á và các từ ấy đều có một hệ thống chặt chẽ. Ví dụ như về hệ thống số đếm:
Tiếng Việt Nam cũng như tiếng Môn-Khmer đều cùng có tiền-từ trung-từ nhưng cũng cùng không có hậu-từ. Tài liệu nhân loại học từng cho biết người Việt Nam cũng như người Thái cùng các bộ tộc ở Nam đảo đều có liên quan đến chủng tộc Indonésien-cổ, cho nên thiết nghĩ sự liên quan mật thiết về ngôn ngữ đã bắt nguồn từ sự xuất phát từ một nguồn gốc chung từ những thời xa xưa của lịch sử.
Một số học giả chịu nặng ảnh hưởng của Hán nho, cho rằng tiếng Việt cùng một nguồn gốc với tiếng Trung Hoa. Đó là một sai lầm lớn lao. Sử liệu về thời Thái thú Sĩ Nhiếp cũng như thời Mã Viện đều chứng minh người Việt Nam xưa không cùng ngôn ngữ với các dân tộc ở về phương Bắc nước mình. Trong sách TIỀN HÁN THƯ có kể chuyện: ”đời Đào Đường có sứ bộ xứ Việt Thường ở phương Nam tới triều với NHIỀU NGƯỜI THÔNG DỊCH. Họ biếu con rùa thần… Nếu quả thật cùng một ngôn ngữ thì đâu phải cần đem theo nhiều thông dịch viên. Dầu phải công nhận rằng sau gần ngàn năm Bắc thuộc, có nhập vào ngôn ngữ Việt thêm một số từ gốc Hán nhưng không thể vì thế mà nói rằng tiếng Việt Nam có cùng nguồn gốc với ngôn ngữ Hán. Nhất là khi ngữ pháp của hai ngôn ngữ lại quá khác biệt. Ví dụ: trong tiếng Việt hình-dung-từ khi nào cũng đứng sau danh-từ chớ không đứng trước như ngôn ngữ Trung Hoa. Nếu người Việt Nam nói con ngựa trắng, cái áo xanh, ông Mạnh, thành Hà Nội; thì người Trung Hoa nói bạch mã, thanh y, Mạnh tiên sinh, Hà Nội thành.
Như thế sau gần ngàn năm Bắc thuộc, tiếng Việt Nam đã hội nhập thêm một số từ Hán, để làm cho tiếng Việt Nam được phong phú hơn. Những ảnh hưởng chủ đạo đã cấu thành hình thái của tiếng Việt Nam đã được ổn định từ lâu trước thời tiếp xúc với Trung Hoa. Nhờ vào vốn liếng bền vững về ngôn ngữ đó mà sau này sau gần ngàn năm bị đô hộ, ngôn ngữ Việt Nam chẳng những không bị tiêu diệt, trái lại còn phong phú thêm hơn. Tiếng nói còn thì dân tộc còn. Trong khi hàng trăm bộ lạc hay tiểu quốc ở phía Bắc nước Âu Lạc đều bị đồng hóa hết thì dân tộc Việt Nam vẫn bảo vệ được tiếng nói đặc thù của mình, một phần nhờ tiếng nói của dân tộc Việt Nam đã được ổn định lâu từ trước do sự thể Tổ Tiên người Việt đã cư trú lâu đời trên lãnh thổ miền Bắc Việt Nam từ những thời xa xưa của lịch sử.
SỰ BIẾN ĐỔI CỦA TIẾNG VIỆT QUA CÁC THỜI ĐẠI
Nếu có một phép lạ nào làm cho một người Việt Nam ngày nay gặp được người Việt thời cổ nói chuyện thì chắc chắn người Việt Nam ngày nay sẽ không hiểu tiền nhân mình muốn nói gì. Sở dĩ có tình trạng đó là do tiếng nói của dân tộc đã biến đổi quá nhiều qua các thời đại và chính nhờ những biến đổi đó mà tiếng Việt đã có thể trở thành tuyệt vời như hiện tại.
Các truyền thuyết của người Kinh (danh xưng để gọi người Việt ở đồng bằng) và các truyền thuyết của các bộ tộc thiểu số đã cùng nhau cư trú lâu đời ở Bắc Việt Nam đều nói lên những liên quan mật thiết do cùng có chung một nguồn gốc từ thời buổi xa xưa của lịch sử. Nhất là giữa người Mường và người Kinh. Sử liệu từng cho biết người Mường nguyên xưa là người Việt từng bỏ đồng bằng lên miền núi rừng để tránh họa đồng hóa của ngoại bang xâm lăng. Vì thế có thể nói người Mường là tiêu-bản còn lại của người Việt thời tiền sử. Ngôn ngữ Việt và Mường đều cùng có các yếu tố Thái và Môn-Khmer. Nên việc nghiên cứu ngôn ngữ người Mường có thể tạo nhiều dễ dàng trong công việc tìm hiểu tiếng nói của dân tộc Việt Nam thời tiền sử. Qua các thời đại, tiếng nói của người Việt Nam xưa biến đổi mau lẹ nên lắm khi có thể hậu duệ ngàn năm sau khó hiểu được ngàn năm trước tiền nhân mình muốn nói gì. Ví dụ như trong một đoạn trích sau đây của luận bàn về chữ viết của người Việt-cổ trong sách THANH HÓA QUAN PHONG của Vương Duy Trinh, nếu được âm lại theo chữ quốc ngữ ngày nay sẽ là:
“Du xu dưỡng hứa ão để ba cỏ hương cúc tẩy khu mu đơn tây hương tiêu bông ba hoàng thiên nào du xu mông nồng tối báo kham nô hy châu rõ khoan hiểm bông uẩn hủ. Cú nam báo kiểu dốc liễu hiên sơ chưa giác niêu huấn bộ mi phương ứng chính khu tục ôi khoan hy…“.
Với những lời văn như thế, nếu không có những nhà ngôn ngữ học giải thích lại thì làm sao chúng ta có thể hiểu được ra là:
“… hoa vàng ở trên cao, làm sao lấy được, anh cũng lấy hương vàng thắp đủ ngày khấn hương đăng, khấn trời ở trên cao, trời ở trên cao trông xuống cùng giúp hay không biết có anh cùng em cùng mến lòng nhau không ? Mến lòng làm bạn với nàng mà không theo đến, anh thì lòng muốn bẻ lấy cội cây hoa, muốn lấy cây hoa mà người khác tranh lấy tức lắm hỡi!“.
Hoặc nghe nói những lời sau đây, nếu không được giải thích thì khó được để hiểu:
Khây khươc mang pêu Pô ràng có môch ông, thên hôp là ông Tùng mà cỏ lại bơ chồng: nã nú ra tế nĩ lấp cái ksông Pồ. Nã tan lễ ksông Pô pao thất Thach Pi. Bơ nã mê ti lê ksú tê nã lấp ksông. Lòng klời ksinh tha moch ông hộp là ông sách, mê thương mê thếch pât bởi ông Tùng. Nã mê pao lồ, nã to ming nó tha nã mê pất ông Tùng. Ông Tùng mê chãi hết ming mê chết. Cho dênh cái ksông dĩ chãng lấp ẩu, mê danh cái Thác pờ di.
Nghe nói như vậy thì nên hiểu rằng:
“Khi trước nghe người ta nói rằng có một ông tên gọi là ông Tùng mà có hai vợ chồng: nó rủ nhau để nó lấp cái sông Bồ vào đất Thạch Bi. Vợ nó mới đi lấy đá để lấp sông. Lòng trời sinh ra một ông gọi là ông Sắt mới xuống mới thách vật với ông Tùng. Ông Tùng mới chạy hết mình mới chết. Cho nên cái sông ấy chấp lấp được nên mới có cái thác ấy“.
Bài ”Mộng Ký“ trong sách THÁNH TÔNG DI KHẢO có kể lại việc vua Lê Thánh Tông vào một đêm mưa gió nghỉ đêm gần hồ Trúc Bạch đã nằm mộng thấy một người con gái dâng một bức tấu thư gồm 71 chữ ngoằn ngoèo không thể đọc hiểu được, ngay cả triều đình cũng thế. Ba năm sau lại có dịp nằm mộng thấy một tiên ông thổi sáo, nhà vua hỏi về lối chữ lạ đã thấy năm xưa thì tiên ông cho biết ”đó là chữ cổ của nước Nam, nay ở miền núi còn nhiều người đọc hiểu được“. Nhờ vậy vua Lê Thánh Tông mới hiểu được lời lẽ trong bản tấu.
Xem như thế đủ rõ nhiều danh xưng Việt-cổ đã biến đổi theo thời gian. Ví dụ như cau trầu ngày xưa được nói là ping nang và bu liuBu liu là phiên âm của TRẦU trong tiếng Việt-cổ qua đầu Tây lịch biến thành bliu, vài thế kỷ sau thành blô, đến thế kỷ 17 biến thành blầu và đến nay biến thành trầu. Ngày xưa CAU được gọi pinang sau biến thành M’nang, ngày nay người Mường gọi là nang, còn nếu người Việt ngày nay nói mo nang có nghĩa là mo cau. Danh xưng Mỵ Nương ngày xưa là mệ nàng. Con gái ngày xưa được gọi là mại. Ngày nay mái chỉ còn được dùng để chỉ những loại chim chóc hay gia cầm thuộc giống cái. Ví dụ như con gà mái. Trưng Trắc chỉ là danh xưng của vị nữ anh hùng Việt Nam đã được người đời sau phiên âm theo tiếng Hán. Người Việt ngày xưa gọi Bà là Mling Mlak.
Tiếng nói của người Việt lại còn đôi khi biến giọng vì những biến cố đã tuần tự xảy ra. Như khi trên lãnh thổ mà ngày nay được gọi là Trung Hoa có loạn Xuân Thu Chiến Quốc (thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch), một số cư dân miền lưu vực sông Dương Tử cùng dân vùng đông nam Trung Hoa đã di tản bằng đường biển sang đất Việt tỵ nạn ở vùng Kinh Bắc, vùng Phong Châu. Hoặc sau khi thắng được hai Bà Trưng, Mã Viện đã đưa sang đất Việt hàng ngàn tội nhân, dân nghèo Trung Hoa cùng ngược lại đày sang vùng lưu vực sông Dương Tử hàng ngàn người Việt từng trung thành với hai Bà. Những người mới đến dầu sao cũng chỉ là thiểu số nên phải uốn theo tập tục của người bản địa và trong các cuộc đàm thoại họ phải uốn lưỡi nói theo giọng bản xứ để được thông cảm. Lần lần giọng nói ở những vùng này theo thời gian cũng biến đổi, nhất là vùng dân cư ở phía Bắc lưu vực sông Hồng.
Trong lời nói phần nhiều đã mất hẳn âm R và có nhiều lẫn lộn giữa L và N. Ví dụ như cao niên thì lại nói cao liên chẳng hạn. Tuy nhiên sự pha trộn giữa số đông người Việt và thiểu số người mới đến tại các địa phương chắc chắn không phải đâu đâu cũng cùng một tỷ lệ cho nên ở những chỗ càng xa xôi hiểm trở thì thành phần người mới đến lại càng ít. Hiểm trở nhất thời đó là phần đất đầy núi non hang động đủ cỡ thuộc vùng Thanh Hóa, Nghệ An ngày nay. Nếu tại lãnh thổ phía Bắc, dầu những người mới đến đều bị Việt-hóa đi nữa nhưng những sai biệt về mức độ pha trộn nòi giống tạo thành những sai biệt về âm thanh, thói quen ăn nói lẫn những khả năng phát âm. Giọng nói của cư dân vùng lưu vực sông Hồng thanh cao hơn lên và âm cũng biến đổi. Cư dân ở đây và nhất là những cư dân phía Bắc sông Hồng lần lần quên mất nhiều tiếng cổ mà Tổ Tiên họ vẫn dùng. Những người Việt ở vùng Thanh, Nghệ Tịnh không bị ảnh hưởng của sự pha trộn giống cũng như ít tiếp xúc với những người mới đến nên bảo thủ được ngôn ngữ, giữ được giọng xưa, âm xưa. Tiếng nói họ có vẻ nặng nề hơn. Vì vậy vào thời kỳ này dân Việt Nam tuy có chung một ngôn ngữ nhưng đã có hai hệ thống khác nhau: giọng nói Bắc và giọng nói Thanh Nghệ.
Năm 1609 vua Lý Thánh Tông cất quân đánh Chiêm Thành. Vì phải đề phòng quân Tống từ Trung Hoa có thể tràn sang nên nhà vua chỉ sử dụng các lộ địa phương quân của các tỉnh phía Nam tức là Thanh Hóa, Nghệ An. Sau khi thắng lợi thu được ba châu Địa Lí, Bố Chính và Ma Linh, thì những người Việt đầu tiên di dân đến ở đây đều là dân dinh của các lộ quân xuất phát từ Thanh Hóa, Nghệ An, và sau đó là gia đình họ. Những di dân Việt này tới vùng đất mới, tất nhiên có sự tiếp xúc với dân Chiêm còn lại trong vùng. Muốn được để thông hiểu, trong lối nói có đôi chút đổi giọng. Thêm vào đó sự pha giống là những điều tất phải có và tất cả đã tạo ra những biến ngữ mới, tạo thành giọng nói đặc biệt của vùng Quảng Bình, Quảng Trị ngày nay kèm theo sự thay đổi ngữ- thể của nhiều từ. Ví dụ như nói nác thay vì nói nước, hoặc cái đao thay vì cái dao… Các vần anh, ách, ênh, êch, inh, ích nói thànhaen, aet, un, út, in, ít.
Năm 1307, Công Chúa Huyền Trân lấy vua Chiêm là Chế Mân. Nhà Trần thâu về được hai châu Ô, Lý, tức là khoảng lãnh thổ từ sông Thạch Hãn của tỉnh Quảng Trị đến gần sông Thu Bồn của tỉnh Quảng Nam ngày nay. Những người di dân Việt vào khai khẩn vùng đất mới này là dân vùng Quảng Bình, Quảng Trị với giọng nói đã được biến đổi. Có lẽ vì lần này lãnh thổ Ô, Lý được đổi chủ một cách hòa bình nên dân Chiêm ở lại nhiều hơn. Giọng nói người di dân pha giống với dân bản địa đã tạo thành giọng nói đặc biệt của người vùng Thừa Thiên (Huế) hiện nay. Trong việc hội nhập với người Chiêm, người di dân Việt thường uốn cong thêm đầu lưỡi mà nói an, át, en, et, on, ot, ôn, ót thành ra ang, ac, eng, ec, oong, oc, oông, ooc. Tỉnh Quảng Nam cũng được thành lập sau khi vua Chiêm là Trà Toàn bị quân viễn chinh của vua Lê Thánh Tông đánh bại.
Sử liệu cho biết rằng phần lớn di dân đến tỉnh này là cư dân tỉnh Nghệ An được đưa vào bằng đường biển nên vì vậy sau này giọng Quảng Nam tuy hơi thanh nhưng còn phảng phất giọng nặng nề của người Nghệ An. Sử liệu cũng có cho biết rằng quân đội viễn chinh Việt tiến đánh vùng Bình Định ngày nay, bao gồm quân phát xuất từ Nghệ An Hà Tịnh cộng thêm với dân quân từ Quảng Nam, nên giọng nói Nghệ Tịnh pha lẫn giọng Quảng Nam đã tạo ra giọng Bình Định và chính giọng Bình Định về sau ảnh hưởng nhiều đến giọng nói các cư dân các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận mà các chúa Nguyễn Phúc Tần và Nguyễn Phúc Chu đã chiếm lĩnh được.
Trong thời Trịnh Nguyễn phân tranh, một số cư dân vùng phụ cận sông Gianh vì chán cảnh khổ cực triền miên vì binh đao đã theo đường biển vào Nam và tấp vào vùng đất mà ngày nay được gọi là Bà Rịa và Biên Hòa. Vùng đất hoang vu này thuở đó thuộc nước Chân Lạp và rất thưa dân. Nước Chân Lạp đang gặp cảnh nội bộ phân tranh phải cầu cứu với chúa Nguyễn. Năm 1658, chúa Hiền can thiệp vào nội biến ở đấy và bắt vua Chân Lạp Nặc Ông Trấn phải triều cống và nhượng lại đất Bà Rịa và Biên Hòa.
Ở Trung Hoa nhà Thanh triệt hạ được nhà Minh. Khoảng năm ngàn người Trung Hoa không chịu làm tôi nhà Thanh nên bỏ trốn sang miền Trung nước Việt được chúa Nguyễn cho vào khai khẩn đất Đông Phố tức đông bộ Nam phần Việt Nam ngày nay.
Năm 1698 chúa Nguyễn Phúc Chu chia đất Đông Phố ra làm hai dinh Trấn-Biên và Phiên-Trấn cùng mộ thêm dân cận vùng Hoành-Sơn đưa vào. Cùng thời có Mạc-Cửu người tỉnh Quảng Đông sang lánh nạn được chúa Nguyễn cho khai khẩn vùng đất Hà Tiên. Nhân tiện Chân Lạp đang có nội loạn, chúa Võ Vương bèn can thiệp rồi cho thu luôn phần đất phía Tây.
Đến cư trú tại vùng đất mới lại thường chung đụng với người Chân Lạp, người Trung Hoa, tất nhiên sự pha giống là điều tất phải có. Trong cuộc sống hàng ngày, muốn có sự thông cảm, mỗi người phải sửa giọng nói của mình lúc nói chuyện. Lần lần theo thời gian dân cư vùng đất mới này nói tiếng Việt với một giọng lẫn lộn Việt, Chiêm, Miên, Trung, mà mọi người đời nay gọi là giọng Nam. Giọng nói nhân cuộc sống chung chuyển theo nhịp điệu mau hơn, bớt những âm cần đè nặng lưỡi xuống để lưỡi dễ cong sát lên hàm trên. Dân ở đây thường nói ê thành eươn thành ương, ớt thành oócen thànheng, êt thành ót, ít thành ích, ước thành ức, ướp thành úp, uoi thành ui. Đôi khi họ nói mau đến ríu tiếng lại với nhau. Ví dụ như ngoài ấy thành ngoải.
ẢNH HƯỞNG CỦA CỔ NGỮ, THỔ NGỮ VÀ THỔ ÂM ĐỐI VỚI TIẾNG NÓI
Người Việt Nam, dầu cư trú ở miền Bắc, miền Trung hay miền Nam đều nói chung một thứ tiếng. Tuy giọng địa phương nặng nhẹ có khác nhau chút ít theo từng địa phương, người Việt Nam vẫn dễ dàng hiểu nhau. Như đã nói trước đây, giọng nói của người Việt Nam có biến đổi phần nào, hoặc do sự tiếp xúc với ngoại bang hoặc do những biến cố kế tiếp xảy ra trong tiến triển Nam tiến của dân tộc.
Ở miền Bắc hiện trạng thổ ngữ đa dạng phức tạp ở nông thôn là phản ảnh cội rễ lâu đời nói lên tính chất biệt lập của các thôn xã ngày xưa ở đây. Tại đồng bằng Bắc Việt, có khi hai thôn cách nhau không xa mà thổ ngữ lại khác nhau; chỉ cần nghe qua giọng nói cũng có thể phân biệt người thôn nọ với thôn kia. Ngoài thổ ngữ còn vấn để cổ ngữ. Trung và bắc Trung phần Việt Nam là những nơi còn lưu dụng rất nhiều cổ ngữ. Tuy vậy những cổ ngữ thường chỉ nghe hơi lạ tai chớ không phải là khó hiểu. Ví dụ như nghe một người nào ở đó nói: ”tlâu ăn giữa vạc ló lỗ đã ngụy chưa tề thì vẫn có thể hiểu trâu ăn giữa vạc lúa trổ đã ngụy chưa kìa. Hay là mặt blời đã lặn ngang tầm bụi tle thì có thể hiểu mặt trời đã lặn ngang tầm bụi tre. Hoặc khi nghe họ hò:
Trăm năm dầu lỗi hẹn hò,
Cây đa bến cộ con đò khác đưa.
Cây đa bến cộ còn lưa,
Con đò còn đó người đưa đâu rồi.
Thì nên nhớ cây đa là cây da, bến cộ là bến cũ, còn lưa là còn lại.
Lâu đời như dòng giống Việt Nam, tiếng Việt ra đời từ khi có thủy tổ người Việt Nam thành hình, nên tiếng Việt gắn liền với số phận nổi chìm của đất nước. Suốt gần ngàn năm Bắc thuộc, Hán nho được các Thái thú Tàu cho phổ biến sang đất Việt hòng để thực hiện một chính sách nô dịch nặng nề về tư tưởng hay văn hóa với nhân dân Việt Nam. Xã hội xưa từ đó được tổ chức theo khuôn khổ của Hán nho nên giới quan lại giúp vua trị nước phải là người trong phái nhà nho. Đến khi nước nhà được tự chủ, giới quan lại thuộc nho phái này tuy là người yêu nước đã có ý thức rõ rệt về độc lập chính trị cùng chủ quyền lãnh thổ nhưng lại khá mơ hồ về độc lập văn hóa. Khi cần suy tư về văn hóa tư tưởng, những người “NAM NHÂN BẮC HƯỚNG“ này vẫn lấy văn minh, văn hóa Trung Hoa làm hệ thống qui chiếu. Trong khi quần chúng Việt Nam nói tiếng mẹ đẻ thì họ vẫn xử dụng chữ Hán, tiếng Hán, để tỏ họ thuộc giới trí thức. Tiếng Hán được dùng làm văn tự trong khi tiếng mẹ đẻ bị ruồng rẩy xem là ”nôm na mách qué“. Vì vậy suốt thời gian dài gần 19 thế kỷ tiếng Việt không ai dạy mà cũng chẳng có ai học. Người Việt nói tiếng Việt là do bản tính tự nhiên. Khắp nước không có một trường dạy nói tiếng mẹ đẻ. Khắp nước không có một bộ tự điển, chỉ mải đến thế kỷ 19 mới có quyển tự điển đầu tiên là ĐẠI NAM QUỐC ÂM TỰ VỊ của Huỳnh Tịnh Của.
Tiếng Việt ngày xưa không được xem là quốc gia văn tự, do đó ở các trường không dạy, các học giả không ai để tâm nghiên cứu, nên người Việt Nam cứ theo thói quen thuở nhỏ mà nói, cứ thuận miệng mà đọc, nên có những âm thanh vì thế mà sai lạc đi, thành ra nơi này khác với nơi nọ.
Ở Bắc Việt thường nói và viết sai những phụ âm ở đầu các tiếng. Lầm âm tr với âm ch, âm d với âm gi, âm s lẫn với âm x.
Ở Nam Phần thường nói và viết sai những phụ âm ở cuối tiếng. Âm C sai thành âm T, AC thành AT, UÔC thành UOT. Âm T sai thành âm C, AT thành AC, UÔT thành UÔC. Vì vậy cũng không nên ngạc nhiên lắm khi thấy người miền Nam nói và viết vát cuốc thay vì vác cuốcnhác gan thay vì nhát gan… Người miền Nam cũng thường nói và viết sai âm N thành NG (như căn bổn thành căng bổn, kiên nhẫn thành kiêng nhẫn...) hoặc ngược lại âm NG thành N (ngang dọc thành ngan dọc, buông tha thành buôn tha…).
Có nơi người Việt viết đúng nhưng lại đọc sai: Như ở Nam Phần phụ âm V đọc như D: đi về thì nói đi dề, hoặc vợ chồng thì nói dợ chồng. Ở vùng Thừa Thiên thì phụ âm NH đọc như GI. Viết trong nhà mà lại nói trong già.
Đôi khi khác biệt trong tiếng nói cũng do phong thổ mà ra. Nhiều khi cùng một từ mà người miền Nam và người miền Bắc lại dùng nguyên âm khác nhau:
Sự kiêng tên húy vua chúa hay thần thánh cũng là một cớ cho sự thay đổi nguyên âm tại một vài nơi:
– Ở Bắc tùng được nói là tòng vì kiêng tên chúa Trịnh Tùng hoặc cang nói cương vì kiêng tên chúa Trịnh Can.
– Ở Nam thì hoàng nói là huỳnh vì kiêng tên húy chúa Nguyễn Hoàng, Phúc được nói thành Phước vì kiêng chữ Phúc trong họ Nguyễn Phúc hoặc tiếng hồng nói thành hường vì kiêng tên húy Hồng Nhậm của vua Tự Đức.
Sự kiêng tên như thế nên nhiều vùng trong nước nhiều tiếng đã được nói sai chính âm đi, ví dụ như thật nói thành thiệt hay thực, hoặc thì thì nói thành thời, nhưng dầu có thay đổi lối nói thế nào, giữa người Việt với nhau vẫn không có gì khó hiểu.
Trong ít nhiều tiếng, người ở Nam Phần dùng phụ âm này thì người ở Bắc Phần lại dùng phụ âm khác. Ví dụ như người Việt ở Nam Phần nói: trời, trồng, tro, nhuộm, lời, lẽ, lanh, nhành… thì người ở Bắc Phần lại nói giời, giồng, gio, duộm, nhời, nhẽ, nhanh, cành.
Có những tiếng được dùng nhiều ở Bắc Phần nhưng ở trong Nam Phần lại ít được dùng hay không biết hẳn. Ví dụ như người ở miền Nam nói bông, trái, rương, đặng, kiếm v.v…, thì người ở miền Bắc nói hoa, quả, hòm, được, tìm...
Từ 1945, chữ quốc ngữ đã được nâng lên văn tự quốc gia nên qua việc học hành hay sự phổ biến sách báo bằng Việt ngữ thì những lối nói sai, viết sai đã được sửa đổi lại. Hệ thống giao thông ngày càng thuận tiện hơn trước, cùng những sự di cư đã làm giảm bớt những sai biệt do phong thổ tạo ra.
NHỮNG ÂM TƯỢNG HÌNH TRONG TIẾNG VIỆT
Đặc điểm lạ lùng nhất của tiếng Việt Nam đã được học giả Lê Văn Siêu nêu lên trong sách Nguồn gốc văn học Việt Nam là những khả năng tượng hình các vật và các việc của một số âm trong tiếng nói. Theo ông, dường như có một số âm gốc với những tiếng gốc của nó mà người xưa luôn luôn dùng tới, vừa dùng vừa làm dấu hiệu để rồi theo với thời gian và theo với những trường hợp đặc biệt, nó nảy sinh ra những tiếng khác, tuy nghĩa có khác đi nhưng tính cách đại thể vẫn không đổi. Mỗi âm do đó được mặc nhiên nhìn nhận là dấu hiệu để tượng hình ra vật gì không thể tưởng được. Nếu chữ tượng hình dùng hình vẽ để diễn tả thì trong tiếng Việt Nam có những âm tượng hình dùng âm thanh để diễn tả.
– ÂM “ Í“ CHỈ NHỮNG GÌ NHỎ NHÍT Ví dụ: con chí là con vật bé tí mà nếu mình không mở to mắt ra mà chỉ mở hi hí hay ti hí thì không thể nào thấy được. Trong mọi giống chuột, con chuột nhỏ nhất là con chuột chí.
– ÂM “Ì“ CHỈ NHỮNG GÌ NẶNG NỀ BÉO MẬP Người béo mập thì bụng cứ muốn phì ra, dáng đi thì ì ạch,
– ÂM “Ọ“ CHỈ NHỮNG GÌ ĐEN ĐỦI, XẤU NGƯỜI, XẤU NẾT Mặt nhọ là mặt có vết dơ. Chơi nhọ là chơi xấu không lịch sự. Con bọ là con vật ăn bám đáng khinh. Con vọ là chim ăn đêm phá mùa màng. Người quạu quọ là người có tính nết cáu kỉnh. Người lọ là người lố lăng đáng ghét.
– ÂM “Ơ“ CHỈ NHỮNG TRẠNG THÁI TÂM LÝ LẠ LÙNG Khi thấy lạ thì mặt mày ngơ ngác. Giữa những người lạ thì bơ vơ một mình, mắt đờ ra như một người khờ, thấy gì cũng ngờ ngợ, dễ bị sợ sệt. Người đờ đẩn đâm ra dớ dẩn, chờ mà không biết chờ gì, nhớ mà không biết nhớ ai, mặt mày phờ phạc, trí óc lờ mờ…
– ÂM “Ò“ LẤY CÒ LÀM TIẾNG GỐC, CHỈ NHỮNG VIỆC MỆT NHIỀU LỢI ÍT KHÔNG RÕ RÀNG Con cò hay đi lò dò ở bờ ao để mò tôm tép. Làm việc mà chưa biết cách gọi là làm mò. Lạ đường phải vừa đi vừa hỏi là dò đường. Thò tay xuống nước để mò cua bắt óc… Đưa câu chuyện ra để nghe ngóng ý tứ của người ta là dò ý. Những việc mệt sức nhiều mà lợi ít thì khác gì tò vò nuôi nhện, như con bò làm nhiều mà ăn ít.
– ÂM “ÓT“ DIỄN TẢ SỰ VIỆC TỪ THẤP LÊN CAO Cao chót vót là cao quá khó với tới hoặc khó lên tới được. Thót lên yên ngựa là nhảy thật mau từ dưới đất lên ngồi trên yên ngựa. Vót là dùng dao gọt từ dưới lên trên. Tót vòi là cao quá không có gì sánh được. Trót dại là lỡ có lỗi với người trên.
– ÂM “ONG“ TẢ HÌNH DÁNG NHỮNG VẬT CONG Con ong có thân hình cong theo nhiều chiều. Cái nong để phơi lúa có hình tròn. Cái lọng khi được giương lên để che nắng cho các quan thì có hình tròn. Đong lúa là dùng cái đấu hình tròn mà lường. –
ÂM “OĂN“ TẢ SỰ UỐN CONG NHIỀU LẦN Đường ngoằn ngoèo là đường quanh co. Xoăn xe là cứ quanh quẩn bên mình. Băng khoăng là không biết xử trí làm sao. Loăn xoăn là hơi cuộn lại. Loăng quăng là chạy quanh quẩn, không đích.
– ÂM “OAY“ TẢ THỂ ĐỘNG THEO ĐƯỜNG TRÒN NHIỀU LẦN Xoay nghĩa là quay tròn. Xoáy là nơi gặp gỡ của các luồng nước khiến nước quay tròn và lõm xuống. Loay hoay là bối rối, quay đi, quay lại không biết xử sự như thế nào. Xoay vần là nói cuộc đời thay đổi. Ngoáy là quay đảo theo hình vòng tròn.
– ÂM “OM“ TẢ CẢNH Ở TRÊN CAO NHÌN XUỐNG DƯỚI Lom khom dưới núi tiều vài chú. Lưng cúi cong xuống đi lom khom như người già. Đống củi cháy lom nhom. Lửa lom nhom là lửa nơi bếp thấp mới bắt đầu bén vào củi.
– ÂM “ÓP“ CHỈ NHỮNG VẬT ĐƯƠNG TO BỊ LÀM NHỎ LẠI, HOẶC ĐƯƠNG TRÒN BỊ ÉP MÉO Sự ép ấy gọi là bóp. Củ cải phơi xong bị tóp lại. Cái lon tròn hay hộp giấy vuông bị méo đi một chỗ gọi là móp. Tre hóp là tre nhỏ hơn các loại tre khác. Chóp nón là chỗ nhỏ nhất trên cùng của nón. Thở thoi thóp là thở rất yếu.
– ÂM “UÔT“ CHỈ MỘT TÌNH TRẠNG TRƠN TRU DỄ TUỘT HOẶC QUÁ MỨC Cầm một vật trơn mà để rơi gọi là tuột tay. Sờ nhẹ lên da người hay lông thú gọi là vuốt. Lấy dao gọt cho tròn và trơn gọi là chuốt. Trời lạnh quá tê cả người gọi là lạnh buốt. Cởi quần thả xuống gọi là tuột quần.
– ÂM “ẤP“ DIỄN TẢ MỘT VIỆC LÀM TỪ TRÊN CAO XUỐNG DƯỚI THẤP Con gà ấp nằm phủ lên trên trứng để lấy hơi nóng làm cho trứng nở. Ngã sấp là ngã từ trên cao xuống nằm dài úp mặt xuống. Lấp đất là đổ đất xuống hố sâu cho đầy hố. Nấp là trốn vào một nơi kín cho khỏi bị thấy. Đang đi chân đụng vật gì gọi là vấp.
– ÂM “ẬP“ CŨNG DIỄN TẢ VIỆC LÀM TỪ CAO XUỐNG THẤP NHƯNG LANH HƠN Lưỡi dao phập xuống là lưỡi dao chém xuống thật lanh và mạnh. Dập tắt ngọn lửa. Đập đá là dùng búa đánh mạnh vào đá cho vỡ ra. Ngập nước là nước trên cao đổ xuống khiến mọi thứ ở dưới bị chìm nằm dưới nước. Lạnh quá hay sợ quá thì run lập cập. Gẫy gập là gẫy nửa nọ đè lên nửa kia. Trên đây chỉ giới thiệu tượng trưng một số tiếng tượng hình trong tiếng Việt Nam. Đặc điểm này của tiếng nói dân tộc chứng tỏ người xưa đã sử dụng thông minh của họ để làm giàu cho tiếng Việt Nam.
TIẾNG VIỆT NAM RẤT PHONG PHÚ
Có người nói rằng tiếng Việt Nam nghèo không đủ từ để diễn tả chính xác như tiếng Pháp, tiếng Anh v.v… Khi phát biểu như vậy những người đó vô tình tự thú nhận chính họ nghèo tiếng Việt. Khác gì một thiếu niên rời quê hương lúc còn quá trẻ đến nước tiếp thu thì ở đây chỉ nói tiếng bản xứ nên thiếu niên quên lần tiếng mẹ đẻ nên lần lần chỉ nói tiếng của người bản xứ. Tiếng Việt Nam không có nghèo, trái lại rất phong phú là khác.
Thật ra trước đây tiếng Việt Nam có thiếu những danh từ khoa học kỹ thuật vì trong nước chưa có hoạt động khoa học nào cả. Nhưng một khi khoa học, kỹ nghệ trong nước phát triển thì sự thiếu sót kia sẽ không còn nữa, vì việc làm bao giờ cũng phải đi trước tiếng nói. Bằng cớ là chỉ trong vòng mười năm gần đây tiếng Việt Nam được tăng thêm hàng ngàn danh từ khoa học kỹ thuật.
Có người nói đó là những từ vay mượn. Nhưng về việc vay mượn tiếng ngoại quốc, thử hỏi trên thế giới hiện nay, có nước nào khỏi vay mượn tiếng nước ngoài. Nhưng độc đáo hơn tiếng các nước khác, tiếng Việt Nam có thể vay mượn tiếng nước ngoài đem về, trước khi sử dụng đã Việt hóa những từ đó. Ví dụ:
– Từ HẠ của tiếng Hán, hội nhập vào tiếng Việt Nam thành HÈ.
– Từ XA của tiếng Hán, hội nhập vào tiếng Việt Nam thành XE.
– Từ MÁT của tiếng Môn, hội nhập vào tiếng Việt Nam thành MẮT.
– Những từ như autobus, casseroles, alcool, gare, essence tiếng Pháp thành xe buýt, soong, cồn, nhà ga, xăng của tiếng Việt hoặc những từ aluminium, tank của tiếng Đức trở thành nhôm, xe tăng của tiếng Việt. Từ nào của ngoại quốc không biến âm được thì thường được xoay ra dịch nghĩa hoặc phiên âm theo ngoại ngữ.
Một ví dụ để chứng tỏ tiếng Việt Nam không nghèo mà ngược lại rất phong phú không kém bất cứ tiếng nước nào. Như từ PORTER (của tiếng Pháp) hay từ TRAGEN (của tiếng Đức) dịch sanh tiếng Việt là MANG. Nhưng muốn nói rõ mang cách nào thì người Pháp (hay Đức cũng vậy) phải thêm nhiều từ sau động từ PORTER, như porter sur la tête (mang trên đầu), porter sur l’épaul (mang trên vai), porter sous le bras (mang dưới nách) v.v… trong khi đó thì trong tiếng Việt Nam có cả một loạt động từ có ý nghĩa tương đương RẤT GỌN và GỢI HÌNH như: mang, xách, ẵm, bồng, cầm, cõng, đeo, đèo, đội, gánh, gùi, ôm, quảy, vác, khiêng v.v…
Những từ Việt Nam nói trên tuy tương đương đồng nghĩa nhưng nếu xét tinh vi ra MỖI TỪ ĐỀU CÓ NGHĨA RIÊNG, không thể được dùng lẫn lộn được:
– MANG: đem theo mình, đeo vào mình Vai MANG khăn gói sang sông, Mẹ kêu mặt mẹ, theo chồng phải theo.
– XÁCH: cầm quai hay cán mà nhấc lên để đem theo Gió đưa ông Đội về trời Mụ Đội thương tình XÁCH nón chạy theo.
– ẴM: ôm bằng hai tay mà nâng lên.
– BỒNG: ôm trên tay.
– BẾ: vừa ôm vừa ẵm.
– CÕNG: để lên lưng mà đi.
– ĐEO: mắc hay buộc vào thân thể người hay một vật gì.
– ĐÈO: mang thêm.
– KHIÊNG: hai hay nhiều người hợp sức lại để khênh một vật gì nặng.
– ĐỘI: để lên đầu.
– BƯNG: hai tay cầm mà nâng lên.
– VÁC: để đồ gì nặng lên vai mà đi.
– QUẢY: đeo một vật gì nặng vào một đầu đòn để lên vai mà đi.
– KHÊNH: hai hay nhiều người nâng một vật gì nặng mà đưa đi chỗ khác.
Như vậy cùng nghĩa với PORTER của tiếng Pháp hay từ TRAGEN của tiếng Đức, tiếng Việt Nam kể sơ đã có rất nhiều từ cùng nghĩa nhưng vì tiếng Việt Nam rất chính xác và gợi hình đầy đủ nên khỏi cần thêm bổ-sung-từ theo sau như các từ PORTER hay TRAGEN, để có thể nói rõ mang như thế nào.
TIẾNG VIỆT NAM ĐẦY NHẠC TÍNH
Nghe người Việt Nam nói chuyện với nhau, người ngoại quốc có cảm giác rằng người Việt Nam nói mà như ca hát. Quả thật những lời Việt nếu được phát âm chính xác, nghe nào khác gì lời ca của một bản nhạc. Thật là một ngôn ngữ êm ái, dịu dàng, du dương và giàu thơ nhạc. Nhiều nhà ngôn ngữ học cũng đã từng công nhận như vậy.
Sáu thanh đặc thù của ngôn ngữ này đã tạo được những tiếng bằng, tiếng trắc, thấp cao, nặng nhẹ, rõ ràng. Sáu thanh cũng cấu tạo thành ba cặp đối nhau về độ cao xuất phát: bình bày huyền, hỏi và ngã, sắc và nặng. Tiếng Việt Nam lại có hàng loạt từ được cấu tạo cân đối. Ở những từ ấy thanh Trong phải đi với thanh TRONG (bình sắc hỏi phải đi với nhau), thanh đục phải đi với thanh đục (huyền ngã nặng đi với nhau). Âm O đi với âm E (vỏ vẻ, nhỏ nhẻ), âm Ô đi với âm Ê (bồng bềnh, cồng kềnh), âm U đi với âm I (xù xì, xúng xính, rục rịch). Thêm vào đó tiếng Việt lại có hàng loạt những từ như lăn tăn, lả tả, bâng khuâng, bịn rịn, bồn chồn, hồi hộp, xống xang, xao xuyến là những từ vừa gợi hình vừa gợi nhạc. Hãy thử nghe một câu trong truyện Kim Vân Kiều của Nguyễn Du:
Vó câu KHẤP KHỂNH, bánh xe GẬP GHỀNH.
Vừa nghe xong câu thơ đó người nghe có thể mường tượng ngay hình ảnh một chiếc xe ngựa đi trên một con đường xấu lồi lỏm gồ ghề, vó ngựa bước thấp bước cao làm cho chiếc xe lắc lư, cùng với tiếng móng ngựa lộp cộp… Những từ ngữ KHẤP KHỂNH và GẬP GHỀNH đã làm cho câu thơ có nhạc. Hoặc nghe ai đọc:
Đờn kêu tích tịch tình tang,
Ai đem công chúa lên thang mà về.

(Thạch Sanh Lý Thông)
thì cũng phải công nhận rằng tiếng nói của người Việt Nam quả thật giàu nhạc tính. Đã vậy trong khi nói, người Việt Nam lại hay dùng những thành ngữ mà thành ngữ Việt Nam đều có vần. Như vậy bảo sao có người ngoại quốc đã phải nói rằng: Câu nói của người Việt Nam nào khác một LỜI CA.
Để chứng tỏ tiếng Việt Nam êm ái và nhiều nhạc tính như thế nào, thi sĩ Bàng Bá Lân từng giới thiệu bài thơ “ĐÊM MƯA“ của Huy Cận mà ông cho là có nhiều câu giàu nhạc.
Tai NƯƠNG NƯỚC giọt mái nhà,
Nghe trời NẰNG NẶNG, nghe ta BUỒN BUỒN.
Nghe đi RỜI RẠC trong hồn,
Những chân XA VẮNG, DẶM MÒN LẺ LOI.
Tiếng Việt Nam là một ngôn ngữ có nhiều thanh điệu, đó là: thanh ngang, thanh huyền, thanh sắc, thanh nặng, thanh hỏi và thanh ngã. Những thanh này tham gia vào sự cấu tạo từ cùng ý nghĩa cho các từ đo. Ví dụ:
BA, BÀ, BÁ, BẠ, BẢ, BÃ.
BA = số mục sau số hai.
BÀ = mẹ của cha mẹ mình.
BÁ = bố, truyền rộng ra.
BẠ = không lựa chọn.
BẢ = thuốc độc trộn với đồ ăn để nhử.
BÃ = vật gì hết hương vị chỉ còn xác, ví dụ như bã chè, bã mía.
Chính sáu thanh điệu này làm cho câu nói có vần có điệu, do đó làm cho tiếng Việt giàu chất nhạc.
TIẾNG VIỆT NAM LÀ MỘT NGÔN NGỮ TIẾN BỘ
Nhiều nhà ngôn ngữ học danh tiếng thế giới sau khi nghiên cứu tiếng nói của người Việt Nam đều đồng thanh công nhận đây là một trong những ngôn ngữ tiến bộ nhất thế giới. Nhà ngôn ngữ học Frey còn cho ấn hành một sách nhan đề “L’Annamite, mère des langues“ (Trước 1945, người Tây phương đặc biệt người Pháp, gọi nước Nam ta là Annam và dân ta là Annamite. Tiếng nói của dân ta cũng là l’Annamite) để tán tụng khả năng của ngôn ngữ này.
Ngôn ngữ Việt Nam thật tình tuyệt vời vì có những nét đặc biệt hiện đại phong phú, duyên dáng, du dương… Tiếng Việt Nam hiện đại nhờ lối viết la-tinh, nhờ cấu trúc đơn âm, nói sao viết vậy, ngữ pháp lại giản dị với cú pháp tự nhiên, thêm cách phát âm Việt Nam chủ yếu lại như cách đọc La ngữ.
Ngoài đặc tính tiêu biểu là một tiếng nói đầy nhạc tính, tiếng Việt Nam là một ngôn ngữ rất phong phú với rất nhiều âm (trên 700 âm) và nhiều thanh (6 thanh). Người Việt Nam có thể uốn lưỡi nói được trên 700 âm khác nhau trong khi như tiếng Quan Thoại chỉ có chừng 1.000 âm, tiếng Pháp, tiếng Anh khoảng 500 âm, tiếng Nhật cũng chỉ có 140 âm. Vì ngôn ngữ ít âm nên để tránh nạn “đồng âm dị nghĩa“, người các nước này phải chắp nhiều âm mới thành một chữ. Ví dụ người Việt Nam nói “TÔI“ (1 âm) thì người Nhật nói “WA-TA-KU-SHI (4 âm), khi người Việt Nam nói “ĂN“ thì người Pháp nói “MANGER“ (2 âm), hoặc người Đức nói “ESSEN“ (2 âm). Với tính chất đơn âm mỗi từ tự nó đã có ý nghĩa, vần của mỗi từ, phát âm độc lập không nhờ cậy vào vần khác để hợp thành. Ví dụ “ĐẸP“ (1 âm), còn trong tiếng Anh “BEAUTIFUL (3 âm), nếu tách ra từng âm thì vô nghĩa, phải nghe trọn 3 âm thì mới hiểu được.
Tiếng Việt Nam nói sao viết vậy, không như tiếng nói các nước khác. Như trong tiếng Anh, chữ “I“ khi thì đọc là “I“ khi thì đọc là “AI“. Ví dụ irascible (đọc I), irate (đọc AI) hoặc nguyên âm “A“. Ví dụ trong các từ canal, fade, faddy cũng được phát âm nhiều cách.
Văn phạm Việt Nam lại rất đơn giản nhưng đầy đủ và hợp lẽ. Đặc biệt cách xếp đặt các từ trong câu theo thứ tự hợp lý như tiếng Phát tiếng Anh (chủ từ, động từ, túc từ), chớ không lộn xộn như tiếng Nga, tiếng Hy Lạp, tiếng Nhật, tiếng Cao Ly hay là những sinh ngữ chưa tiến bộ phải dùng thêm hậu trí từ để chỉ chữ nào là chủ từ hay túc từ hoặc thuộc từ.
Có những ngôn ngữ như Pháp, Đức lại có văn phạm rắc rối tới mức không cần thiết và một cách phi lý. Tại sao những vật vô tri vô giác lại phải thuộc giống đực hay giống cái. Tại sao cái ghế đẩu (le tabouret) là đực, mà cái bàn (la table) lại là cái. Người lính gác là đàn ông rõ ràng mà lại gọi là “la sentinelle“. Trong Đức ngữ, trái bí rợ (der Kurbis) thuộc giống đực nhưng trái chuối (die Banane) lại là cái. Tiếng Đức, tiếng Ý ngoài giống đực, giống cái còn có cả “trung hòa“. Cô gái trẻ được gọi là das Mädchen.
Ngôn ngữ nhiều nước Tây phương được rập khuôn với những mẹo luật phiền phức về cách chia động từ, cách sử dụng các thì và trạng thái. Ví dụ như khi tiếng Việt, nếu dùng động từ LÀ với các chủ từ TÔI, NÓ, CHÚNG TA, CÁC ANH, CHÚNG NÓ động từ LÀ vẫn không thay đổi; thì theo Pháp ngữ với động từ ÊTRE phải là JE suis, TU es, IL est, NOUS sommes, VOUS êtes, ILS sont; trong tiếng Đức thì phải: ICH bin, Du bist, WIR sind hay trong Anh ngữ thì I am, YOU are, HE is.
Trong các ngôn ngữ này, tùy theo chức năng trong câu, mỗi từ biến đổi theo mỗi cách hay trạng. Một động từ ở chỉ định cách từ không biến cách mà chỉ cần thêm một số phụ từ liên hệ. Ví dụ: Tôi đi bây giờ. Tôi vẫn đi. Tôi đang đi. Tôi sẽ đi.
Tiếng Việt Nam lại là một tiếng nói rất phong phú. Trong tiếng nói hàng ngày có những danh từ tả rõ những liên hệ phức tạp hoặc cách thức làm một công việc gì. Đây là những danh từ tuy tương đương đồng nghĩa nhưng nếu xét tinh vi ra mỗi từ đều có nghĩa riêng không thể dùng lẫn lộn được.
Trước đây tiếng Việt Nam có thiếu nhiều danh từ khoa học kỹ thuật vì trong nước thời đó không có một hoạt động khoa học nào. Nhưng một khi khoa học kỹ nghệ trong nước phát triển thì sự thiếu sót đó sẽ không còn nữa. Bằng cớ là chỉ trong mười năm gần đây trong ngôn ngữ Việt Nam đã có thêm hàng vạn danh từ khoa học kỹ thuật.
Tiếng Việt Nam lại có đủ từ để chỉ từng vật, từng việc, có thể được dùng để điễn tả bất kỳ tư tưởng cao siêu nào, bất cứ tình cảm tế nhị nào hoặc trình bày bất cứ kiến thức khoa học phức tạp và hiện đại nào. Nhiều từ tiếng Việt rất khai quát, có thể có nhiều ý nghĩa. Ngoài hàng chục vạn từ sẵn có, tiếng Việt Nam còn có hàng ngàn thành ngữ, tục ngữ do đó làm sao có thể không công nhận sự phong phú của tiếng nói này được?
Ngôn ngữ Việt Nam lại có những đặc tính đặc thù: Vị trí của các từ trong câu rất quan trọng do đó sự thay đổi vị trí có thể làm thay đổi ý nghĩa của từ.
Con chó khác chó con. Trong nhà khác nhà trong. Vị trí của từ trong câu thay đổi thì ý nghĩa cũng thay đổi:
Em yêu anh. Anh yêu em. Yêu anh em. Anh em yêu. Em anh yêu. đều có ý nghĩa khác nhau.
Tiếng Việt lại có lối NÓI LÁI độc đáo, một đặc biệt mà ngôn ngữ các nước khác không thể có được nên có nhiều trường hợp không thể dịch ra ngoại ngữ được hoặc nếu có dịch cũng chỉ là phỏng dịch không sát nghĩa, khó lột được tinh thần nguyên văn.
Khen ai ĐẺO ĐÁ tạc nên mày,
KHÉO ĐỨNG chi mà đứng mãi đây?
Trên cổ ĐẾM ĐEO dăm chuỗi hạt,
Dưới chân ĐỨNG CHÉO một đôi giày... (Cống Quỳnh)
LỐI NÓI LỜI NGƯỢC VỚI Ý: Nhỏ phải hiểu To, Khen có nghĩa là Chê. Khéo có nghĩa là Vụng. “Bé cái lầm“ có nghĩa là “lầm to“. “Rõ Khéo“ chưa ? Có nghĩa là “lầm lỗi vụng về“.
KHEN ai khéo đúc chuông chì,
Dạng thì có dạng, đánh thì không kêu.
Những tiếng KHEN, KHÉO ở đây đã được dùng để trách móc mỉa mai không còn nghĩa đen thuần túy nữa.
TIẾNG VIỆT NAM RẤT UYỂN CHUYỂN NGỌT NGÀO
Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Thi sĩ Bàng Bá Lân từng chứng minh rằng do bản tính hiền hòa người Việt Nam luôn luôn chú trọng đến việc xử thế, cố tránh va chạm tình cảm, do đó trong ngôn ngữ đầy đặc tính uyển chuyển ngọt ngào và ông từng đưa ra những ví dụ lời tỏ tình dịu dàng thiết tha của Kim Trọng: Tiện đây xin một hai điều, Đài gương soi đến dấu bèo cho chăng? Để chứng minh tiếng Việt Nam rất uyển chuyển ngọt ngào không gì bằng lưu ý đến cao dao tục ngữ. Vì ở đây, tình ý luôn luôn thiết tha và lời luôn luôn uyển chuyển. Lời nói chẳng mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lời nói đôi khi có thể mộc mạc nhưng không kém phần mềm mỏng ngọt ngào của một tâm hồn chất phác chân thành.
Chim lạc bầy xa cây nhớ cội
Người xa người tội lắm, người ơi!
Trong lời nói sự sử dụng điệp ngữ khiến lời nói thêm uyển chuyển:
Bình xa chén, chén lại xa bình,
Đó xa đây, đây xa đó, mối chung tình xa nhau.
BẢO TOÀN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT NAM
Nếu từ 1960 trở về trước tiếng Việt được phát triển tốt đẹp và sau thời này tiếng mẹ đẻ và chữ quốc ngữ tuy phát triển ngày càng mạnh hơn nhưng có lẽ chỉ về lượng chớ về phần phẩm thì không khá mấy. Có thể do tình trạng chiến tranh, con người đổ ra nói và viết nhiều mà không cần nói đúng và viết đúng chăng ? Nếu có những người cố gắng làm cho tiếng mẹ đẻ càng ngày càng giàu và hay hơn thì cũng có lắm kẻ làm cho tiếng này càng ngày càng mất lần sự trong sáng của nó bằng:
1) TẬT HAY DÙNG TIẾNG NƯỚC NGOÀI. 
Không có ngôn ngữ nào giàu đến mức không cần mượn thêm tiếng nước ngoài cho đến ngày nay việc đôi khi cần phải mượn một số từ của ngôn ngữ nước khác cũng là một chuyện bình thường. Trong tiếng Việt Nam cũng có một số lượng khá lớn từ của ngôn ngữ nước khác. Từ vay mượn nhiều nhất là của tiếng Hán như ngữ pháp, chính trị, lý luận… thứ đến của tiếng Pháp như gare, autobus, savon, café… (nhà ga, xe buýt, xà phòng, cà-phê…). Sở dĩ phải mượn là vì trong tiếng nước mình không có. Ví dụ như một số từ về khoa học chẳng hạn. Trái lại những từ mình đã có thì tại sao mình không dùng từ của mình? ”Tôi không ăn“ thì cứ nói ”tôi không ăn“ chớ nói ”tôi không manger“ nghe đã kỳ mà càng làm cho câu tiếng Việt càng khó hiểu. Ngày xưa có những người mở miệng ra là xổ toàn tiếng Hán, thời Pháp thuộc cũng có những người về những nơi thôn dã hay những nơi “khỉ ho gà gáy”, mỗi khi nói thì xổ cả tràng tiếng Tây. Ngày nay cũng có những ”Việt kiều“ về thăm quê hương nói chuyện với ai cũng thốt những tràng tiếng Mỹ để tỏ vẻ khoe khoang. Người trong nước nghe nhưng không hiểu gì hết đành chỉ nói ”Cậu ấy nói tiếng Mỹ như gió“. “Việt kiều nghe lại ngạo nghễ tưởng người trong nước khen mình, chớ đâu có hiểu đó là lối ”chửi khéo“: “Ôi thật là đồ vong bản!“; chớ nếu thật quả muốn khen, họ đã nói như thế này: ”Chà! cậu ấy xa quê hương ròng rã đã mười lăm, mười sáu năm rồi mà còn nói được đúng tiếng Việt… v.v…“.
Sau 1945, tật hay dùng tiếng nước ngoài đã được người Việt hay mắc rất nhiều. Ví dụ như trước 1945 chữ AVION của tiếng Pháp được dịch sang tiếng Việt là MÁY BAY, PORTE AVION là tàu sân bay thì đến thời sau 1960 có chiến tranh với cộng sản thì tại miền Nam Việt Nam lại dùng những từ gốc Hán như PHI CƠ hoặc HÀNG KHÔNG MẪU HẠM.
Hoặc trước 1945, người Việt thường quen tai với những từ như LÍNH THỦY, LÍNH BỘ thì sau đệ nhị thế chiến thường chỉ thấy nói THỦY QUÂN, LỤC QUÂN. Thậm chí có một số người trẻ tuổi cho rằng nói MÁY BAY, LÍNH THỦY, LÍNH BỘ là những từ của cộng sản, người quốc gia không nên dùng. Cho nên đã có câu chuyện buồn cười là một em bé Việt ở Pháp học tiếng Pháp đem từ HELICOPTÈRE hỏi nghĩa với cha nó thì cha nó nói là PHI CƠ TRỰC THĂNG. Em bé bực mình vì không hiểu phi cơ trực thăng là gì bèn chạy sang hỏi ông nội của bé thì được ông giải thích cho rằng đó là danh xưng gốc Hán và ông giải thích PHI là BAY, CƠ là MÁY, TRỰC là THẲNG, THĂNG là LÊN nghĩa là MÁY BAY LÊN THẲNG. Ông dùng tiếng mẹ đẻ để giải thích như vậy thì cháu ông là người Việt tất dễ hiểu ngay chớ cha bé dùng danh xưng gốc Hán thì làm sao bé hiểu được. Làm như thế khác gì dịch cho một người Việt một từ tiếng Pháp bằng một từ tiếng Anh trong khi người Việt đó Anh hay Pháp ngữ đều mù tịt. Với tiếng Hán cũng thế thôi, Hán ngữ cũng là một ngoại ngữ. Có nhập một từ Hán vào ngôn ngữ Việt Nam thì cũng tốt thôi. Tiếng Việt sẽ thêm phong phú hơn. Nhưng không vì đó mà lại chê bai hay phủ nhận những từ tiếng mẹ đẻ tương đương sẵn có.
Trái lại không nên dùng những từ gốc Hán mà Việt Nam cộng sản hay bất cứ ai đã sử dụng để tự CHẾ BIẾN thành những từ kỳ quái khó hiểu như khẩn trương, tuyên giáo, tung thâm, quán triệt v.v… mà sự sử dụng sẽ làm mất sự trong sáng của ngôn ngữ mình.
Trên một tạp chí xuất bản ở Paris năm 2009, ông Lâm Dĩ Mộc kêu gọi nên bảo tồn tiếng Việt Nam, đừng để bị tiêu diệt, nhưng trong suốt bài báo, tác giả lại chỉ trích những ai dùng những từ như: LÍNH BỘ, LÍNH THỦY ĐÁNH BỘ, CHỮ THẬP ĐỎ, LẦU NĂM GỐC, TÒA NHÀ TRẮNG, SAO HỎA… viện cớ đó là ngôn ngữ “miền núi” của Việt Nam cộng sản và chỉ được dùng những từ như: LỤC QUÂN, THỦY QUÂN LỤC CHIẾN, TÒA BẠCH ỐC, HỎA TINH. Lời chỉ trích lại quá nhiều mâu thuẫn và quá khắt khe, chớ trước năm 1945, người Việt Nam thời này thường dịch những từ ngoại quốc đó sang tiếng mẹ đẻ như vậy. Không tin, cứ đến các thư viện tìm đọc những sách báo ấn hành trước năm 1945 thì rõ. Vã lại, WHITE HOUSE người Pháp dịch là Maison Blanche thì người Việt có gọi là “Tòa Nhà Trắng“; hoặc PENTAGONE là “lầu năm góc“; hoặc CROIX ROUGE là “Chữ Thập Đỏ“ cũng đúng thôi. Đâu còn có thể tìm được những từ tiếng mẹ đẻ khác chính xác hơn để phiên dịch những từ ngoại quốc đó.
Những từ như TÒA BẠCH ỐC, NGŨ GIÁC ĐÀI, HỒNG THẬP TỰ là những từ gốc Hán, được Việt hóa để làm ngôn ngữ Việt Nam thêm phong phú thêm, ai hiểu được nghĩa thì cứ dùng. Tiếng Việt Nam là tiếng nói chung của toàn dân tộc. Mọi người Việt Nam đều có quyền sử dụng. Không lẽ người cộng sản Việt Nam dùng từ nào tiếng mẹ đẻ là chúng ta không được dùng từ đó và phải dùng từ nước ngoài để thay thế hay sao? Trái lại chúng ta chỉ không nên dùng những từ quái đảng mà chúng đã tự biến chế như: khẩn trương, tuyên giáo, tung thâm, quán triệt v.v… mà chúng đang sử dụng.
Ngoài ra ông Lâm Dĩ Mộc còn viết rằng: ”Ai nói hay viết đảo ngược Á CHÂU thành Châu Á, Y KHOA thành Khoa Y, HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA thành Công chúa Huyền Trân, TRÚC LÂM THIỀN VIỆN thành Thiền Viện Trúc Lâm… PHI CHÂU thành Châu Phi đều là “SAI PHÁP CÚ, không ý nghĩa, kém cỏi biểu lộ bản chất thất học“.
Nếu ông Lâm Dĩ Mộc là người Việt thì tác giả nên nhớ rằng ngữ pháp Việt Nam hoàn toàn khác biệt hẳn với ngữ pháp Hán và tiếng Việt Nam hiện đại không phải là tiếng nôm như tác giả lầm tưởng. Những từ gốc Hán được mượn dùng trong ngôn ngữ Việt Nam đều được Việt hóa và phải tuân theo ngữ pháp Việt Nam. Những từ CHÂU, KHOA, CÔNG CHÚA, THIỀN VIỆN v.v… là những danh từ chung trong ngôn ngữ Việt Nam đều phải luôn luôn ĐỨNG TRƯỚC những từ mà chúng chỉ định. Cũng như người Trung Hoa có gọi Sàigòn là “Sàigòn thành“ thì người Việt Nam cũng chỉ gọi là “thành Sàigòn“. Cũng như những từ Anh Mỹ, khi được mượn dùng trong ngôn ngữ Pháp hay Đức đều phải theo ngữ pháp Pháp hay Đức.
II) HAM DÙNG NHỮNG TỪ HÁN ĐỂ DỊCH HAY PHIÊN ÂM
Trước 1945, những danh xưng ngoại quốc như Montesquieu, Voltaire hoặc những địa danh như Paris, Roma trên sách báo Việt ngữ đều được ấn hành như nguyên gốc. Đôi khi để giúp những người không biết tiếng ngoại quốc dễ đọc hơn thì có âm thêm phía sau trong vòng ngoặc. Ví dụ: Montesquieu (Mông-tết-ki-ơ) hay Voltaire (Vôn-te), thì sau 1945, thấy trên sách báo, các danh xưng về người hay các địa danh đều được phiên âm theo Hán ngữ: Montesquieu trở thành Mạnh Đức Tư Cưu, Voltaire trở thành Lư Thoa, Paris trở thành Ba Lê, Roma trở thành La Mã… nên lắm người đọc không hiểu đó là danh xưng của ai hay địa danh nơi nào. Sở dĩ có những sự kiện như vậy là do có một số người khi gặp những từ ngoại quốc mà họ không biết dịch hay phiên âm như thế nào bèn chạy vào Chợ Lớn nhờ các “chú Ba“ bày cho. Người Trung Hoa thường đổi tên các địa danh ngoại quốc theo lối phiên âm theo Hán ngữ. Nhưng vì trong ngôn ngữ Trung Hoa không có âm R nên mỗi âm R của danh xưng ngoại quốc đều được thay thế bởi âm L. Do đó Paris trở thành Ba Lê, Roma trở thành La Mã. Lề lối phiên âm như thế lắm khi gây nhiều ngộ nhận. Như trường hợp một người Việt Nam ở Sàigòn gởi thơ cho thân nhân ở Pháp theo địa chỉ Ba Lê thì tháng sau đó thơ trả lại người gởi với phê chuẩn “vô danh“ và kèm theo dấu bưu điện thành Bâle nước Thụy Sĩ.
Trên một tạp chí ở hải ngoại có bài tường thuật về giải vô địch túc cầu thế giới ở Đức. Nhiều nước tham dự đã được gán cho những danh xưng lạ lùng khó hiểu nào là: Nãi Gia Lợi, Ba Nhã Quế, Khốt Đột, Kha Luân Quốc, Gia Mai Kha, Khả Mại Dung, làm người đọc tuy am hiểu nhiều về địa lý cũng không hiểu đó là những nước nào và ở đâu? Sau cùng nhờ xem lại kết quả trên các báo Âu Mỹ lúc đó mới có thể biết: Nãi Gia Lợi là NIGERIA, Ba Nhã Quế là PARAGUAY, Khốt Đột là CROATIA, Khã Mại Dung là CAMEROUN…
Nhiều người tự hỏi không hiểu tại sao tác giả bài tường thuật không dùng danh xưng đặc thù của các nước đó mà lại dùng những từ Hán vô nghĩa… Có ai thử giải thích các danh xưng Nãi Gia Lợi, Ba Nhã Quế, Khã Mại Dung có nghĩa là gì ?
Còn nếu muốn phiên âm lại cho dễ đọc thì tại sao không dùng chữ quốc ngữ để âm vì hơn cả tiếng Hán, chữ Hán, tiếng và chữ Việt Nam có đủ âm để phiên âm bất cứ ngôn ngữ nào trên địa cầu.
Hay hơn hết là giữ nguyên lối viết và lối đọc của danh xưng nước người. Để cho những người không biết ngoại ngữ dễ đọc thì âm viết sau danh xưng chính, kế thêm trong vòng ngoặc. Ví dụ TUNISIE (Tuy-ni-di), MAROC (Ma-rốc), CAMEROUN (Ca-morun) chớ dùng những từ Hán như Ba Nhã Quế, Khốt Đột, Khã Mại Dung đã vô nghĩa mà còn chướng tai khó hiểu.
III) HAY NÓI XEN THÊM CHỮ HÁN MÀ KHÔNG HIỂU ĐÚNG NGHĨA CHỮ ĐÓ
Có đôi người thường có thói xen vào câu nói bằng tiếng mẹ đẻ của họ những từ ngoại quốc, nhất là những từ gốc Hán mà họ không hiểu rõ nghĩa của từ đó. Ví dụ như muốn nói về CHỖ YẾU thì họ lại dùng từ YẾU ĐIỂM mà thật sự theo Hán ngữ, YẾU ĐIỂM có nghĩa là ĐIỂM QUAN TRỌNG mà đúng ra từ NHƯỢC ĐIỂM mới có nghĩa là CHỖ YẾU.
Nhiều âm của Hán ngữ đôi khi lại trùng âm với âm Việt ngữ nhưng lại có nghĩa khác nhau. Ví dụ từ Hán YẾU có nghĩa là CỐT, QUAN TRỌNG, CHÍNH nên Yếu điểm có nghĩa là điểm quan trọng. Yếu nhân là người trọng yếu. Từ YẾU của Việt ngữ là có nghĩa là yếu ớt, kém, vì vậy khi người Việt Nam nói người yếu có nghĩa là người đó kém sức khỏe. Vậy khi người Việt Nam nói ĐIỂM YẾU (chữ yếu đứng sau chữ điểm) thì ĐIỂM YẾU này có nghĩa là điểm kém, chỗ yếu. Như thế đủ thấy YẾU ĐIỂM và ĐIỂM YẾU có nghĩa hoàn toàn ngược và khác nhau.
Cũng nên lưu ý rằng có nhiều từ Hán, khi được mượn vào ngôn ngữ Việt Nam thì lại đổi nghĩa khác hẳn với nghĩa vốn có trong tiếng Hán. Ví dụ như KHÚC CHIẾT trong tiếng Hán có nghĩa là quanh co thì sang tiếng Việt Nam lại có nghĩa là gãy gọn.
Cũng có từ Hán-Việt được tưởng rằng có ý nghĩa giống nhau nhưng thật ra vẫn có nhiều khác biệt. Ví dụ như từ PHÁT HIỆN và từ KHÁM PHÁ. Sự thật thì PHÁT HIỆN có nghĩa là tìm thấy cái gì trước đây chưa biết hoặc chưa tìm thấy; còn KHÁM PHÁ có nghĩa là tìm ra được cái gì được ẩn giấu trong bí ẩn và việc đó bao hàm ý phải có công tìm tòi.
Vì vậy muốn sử dụng đúng từ Hán-Việt nên hiểu rõ đúng nghĩa và cách dùng từng từ, nhất là phải biết phân biệt các từ Hán-Việt trùng âm với các từ thuần Việt ngữ.
IV) NÓI VÀ VIẾT ĐÚNG THEO NGỮ PHÁP
Trong cuộc nói chuyện hay trên các văn thư, việc nói và viết sai ngữ pháp cũng thường có thể xảy ra cho bất cứ ai. Nhưng có người cho rằng cần gì phải giữ gìn ngữ pháp trong lời nói, cốt hiểu nhau là đủ rồi. Nhưng một lời nói sai ngữ pháp tất nhiên sẽ mất đi sự trong sáng và sẽ trở thành khó hiểu hoặc có thể tạo ra nhiều ngộ nhận. Ngữ pháp tiếng Việt Nam đòi hỏi một người muốn nói đúng tiếng Việt, ngoài việc hiểu rõ ý nghĩa đúng của từ, cần phải biết rõ công dụng của các loại từ và vị trí đúng của từ trong câu nói.
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT NAM
Những kết quả mới nhất của ngành khảo cổ cũng như kết quả về những nghiên cứu khoa học đã cho thấy Việt Nam có thể là một trong những khu vực của địa cầu mà loài người xuất hiện sớm nhất. Nước Việt Nam không phải chỉ có bốn ngàn năm văn hiến mà còn nhiều hơn thế nữa. Vì vậy tiếng nói của người Việt Nam cũng lâu đời như dòng giống Việt Nam và đã hiện hữu ngay thời thủy tổ người Việt Nam thành hình.
Ngành dân tộc học cho biết dân tộc Việt Nam nguyên là hợp chủng của nhiều bộ tộc dân cùng chung sống trên lãnh thổ miền Bắc Việt Nam từ những thời xa xưa của lịch sử. Sử liệu cũng như truyền thuyết lưu lại đều cho biết dân tộc Việt Nam thuộc dòng giống TIÊN RỒNG. Tiên có nghĩa là người ở trên núi, RỒNG là tượng trưng cho dân ở nước. Các ngành khoa học mới đều xác nhận rằng dân tộc Việt Nam xưa được thành hình do sự kết hợp của các bộ tộc từ núi rừng thảo nguyên tiến xuống đồng bằng với các bộ tộc vùng ven biển và hải đảo tiến lên. Tiếng nói của dân tộc đã được hình thành theo nhịp phát triển của dân tộc. Tiếng Việt Nam đã có một nguồn gốc rất lâu đời và sự tiến hóa của tiếng nói này cũng đã phải tùy thuộc theo số phận nổi chìm của dân tộc.
Trong suốt gần ngàn năm bị Tàu đô hộ, các di tích lịch sử bị hủy diệt, chữ viết cũng như tiếng nói bị cấm đoán. Tổ tiên người Việt chỉ được phép dùng chữ Hán để viết và tiếng Hán để nói. Tuy vậy vì nhờ Tổ tiên người Việt đã cư trú lâu đời trên lãnh thổ Bắc Việt nên có được thời gian dài đủ để hình thành ngữ hệ một cách ổn định để sau đó dầu bị ngoại bang phương Bắc thống trị vẫn giữ được bản sắc tiếng nói của dân tộc. Suốt thời gian bị đô hộ chữ viết của dân tộc bị cấm đoán. Chữ Hán được các Thái thú Tàu áp đặt thay thế chữ Việt. Học hành, thi cử, luật lệ, dụ sắc, giấy tờ chốn công đường đều dùng chữ Hán. Đó là nguyên do của sự ra đời của văn chương truyền khẩu của dân tộc Việt Nam. Văn chương truyền khẩu bao gồm những tục ngữ, thành ngữ, ca dao đã có công nhiều trong sự bảo tồn tiếng nói của dân tộc Việt Nam suốt thời kỳ này.
Từ thế kỷ XIII, trong khi ngay tại Âu Châu văn chương chưa được triển khai bao nhiêu thì tại Việt Nam đã có những bài thơ chải chuốt niêm luật chỉnh tề. Tiêu biểu là chuyện thơ Vương Tường bao gồm 39 bài tứ tuyệt và 10 bài bát cú. Sự kiện đó chứng tỏ rằng tiếng mẹ đẻ của dân tộc vẫn phát triển thạnh đạt.
Tuy nhiên suốt thời kỳ Bắc thuộc, Hán Nho đã được phổ biến ở đất Việt để khống chế nhân dân Việt Nam, đã tạo ra ở đây một số khoa bảng NAM NHÂN BẮC HƯỚNG. Cho nên đến thời kỳ nước nhà được tự chủ một số lớn khoa bảng đã trở thành quan lại của triều đình. Tuy có thể họ đã có ý thức rõ rệt về độc lập và chủ quyền lãnh thổ, nhưng vẫn còn rất mơ hồ về ý thức độc lập văn hóa. Do đó chữ Hán vẫn được họ áp dụng làm văn tự quốc gia trong khi chữ NÔM được xem là: nôm na mách qué.
Suốt thế kỷ XIV và XV mặc dầu mọi khó khăn, tiếng Việt vẫn phát triển không ngừng. Người Việt đã khéo lợi dụng các thể thơ lục bát để diễn tả hay phát biểu cảm xúc hay tư tưởng của mình.
Đi đôi với tinh thần độc lập của dân tộc từ thế kỷ XV, tiếng Việt đã là một lợi khí văn hóa hoàn bị, nên mặc dầu có sự bành trướng mạnh mẽ của văn chương Trung Hoa, tiếng Việt vẫn dũng mãnh sát cánh với dân tộc. Tiếng mẹ đẻ đã đủ khả năng diễn tả mọi tâm tư của con người. Có lẽ người Việt thuộc một dân tộc có máu thi sĩ trong huyết quản nên lối diễn tả vào thời kỳ này thường dùng lối văn vần. Với các thể thức gắt gao chặt chẽ của thi thơ nôm do Hàn Thuyên mở lối, nhiều tác phẩm văn vần bằng tiếng mẹ đẻ đầy giá trị ra đời. Tiêu biểu là tác phẩm Chinh Phụ Ngâm của Bà Đoàn Thị Điểm. Như thế loại văn vần, lục bát, dầu có niêm luật khác hẳn lối thơ Trung Hoa, vẫn đầy đủ khả năng để phô diễn tất cả mọi tâm trạng đầy tế nhị hay khúc chiết của người Việt Nam.
Như thế từ thế kỷ XIII đến thế kỷ XVIII tiếng Việt Nam càng ngày càng phát triển mạnh mẽ trong quảng đại quần chúng Việt Nam trong lúc giới quan lại của triều đình cùng giới khoa bảng vẫn xem tiếng Hán, chữ Hán như là ngôn ngữ và văn tự quốc gia. Tuy vậy suốt gần 500 năm, văn thể thơ Đường chỉ có một vài tác phẩm, văn thể thơ nôm tràn ngập trong quần chúng Việt Nam. Ai ai cũng biết hay cũng thuộc Chinh Phụ Ngâm, Cung Oán Ngâm Khúc, Kim Vân Kiều, Nhị Thập Tứ Hiếu, Minh Đình Mộng Ký, Lục Vân Tiên, Dương Từ Hà Mậu, Ngư Tiều Vấn Đáp, Bần Nữ Thán, Hạnh Phúc Ca, Quan Âm Thị Kính, Phan Trần, Trê Cóc, Nhị Độ Mai, Lục Súc Tranh Công…
Mãi đến đời Tây Sơn, tiếng Việt mới được xem là ngôn ngữ chính thức và chữ NÔM được xem là văn tự quốc gia. Khi viết chiếu cầu hiền La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiệp, Nguyễn Huệ không dùng chữ Hán mà lại viết bằng chư Nôm. Có thể nói dưới triều đại Nguyễn Huệ, mọi chiếu chỉ, văn thư của triều đình đều dùng chữ Nôm. Nhà cầm quyền thời đó còn lợi dụng thi ca bằng chữ Nôm làm lợi khí giáo dục. Tiêu biểu là tác phẩm Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca.
Tiếc thay về sau triều đình nhà Nguyễn lại quay trở lại sử dụng chữ Hán như là văn tự quốc gia. Nhưng chữ Nôm và tiếng mẹ đẻ vẫn được dân chúng bảo vệ. Sự thành hình của chữ quốc ngữ đã giúp nhiều vào công việc cải thiện tiếng nói mẹ đẻ rất nhiều.
Từ năm 1945, tiếng mẹ đẻ được xem như là ngôn ngữ chính thức của dân tộc Việt Nam và chữ quốc ngữ được nâng lên hàng văn tự quốc gia. Tại các trường học, tiếng Việt đã được sử dụng nên đa số người Việt đã nói đúng tiếng Việt và viết đúng chính tả.
Phan Hưng Nhơn

SƯU CAO THUẾ NẶNG VÀ CÁCH VẶT LÔNG VỊT CỦA TÀ QUYỀN CSVN

SƯU CAO THUẾ NẶNG VÀ CÁCH 
VẶT LÔNG VỊT CỦA TÀ QUYỀN CSVN
Nếu như tà quyền csVN từng nói thời thực dân Pháp là thời kỳ sưu cao thuế nặng, nhưng xem ra vẩn còn thua xa thời cộng sản trị trên đất nước ta. Các từ ngữ mà tà quyền cộng sản dùng trong phạm trù thuế đều mang ngụ ý xảo ngôn đánh lừa quần chúng, nếu không chú ý rất dể bị lầm lẫn. Thuế, phí, lệ phí là cách dùng từ ngữ để lừa quần chúng trong việc nạp tiền vào hầu bao (túi tiền) của tà quyền. Đó là những khoảng tiền mà người dân sẽ phải gặp rất nhiều trong cuộc sống khi cần phải thực hiện các thủ tục hành chính, các giao dịch thương mại .

 

Điều 47 Hiến pháp CHXHCNVN 2013 quy định ” Mọi người có nghĩa vụ nộp thuế theo luật định” và Khoản 4 Điều 70 Hiến pháp quy định Quốc hội – cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan có quyền quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế. Tuy nhiên tà quyền csVN đã không đưa ra một định nghĩa chung thế nào là thuế và lại không được quy định trong bất kỳ văn bản pháp luật nào? mà từng loại thuế cụ thể được quy định và điều chỉnh tương ứng trong văn bản pháp luật về loại thuế đó. Chúng ta có thể hiểu như sau:
THUẾ: là những qui định của Bộ Tài Chính về bổn phận của người dân phải đóng cho nhà nước.
PHÍ VÀ LỆ PHÍ: Phí và lệ phí được định nghĩa rất mơ hồ tại Điều 3 Luật Phí và Lệ phí 2015, có hiệu lực từ ngày 01/07/2017, thay thế, bãi bỏ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 và Pháp lệnh án phí, lệ phí toà án số 10/2009/PL-UBTVQH12. Theo đó, Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công được quy định trong Danh mục phí ban hành kèm theo Luật Phí và Lệ phí.

Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước được quy định trong Danh mục lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và Lệ phí. Đó là cách một cách giải thích của nhà sản, một cách đánh tráo từ ngữ thuế bằng phí và lệ phí. Mục đích của tà quyền là khi người dân bị thu phí, lệ phí và thuế không bị hốt hoảng vì quá nhiều cách bị lột da thật tinh vi của nhà sản. Các cơ quan có thẩm quyền quy định các khoản phí, lệ phí: Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quy định và hợp thức hóa các khoản phí, lệ phí.

CÓ BAO NHIÊU LOẠI THUẾ, PHÍ HIỆN HÀNH?
Nếu như chúng tôi nói ra đây chắc chắn những người Việt đang sống ở trong nước hay ngoài nước phải giật nảy mình. Để biết các loại thuế phí của tà quyền cs đang đặt ra để lột da người dân trong chế độ CHXHCNVN như thế nào? Chúng tôi xin trích lời trao đổi với PV Thanh Niên, của TS Ngô Trí Long, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường và giá cả (Bộ Tài chính), cho biết hiện nay có đến 432 khoản phí và lệ phí đang được triển khai thu trên cả nước. Cụ thể, có 357 khoản phí và 75 khoản lệ phí; trong số này có 393 khoản thuộc thẩm quyền quyết định của trung ương, còn lại phân cấp cho địa phương. Riêng người nông dân gánh 93 loại phí. Xem: https://thanhnien.vn/…/432-loai-phi-de-doanh-nghiep-nguoi-d….
Một nông dân quê ở Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết chỉ trong vụ thu hoạch hè thu gia đình anh phải nộp tất cả 20 loại thuế, trong đó có những loại thuế, phí nhà nước, và những loại phí không quy định từ Bộ Tài Chính, mà do các cấp huyện, xã đề ra và bắt dân phải nộp.
Một đứa học sinh khi bước vào đầu niên học, không biết bao nhiều phí do nhà trường đặt ra bắt buộc một HS phải đóng. Ngày nay mái trường XHCN không còn là nơi để khai dân trí mà là nơi bán chử nghĩa. HS nghèo không còn có cơ hội để đến trường vì có quá nhiều khoản thu phí ngoài luồng. Thu phí ngoài luồng ( không thuộc qui định của bộ tài chính), nói nôm na là phải trả tiền hối lộ cho các quan chức mổi khi đến cửa quyền còn gọi là lệ làng. Việc thu phí ngoài luồng có mặt khắp nơi và trong mọi cơ quan, đặc biệt là ngành CSGT và CAND, là hai cơ quan đứng đầu trong việc thu phí ngoài luồng.
Tại Hội nghị đánh giá việc triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) vào ngày 14/3/2017, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (vc) Lê Vĩnh Tân cho biết, 6 lĩnh vực được chọn để đo lường gồm: Cấp giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng nhà ở, giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh và giấy chứng thực.Việc đo lường được thực hiện theo hình thức điều tra xã hội học đối với hơn 15 nghìn người, tại 108 xã của 3 thành phố trực thuộc T.Ư và 7 vùng trong cả nước. Kết quả cho thấy, toàn bộ 6 lĩnh vực trên đều có tình trạng người dân phải trả thêm tiền ngoài phí, lệ phí được nhà nước quy định. Tỷ lệ phải trả thêm chi phí “ngoài luồng” chiếm từ 4,9% đến hơn 28%. Trong đó, lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chiếm 10% và giấy phép xây dựng là 8%. http://us.24h.com.vn/…/nguoi-dan-phai-tra-them-phi-ngoai-lu….
Bộ Tài Chánh Việt Nam đã từng đề nghị tăng thuế giá trị gia tăng (GTGT) nói chung từ 10% lên 12%, dự trù bắt đầu có hiệu quả từ 2019. Thuế suất GTGT lại có thể tăng từ 12% lên 14% vào 2021. Một số sản phẩm cần thiết đối với các ngành nông nghiệp, y tế, giáo dục, khoa học và kỹ thuật hiện nay chịu thuế suất GTGT 5%, sẽ phải trả 6% trong tương lai. Phân bón, dụng cụ nông nghiệp, và tàu đánh cá ngoài khơi cũng sẽ phải trả thuế GTGT thay vì hoàn toàn được miễn thuế như hiện nay. BTC sửa đổi để lột da người dân kỷ hơn chứ không hề giảm bớt thuế, phí mà tà quyền csVN đã đặt ra từ mấy thập niên qua. Thuế, phí ở VN ngày càng chồng chất chứ đảng và nhà nước chưa hề có biện pháp nào để giảm thuế cho dân một khi cân bằng được ngân sách NN. CHXHCNVN có bao giờ cân bàng được NSNN hơn hai thập niên qua. Số nợ công năm nào cũng gia tăng và chưa có năm nào tà quyền csVN ngăn được sự bội chi NSNN và chặn đứng được tình trạng lạm phát.

Mặc dù việc thu nhập của tà quyền csVN về thuế đã tăng từ 32.8 ngàn tỷ VNĐ vào năm 2005 lên gấp 23 với số tiền thu là 761 ngàn tỷ vào năm 2016. Nhưng vẩn chưa bù lại được cho sự phá hoại của đám đỉnh cao bất tài trong đảng csVN khi điều hành các Doanh Nghiệp Nhà Nước, nhưng núp dưới danh xưng Cty cổ phần (tư), vì việc làm gian xảo đó, nên một số các DNNN đã bị Hoa Kỳ tố lên WTO vào đầu năm 2018.
Để tận thu và nhét vào cái bao tử trống của tà quyền csVN, nhà sản sáng tác ra nhiều loại phí khác để bắt người phải đóng, từ đó gia tăng được nguồn thu nhập cho NSNN. Khi tăng các khoảng thu phí và thuế, TS Ánh, một chuyên gia kinh tế đỉnh cao trí tuệ cs đã giải thích việc làm này giống như là vặt lông vịt, khi nào cần thì chúng sẽ vặt một mớ lông, cho đến khi nào không còn cộng lông vịt nào hết mới thôi, nhưng phải vặt sao cho thật đẳng cấp, là phải vặt cho thật nhẹ nhàng từ từ đừng để chúng đừng kêu toáng lên.
Đầu năm Mậu Tuất 2018 đám tà quyền csVN đã đem vịt ra vặt lông lần nửa. Người phật tử là nạn nhân của lần vặt lông này. từ đây mội lần viếng thăm chùa Yên Tử để lễ Phật, phải đóng thêm một loại phí mới, khi vào cửa viếng chùa. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử gần 2000 năm của Phật Giáo VN tồn tại trên đất nước VN, người dân sống dưới chế độ độc tài toàn trị csVN đi lễ chùa phải chịu phí vào cửa. Một loại thuế phí mà thực dân Pháp còn chưa dám nghỉ ra để lột da dân bản xứ.
UBND TP Uông Bí đề xuất tái “bán vé” vào cửa 40.000 đồng cho khách thập phương đến Yên Tử.Cũng theo UBND TP Uông Bí, số lượng khách đến với Yên Tử đã tăng từ 100.000 lượt lên 2 triệu đến nay thì con số gần 3 triệu lượt . Có thể thấy rất rõ là từ khi dừng việc thu phí tham quan Yên Tử thì số lượng du khách tăng đột biến, thêm nữa là các công trình văn hóa tâm linh được xây dựng quy mô, đầu tư có hiệu quả hơn mà hoàn toàn chỉ dựa trên nguồn kinh phí xã hội hóa (do người dân đóng góp)
Tại chùa Thầy (Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội), mỗi phật tử khi đến viếng Phật phải mua vé ngoài cổng với giá 10.000 đồng/người. Ban quản lý lập 2 điểm bán vé ở 2 cổng vào. Chùa Tây Phương (Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội) cũng tiến hành bán vé vào chùa với giá 10.000 đồng/người….
Tổ chức bán vé tại các cửa chùa, chẳng khác gì các BOT được thiết lập nơi cửa Phật. Cứ đà này, nếu số tiền dần tăng lên thì chẳng lẽ chỉ người có tiền mới được đến cửa chùa. Người nghèo chỉ còn được đứng trước cổng chùa bái Phật? Trong thế kỷ 21, người Phật tử không thể đến với Phật, vì chẳng những có tâm đến với Phật còn phải có tiền đển cúng đám cô hồn cs ngay trước cửa Chùa. Đức Phật chưa bao giờ dạy chúng sinh như vậy.

Theo đề nghị của Bộ Tài Chánh, xe tải mui trần sẽ phải trả thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) cao hơn. Thuế suất 15% sẽ áp dụng cho xe có phòng đốt trong lên đến 2,500 phân khối, 20% cho xe có đến 3,000 phân khối và 30% cho các xe lớn hơn. Những gói thuốc lá gồm 12 điếu sẽ phải trả thuế suất TTĐB 75% kể từ 2019 và tất cả các gói thuốc lá sẽ phải trả thêm VNĐ 1,000 kể từ 2020. Nước ngọt hiện nay được miễn thuế, nhưng kể từ 2019 sẽ phải chịu thuế suất TTĐB là 10%.
CÁC LOẠI THUẾ TRONG THỜI PHÁP ĐÔ HỘ
Chính quyền thực dân Pháp thu lợi tức thuộc địa thông qua hệ thống các sắc thuế, 8 loại thuế chính được đặt nhà nước đô đặt ra. Các loại thuế được thu và phân chia theo hai loại ngân sách: thu cho Ngân sách Đông dương (chủ yếu là thuế quan, thuế rượu, thuốc phiện, muối…) và thu cho Ngân sách địa phương gồm các xứ (Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ) và các tỉnh (chủ yếu là thuế thân, thuế ruộng đất, thuế lao dịch…):
Thuế quan (còn gọi là thuế đoan, thuế thương chính): Thi hành cho đến năm 1940, theo đó Việt Nam phải dùng chung một chế độ thuế quan do nước Pháp đặt ra. Pháp bảo hộ sản phẩm nào thì Việt Nam cũng phải bảo hộ sản phẩm đó.

Thuế gián thu (Công quản): Thường bảo đảm khoảng 70% tổng số thu của ngân sách Đông dương, chủ yếu là thuế muối, thuế rượu, thuế thuốc phiện, thông qua chế độ độc quyền mua bán của Pháp:
Thuế muối: Pháp quy định toàn bộ số muối mà dân sản xuất phải bán hết cho nhà nước Pháp với giá rẻ, rồi Nhà nước bán lại cho dân (kể cả người trực tiếp sản xuất muối) với giá cao hơn, để hưởng lợi nhuận.
Thuế rượu: Pháp cấm mọi việc nấu rượu của tư nhân Việt nam (kể cả việc tự nấu rượu để uống), đồng thời giao chỉ tiêu bán “rượu ty” cho chính quyền tổng, xã để thu lợi nhuận.
Thuế thuốc phiện: Pháp mua và chế biến thuốc phiện, khuyến khích dân Việt tiêu thụ, mở tiệm hút thuốc phiện để tạo được nguồn thu lớn cho chính quyền Pháp.
Thuế chủ yếu thu cho ngân sách các xứ (kỳ):Chủ yếu gồm các thứ thuế cũ dưới thời phong kiến như thuế thân, thuế ruộng đất, thuế lao dịch và được sửa đổi theo hướng tăng mức thu ngày càng cao hơn:
Thuế thân (thuế đinh): Mọi dân đinh từ 18 đến 60 tuổi đều phải đóng thuế này. Trước kia, thuế thân chỉ thu của người có ít nhiều tài sản, có khả năng đóng thuế, được chia ruộng đất công, nhưng nay thì Pháp thu toàn bộ. Thuế thân đã tạo thêm cho Pháp số thu rất lớn, nhưng đối với dân nghèo, mỗi khi đến vụ thuế (tháng 5 âm lịch) thì người nghèo lại xôn xao, nhiều người bị bắt hoặc phải bỏ quê hương để trốn thuế.

Thuế ruộng đất (thuế điền thổ): Từ năm 1897, toàn quyền Đông Dương đã nhiều lần cho điều chỉnh lại theo 4 hạng điền, 6 hạng thổ (đất). Mức thuế chủ yếu là tăng lên, kèm với những khoản phụ thu, nhưng diện tích làm căn cứ tính mẫu, sào lại điều chỉnh giảm xuống. Ví dụ: Theo quy định từ thời Tự Đức (1847-1883), mỗi mẫu Việt nam là 4.970 m2. Năm 1897, ở Bắc kỳ, Pháp quy định mỗi mẫu chỉ có 3.600 m2. Vì vậy thuế phải nộp thực tế tăng lên, có khi đến 2-3 lần.
Thuế lao dịch: Về nguyên tắc, thuế lao dịch đã chuyển thành tiền (gắn với thuế thân hoặc nộp ngân sách tỉnh, xã) để sử dụng vào việc xây dựng, tu bổ đường sá, đê điều… Nhưng trên thực tế, khi cần làm đường hoặc đắp đê, Chính phủ vẫn huy động nhân lực đi làm, kể cả trong những ngày mùa cày cấy, thu hoạch nông nghiệp.
Tổng ngân sách năm 1905 là 32 triệu đồng Đông Dương, trong số này nguồn thu từ độc quyền bán thuốc phiện là 8,1 triệu. Tính đến năm 1900 thì lợi nhuận Pháp thu được từ thuốc phiện đạt hơn phân nửa số tiền thu nhập của toàn Liên bang Đông Dương.
Tóm lại, cách vặt lông vịt (lột da người dân) trong thời Pháp thuộc còn thua qua xa cách vặt lông vịt trong thời cộng sản trị hàng trăm cây số. Cộng sản lột da dân VN tới tận xương tủy, vét cạn các nguồn tài nguyên của đất nước và người dân. Tà quyền cs đã vét đến tận cùng bằng số của cải của người dân. Chưa đũ, tà quyền cs còn ngắm nghía tới số vàng và đô la còn nằm trong dân, chúng không ngớt tìm mọi cách để sở hữu được số vàng đó. Mức độ bóc lột của csVN có thể nói là tuyệt chiêu, chỉ buồn cho người dân VN tới nay vẩn im lặng cúi đầu chịu đựng sự bóc lột này.
Người dân vẫn chịu đựng
Âm thầm trong đắng cay
Cam tâm nhìn đất nước
Chìm vực thẳm đọa đày
Ôi niềm đau Tổ Quốc!
(Trích thơ ” Niềm đau tổ quốc” của Phan Huy)
Advertisements

Người Nhái Hải Quân VNCH

Người Nhái Hải Quân VNCH

https://bienxua.files.wordpress.com/2016/06/huy-hieu-lien-doan-nguoi-nhai-4.jpg?w=187&h=186

Người Nhái VNCH

Nói về các hoạt động và chiến tích của lực lượng Biệt Hải thuộc Sở Phòng Vệ Duyên Hải/Nha Kỹ Thuật của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Đây là đơn vị đặc nhiệm thực hiện các cuộc đột kích, xâm nhập vào Bắc Việt bằng các cuộc đổ bộ bằng đường thủy. Ngoài đơn vị này, Quân Lực VNCH còn có lực lượng Người Nhái thuộc quân chủng Hải Quân (HQ) đảm nhiệm các công tác vô cùng nguy hiểm qua các hoạt động trong lòng địch như phá hoại chiến hạm Bắc Việt, xâm nhập các mật khu Cộng quân, vô hiệu hóa hoạt động đặc công thủy của đối phương, bảo vệ sự an toàn cho các tàu bè của VNCH và lực lượng đồng minh.

Sau đây là tiến trình hoạt động và chiến sử của lực lượng Người Nhái Hải Quân VNCH, được biên soạn dựa theo tài liệu của Khối Quân sử Phòng 5/Bộ Tổng tham Mưu Quân Lực VNCH, chiến sử của Hải Quân VNCH và bài viết của cựu Người Nhái Lê Quán (anh là người tham dự khóa huấn luyện khóa Người Nhái đầu tiên ở Đài Loan) được phổ biến trong tạp chí KBC.

https://bienxua.files.wordpress.com/2016/11/bo-chi-huy-lien-doan-nguoi-nhai-hqvnch.jpg?w=659&h=459

Tiến Trình Hình Thành Của Đơn Vị Người Nhái

Vào tháng 7/1960, Việt Nam Cộng Hòa gửi một toán 16 quân nhân gồm 2 sĩ quan, 14 hạ sĩ quan và đoàn viên sang Đài Loan tham dự khóa huấn luyện Người Nhái, trong số đó có 8 người thuộc quân chủng Hải Quân, 5 người thuộc lực lượng Bảo An (Địa Phương Quân), 3 người thuộc Lực Lượng Đặc Biệt. Sau 5 tháng huấn luyện, có 14 người trúng tuyển kỳ thi mãn khóa, 2 người rớt vì yếu thể lực. Hai tháng sau khi toán Người Nhái mãn khóa ở Đài Loan về, Bộ Tư Lệnh Hải Quân VNCH tổ chức một cuộc thao diễn ở Vũng Tàu để Tổng Thống Ngô Đình Diệm duyệt khán. Báo chí lúc đó đã loan tin, tường thuật đầy đủ về cuộc biểu diễn nàỵ

Vào thời gian này, mặc dù Hải Quân Hoa Kỳ chưa chấp thuận huấn luyện Người Nhái cho Hải Quân VNCH, nhưng sau khi biết được có một số quân nhân VNCH đã được huấn luyện tại Đài Loan thì họ khai thác ngay. Bộ Tư Lệnh Hải Quân Hoa Kỳ đã gửi chuyên viên và dụng cụ Người Nhái từ Hoa Kỳ sang để huấn luyện bổ túc cho 8 quân hân Người Nhái của Hải Quân VNCH và 3 Người Nhái của Lực Lượng Đặc Biệt VNCH trong thời gian hai tháng tại Nha Trang. Mục đích của cuộc huấn luyện này là đào tạo các cảm tử quân Người Nhái về cách thức đột kích phá hoại các chiến hạm của Bắc Việt tại miền Bắc.

Chuyến Đột Kích Phá Tàu Bắc Việt Ở Hòn Cọp

Chuyến công tác đầu tiên là toán Người Nhái bí mật đột kích phá hoại tàu của quân Bắc Việt ở Hòn Cọp. Toán được chia làm 2 tổ, mỗi tổ hai người. Tổ thứ nhất có 2 cảm tử quân thuộc quân chủng Hải Quân là hai chiến binh Lê Văn Kinh và Nguyễn Hữu Thảo, tổ thứ 2 là hai chiến binh Nguyễn Văn Tâm và Lê Văn Chuyên. Cả hai tổ xuất phát từ Đà Nẵng bằng ghe của Hải Thuyền trong một đêm trời tối. Ghe chở toán cảm tử quân vượt qua Bến Hải tiến tới Hòn Cọp với dụng cụ lặn và mìn từ tính nổ chậm.

Trong khi đặt mìn vào tàu của Bắc Việt, không hiểu vì lý do gì mìn nổ quá sớm trong khi các Người Nhái đang trên đường lội ra khơi để rút lui. Vì thế mà cả toán bị địch phát giác. Anh Lê Văn Kinh bị bắt, 3 cảm tử quân còn lại kiên quyết không đầu hàng và bắn vào quân Bắc Việt sau đó đã bị hạ sát tại trận. Anh Lê Văn Kinh bị tòa án Cộng Sản xử khổ sai chung thân. ( Theo tài liệu của ông Lê Quán, anh Lê Văn Kinh được Cộng Sản thả vào năm 1980 và trở về miền Nam với một chân bị tàn tật vì bị tra tấn bằng điện ).

Năm 1961, đội Người Nhái của Hải Quân VNCH với sự hợp tác của đơn vị Người Nhái Hải Quân Hoa Kỳ đã tổ chức một khóa huấn luyện Biệt hải tại Đà Nẵng với 35 khóa sinh. Từ năm 1965 đến 1968, Hải Quân VNCH đã tổ chức 3 khóa huấn luyện Người Nhái tại Nha Trang : khóa 1 có 41 khóa sinh, tất cả đều tốt nghiệp, khóa 2 có 48 khóa sinh tốt nghiệp, khóa 3 có 45 người tốt nghiệp. Sau đó, các khóa 4, 5 và 6 được tổ chức tại Cam Ranh với tổng số khóa sinh thụ huấn khoảng 150 người

Năm 1968, Hoa Kỳ đã yểm trợ cho Hải Quân VNCH trong kế hoạch gửi sĩ quan và nhân viên đến Hoa Kỳ và Phi Luật Tân để theo học các khóa như Trục Vớt (salvage) chuyên vớt các tàu chìm, khóa Tháo Gỡ Chất Nổ ( Explosive Ordenance Disposal, gọi tắt là EOD ) chuyên tháo gỡ chất nổ và bảo vệ các chiến hạm đậu và neo trong các sông rạch ở ngoài khơi, chống đặc công thủy của Cộng quân đặt mìn phá hoại, khóa Underwater Demolition Team ( UDT ) chuyên phá hủy các chương ngại vật tại các bờ biển và hải cảng cũng như đặt mìn phá tàu địch quân.

Năm 1970, lực lượng Người Nhái gia tăng quân số nhưng thiếu hụt sĩ quan nên Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực VNCH chấp thuận cho ban chỉ huy lực lượng Người Nhái đến Trường Bộ Binh Thủ Đức để tuyển mộ Sĩ quan, có 20 người được chọn, tất cả được gửi đến Trường Sinh Ngữ Quân Đội để học tiếng Anh và sau đó được Hải Quân Hoa Kỳ gửi sang Mỹ thụ huấn khóa đặc biệt Người Nhái. Trong số 20 sĩ quan theo học, có 11 tốt nghiệp và sau khi trở về Việt Nam chiến đấu một thời gian, hơn một nửa đã tử trận.

https://dongsongcu.files.wordpress.com/2016/12/nguoi-nhai-huan-luyen-cheo-thuyen.jpg?w=655&h=442

Liên Đoàn Người Nhái Trong Giai Đoạn Từ 1970 – 1975

Cũng trong năm 1970, Liên Đội Người Nhái được đổi thành Liên Đoàn Người Nhái với 3 đơn vị cơ hữu: đơn vị Hải Kích, đơn vị Tháo Gỡ Chất Nổ, đơn vị Trục Vớt, mỗi đơn vị được giao trách nhiệm thực hiện các công tác theo ngành chuyên môn riêng biệt.

Đơn vị Hải Kích chuyên về đột kích bất thần vào các sào huyệt của địch quân. Các cảm tử quân Hải Kích đã tấn công chớp nhoáng vào các mật khu của địch, nhất là trong lúc có các buổi họp mặt của các cán bộ cao cấp của Cộng quân. Ngoài ra, trong nhiều chuyến công tác, các toán Hải kích tấn công vào trại giam của Cộng quân để giải thoát tù binh. Trong khi hoạt động trong lòng địch, các cảm tử quân Hải Kích đều ngụy trang với quần áo bà ba đen, đội nón cối, đi dép Bình Trị Thiên, trang bị súng AK- 47 y hệt như cán binh Việt Cộng. Nhiều lần, họ đã len lỏi vào hàng ngũ địch mà đối phương không biết. Và cũng đã nhiều lần, các toán Hải Kích đã bí mật đột kích lãnh thổ miền Bắc bằng xuồng cao su và bơi từ ngoài khơi vào bờ.

Tại Nam phần, do địa thế có nhiều sông rạch nên đặc công thủy của Cộng quân luôn tìm cách làm tắc nghẹn thủy lộ, cản trở sự lưu thông bằng đường thủy bằng cách đánh chìm tàu bè của các giang đoàn Hải Quân VNCH. Vì vậy mỗi lần có tàu chìm là các toán của đơn vị Trục Vớt được điều động khẩn cấp đến để giải tỏa lưu thông. Đơn vị này đòi hỏi cấp chỉ huy phải giỏi tính toán, thông thạo kỹ thuật và có nhiều kinh nghiệm.

Từ năm 1968 cho tới khi cuộc chiến kết thúc, Bắc Việt tăng cường phá hoại bằng cách thả đặc công thủy lặn dưới nước đột kích phá hoại các tàu bè VNCH và Đồng Minh neo và đậu tại các bến. Để chận đứng các hoạt động đặc công thủy của Cộng quân, đơn vị Tháo Gỡ Chất Nổ đã hoạt động rất hữu hiệu trong nỗ lực chống lại Người Nhái của đối phương. Các toán của đơn vị này đã bắt sống và tiêu diệt nhiều Đặc Công Thủy Việt Cộng và tháo gỡ nhiều quả mìn nổ chậm do các toán đặc công thủy của Cộng quân đặt vào tàu bè VNCH và đồng minh.

https://bienxua.files.wordpress.com/2016/06/cac-chien-si-lien-doan-nguoi-nhai-dien-hanh-ngay-quan-luc-19-thang-6-nam-1973.jpg?w=668&h=441

Chặng Đường Chiến Binh Của Người Nhái

Để trở thành một Người Nhái, chiến binh phải có sức khỏe thật tốt để chịu đựng suốt 18 tuần lễ huấn luyện về cơ thể và tinh thần, phải lội được ít nhất phải 2 hải lý (Mỗi hải lý gồm 1,852 mét). Những môn huấn luyện chính thức gồm có bơi lội, thể dục, chạy bộ, cận chiến, nhảy dù, đặt chất nổ, thám sát bờ biển và phá hủy chướng ngại vật, đột kích, chèo thuyền cao su, và lặn sâu 130 bộ Anh. Trong 18 tuần lễ huấn luyện đặc biệt có một tuần lễ mệnh danh là tuần lễ địa ngục, tuần lễ này là tuần lễ thứ ba và bắt đầu từ 8 giờ sáng thứ Hai và chấm dứt vào 4 giờ chiều thứ Sáu.

Suốt cả tuần lễ khóa sinh được ăn nhưng không được ngủ. Suốt ngày bị bắt buộc chạy bộ, bơi lội, chèo thuyền. Huấn luyện viên “quấy rầy và hành hạ” thân thể khóa sinh tới mức tối đa. Suốt cả tuần lễ mặc dầu các khóa sinh được cho ăn nhưng không ai ăn uống gì được cả vì quá mệt mỏi, mỗi bữa ăn chỉ ăn được vài miếng mà thôi, phần nhiều khóa sinh chỉ lấy múi cam hay chanh để bỏ vào miệng ngậm cho đỡ khát rồi mau rời bàn ăn để tìm chỗ ngả lưng một lúc. Nhưng khi vừa nằm xuống chưa đầy một phút thì nghe tiếng còi ré lên và phải chạy ngay đến chỗ tập họp, nếu đến trễ phải bị phạt ít nhất là 50 cái hít đất. Nội trong tuần lễ này có từ 50 đến 60% khóa sinh bị loại vì không chịu nổi.

Trong suốt cuộc chiến, số thương vong, tử trận của Liên Đoàn Người Nhái lúc nào cũng cao so với số khóa sinh tốt nghiệp. Do đó, không thể có đủ số khóa sinh để cung cấp, bổ sung cho các đơn vị đang thiếu hụt quân số. Việc đào tạo Người Nhái càng ngày càng khó khăn vì sự nguy hiểm của công tác và sự đòi hỏi quá nhiều yếu tố trong huấn luyện. Do đó, trong các khóa huấn luyện sau này, số người tình nguyện ít hơn so với các khóa đầu. Từ khi thành lập cho đến khi cuộc chiến kết thúc, có đến 60% Người Nhái hy sinh, trong số những người còn sống, có 1/3 được di tản sang Hoa Kỳ.

Chính Nghỉa

Advertisements

TIN MỚI NHẤT VỀ BÁC SĨ HỒ HẢI do em trai bác sĩ thông báo sau khi đi thăm gặp

TIN MỚI NHẤT VỀ BÁC SĨ HỒ HẢI
do em trai bác sĩ thông báo sau khi đi thăm gặp
– Bác sĩ Hồ Hải ra toà không có luật sư , anh ngang nhiên và đầy hào khí khi đứng trước bọn cộng sản . Ngay cả yêu cầu phải xưng hô thưa toà , bị cáo anh cũng không sử dụng và phải bị nhắc nhở liên tục . Chúng hỏi anh có thấy đó là hành vi cấu thành tội phạm không, anh trả lời rằng “Tất cả những người yêu nước đều có tội với các ông ! ”

⁃ Sau khi kêu án , bác sĩ Hồ Hải đã nở nụ cười khinh bỉ và gương mặt đanh lại kiêu hãnh trước tà quyền cộng sản .

⁃ Ban đầu anh chẳng thèm kháng án và xem như cuộc dạo chơi trong chốn địa ngục bởi biết với bọn chúng thì bên ngoài hay bên trong có gì khác biệt .

Tuy nhiên, Mẹ bác sĩ đồng ý cho bác sĩ kháng án , đồng ý mướn luật sư với ý chỉ duy nhất là thông qua người luật sư đó thông tin cho thế giới biết thêm về cộng sản. Bà đã gõ cửa đại sứ quán Mỹ và phía Mỹ đã có thư phản đối phiên toàn và yêu cầu được tái xét xử với sự tham dự của họ. Bà kêu tới các tổ chức nhân quyền thế giới can thiệp vì con bà là bác sĩ chỉ giúp đời và thực hành mục đích khai sáng cho lớp trẻ trong cái xã hội bưng bít này với trách nhiệm của một Trí Thức sống trong xã hội cộng sản . Và hơn hết bà đã chính thức mở toang cánh cửa kêu gọi cộng đồng khắp nơi hãy giúp bà đánh động lương tâm loài người dẫu biết rằng chúng có thể tăng ác hơn với con mình Bác sĩ Hồ Hải ( nói rõ các bạn biết anh Hải rất có hiếu với Mẹ nên từ nào giờ bà nói gì anh không dám cãi, nay tự bà quyết định nên anh cảm thấy rất an lòng).

⁃ Trước khi ra toà một thời gian chúng rất tàn bạo khi nhốt anh ở khu trại giam tử tù nhằm khủng bố tinh thần của anh và hù dọa anh nếu phản kháng chúng có thể nhốt lại nơi này trước khi ra toà . Anh đã xem là cuộc dạo chơi dưới địa ngục thì có chi đáng sợ !

#Theo Fb Hoang Son Dinh Nguyen: “:Đây là những Thông tin mới nhất tôi nhận được và được phép của gia đình công bố công khai cùng toàn thể các bạn và dư luận
⁃ Được biết phía Mỹ đã đưa tên anh cùng ba người tù bị xử ở Hà Nội là Vũ Quang Thuận , Trần Hoàng Phúc và Nguyễn văn Điển vào nghị trình trong buổi đối thoại Nhân Quyền sắp tới với VN và yêu cầu trả Tự do vô điều kiện cho họ.
⁃ Trên tinh thần đó tôi thành tâm kêu gọi tất cả những ai còn có lương tri hãy đồng loạt gióng tiếng nói về vị bác sĩ và ba người tù nhân vì nói tiếng nói Tự do cùng các anh chị em đang ở trong ngục tù cs, cùng tất cả những ai đã tranh đấu cho một Việt Nam thực sự Tự Do Dân Chủ .”

https://www.facebook.com/kha.ngu.1/posts/1081382418668415

Advertisements

Nhạc sĩ Việt Khang, cựu tù nhân lương tâm và là tác giả các bài hát nổi tiếng như “Anh Là Ai,” “Việt Nam Tôi Đâu,” “Trả Lại Cho Dân,” đã rời Việt Nam sáng Thứ Năm, 8 Tháng Hai

 

Nhạc sĩ Việt Nam sẽ đến phi trường Los Angeles trưa Thứ Năm

Nhạc sĩ Việt Khang, cựu tù nhân lương tâm và là tác giả các bài hát nổi tiếng như “Anh Là Ai,” “Việt Nam Tôi Đâu,” “Trả Lại Cho Dân,” đã rời Việt Nam sáng Thứ Năm, 8 Tháng Hai
LOS ANGELES, California (NV) – Nhạc sĩ Việt Khang, cựu tù nhân lương tâm và là tác giả các bài hát nổi tiếng như “Anh Là Ai,” “Việt Nam Tôi Đâu,” “Trả Lại Cho Dân,” đã rời Việt Nam sáng Thứ Năm, 8 Tháng Hai (theo giờ Việt Nam) và đang trên đường đến Los Angeles, nhờ sự can thiệp của chính phủ Mỹ, theo bản tin đài truyền hình SBTN.

“Việc nhạc sĩ Việt Khang được sang định cư tại Hoa Kỳ là kết quả của một quá trình can thiệp lâu dài của chính quyền Mỹ và nhiều tổ chức quốc tế đối với chính quyền CSVN, trong đó, đặc biệt phải nhắc đến Thượng Nghị Sĩ John McCain, người đã trực tiếp can thiệp, nêu trường hợp của nhạc sĩ này với chính phủ Hoa Kỳ khi làm việc với CSVN,” theo bản tin.

Thượng Nghị Sĩ John McCain (Cộng Hòa-Arizona), hiện là chủ tịch Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện, là một người có tiếng nói rất uy tín tại Quốc Hội và là người nhiều lần đến thăm Việt Nam cổ vũ bang giao hai nước.

Bản tin cho biết thêm: “Tự do cho Việt Khang cũng là thành quả của công cuộc đấu tranh chung của cộng đồng hải ngoại, do đài truyền hình SBTN khởi xướng vào năm 2012, qua chiến dịch ký thỉnh nguyện thư gởi Tòa Bạch Ốc.”

Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc đài SBTN, nói: “Khi hay tin, tôi cảm thấy tất cả gánh nặng trên đôi vai mình giảm bớt rất nhiều.”

Nhạc sĩ Trúc Hồ cũng cho biết tin Việt Khang rời Việt Nam được chính quyền Mỹ xác nhận với đài SBTN.

Theo bản tin của SBTN, nhạc sĩ Việt Khang đi chuyến bay số CI 0782 của China Airlines rời phi trường Tân Sơn Nhất lúc 11 giờ 5 phút sáng, và theo dự trù, anh sẽ đến Đài Bắc vào lúc 3 giờ 20 phút chiều (giờ Đài Loan) trong cùng ngày Thứ Năm. Sau đó, nhạc sĩ Việt Khang sẽ đi chuyến bay số CI 0006, cũng của China Airlines, đến phi trường Los Angeles lúc 12 giờ 40 phút trưa Thứ Năm (giờ California).

Nhạc sĩ Việt Khang tên thật là Võ Minh Trí, sinh năm 1978 tại Tiền Giang, bị chính quyền CSVN bắt vào cuối năm 2011, và bị kết án 4 năm tù vào ngày 30 Tháng Mười, 2012. Anh được trả tự do vào ngày 14 Tháng Mười Hai, 2015, và bị quản chế hai năm.

Cả ba ca khúc “Anh Là Ai?,” “Việt Nam Tôi Đâu,” và “Trả Lại Cho Dân” rất nổi tiếng, thường đường đồng bào hải ngoại hát tại các cuộc tập hợp đấu tranh chính trị.
https://www.nguoi-viet.com/hoa-…/nhac-si-viet-khang-tac-gia/

Advertisements

BÁU VẬT 

BÁU VẬT 

http://daichung10.blogspot.com/2017/08/tt-iv-33q.html

 “Dọc đường lịch sử nhân loại, có rất nhiều báu vật bị người đời, vô tình hay hữu ý, lỡ bỏ đi, lỡ đánh rơi, đã chìm trong quên lãng. Kẻ nào muốn có ngọc , chỉ cần dò tìm lại chúng, nhặt lên, đánh bóng…” NTT   

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia.”

Henry David Thoreau

“Khi họ đốt sách thì chính là họ cũng đang đốt cả loài người.”

Heinrich Heine

“Dẫu có bạc vàng trăm vạn lạng.

 Chẳng bằng kinh sử một vài pho.”

 Lê Quý Đôn

   

“Lạc vào cõi mộng Tự Nhiên
Thẫn thờ một bóng giữa miền Siêu Linh
Nhặt lên dáng ngọc bí huyền
Mắt ai thăm thẳm đắm nhìn mắt ai.”

Thầy Cãi

CHƯƠNG I: TRỐNG ĐỒNG

“Khi đã biết sự thực của vật thể, ta sẽ thấy rằng thật vô lý khi tôn thờ các sản phẩm cô lập của dòng chảy không ngừng nghỉ của sự biến hóa, làm như chúng là vĩnh cửu và đích thực. Đời sống không phải là vật thể hay dạng của vật thể mà là một sự vận động liên tục hay chuyển hóa”

  1. Radhakrishnan

“Nếu có ai hỏi di vật thuộc nền văn minh cổ xưa nào của những người anh em ruột thịt thiểu số phương Nam của Trung Hoa là quan trọng nhất, chúng ta có thể trả lời không do dự rằng đó chính là Trống Đồng”

Wen You

(Tiếp theo)

Các nhà nghiên cứu đều cho rằng tục thờ cúng ông Táo ở Việt Nam có xuất xứ Trung Quốc. Người Trung Quốc còn gọi ông Táo bằng những tên khác nhau, như: Táo Vương, Táo Quân, Đông Trù Tư Mệnh, Nhất Gia Chi Chủ… Về nguồn gốc của tập tục này, có thuyết cho rằng ông Táo lúc đó chính là Thần Lửa, do Viêm Đế (vị vua đầu tiên của Trung Quốc theo truyền thuyết) sau khi chết, hóa kiếp ra. Thuyết khác lại nói ông Táo là Chúc Dung, con Chuyên Húc (một ông vua khác cũng theo truyền thuyết). Nói chung, càng về sau thì càng có nhiều thuyết về sự ra đời của ông Táo, không biết tin vào thuyết nào. Có người bảo tục thờ Táo Quân của Trung Quốc có từ thời nhà Hạ, người thì bảo xuất hiện vào thời nhà Thương, cũng có người khẳng định tục đó chỉ có thể xuất hiện vào đời nhà Chu. Trong chuyện kể dân gian Trung Quốc có chuyện về hai anh em nhà họ Trương, người anh làm nghề đốt lò, xây bếp, còn người em, chuyên việc vẽ tranh, nặn tượng. Người anh vốn tốt bụng, thường xuyên khuyên bảo mọi người ăn ở hòa thuận và đứng ra can gián nhiều cuộc xô xát. Sau khi người anh chết, người em, để hạn chế tình trạng mất đoàn kết ở các gia đình, đã dựng chuyện người anh được Ngọc Hoàng phong là Táo Vương, giao cho cai quản việc bếp núc và theo dõi mọi chuyện tốt xấu của từng gia đình để báo về Trời vào dịp cuối năm.

Cứ mỗi năm đến ngày 23 tháng chạp thì nhà nhà nô nức sửa xoạn một mâm cổ để cúng ông táo về trời. Ngày lễ này có ý nghĩa vô cùng quan trọng vì theo tín ngưỡng ngày này ông táo sẽ cưỡi cá chép hóa rồng bay lên trình tâu với ngọc hoàng muôn chuyện bếp lử và những việc gia chủ làm. Mọi người cúng ông táo để xin ông táo trình bày nhẹ tội lỗi gây ra trong năm và cầu chúc cho người người an lành thật nhiều sức khỏe và thật thành công trong năm mới. Đến giao thừa ông táo sẽ trở về nhân gian và làm tiếp công việc của mình. hãy cùng Thuvienanhdep.net khám phá Hình ảnh mâm cổ cúng ông táo về trời truyền thống đẹp nhất nhé!

Vai trò, chức trách của ông Táo cũng thay đổi theo thời gian. Vào thời Tiên Tần, ông Táo chỉ lo việc bếp núc, nhưng từ thời Hán trở đi, ông Táo được tôn thành một vị thần được Ngọc Hoàng Thượng Đế phái xuống trần gian để giám sát công, tội của con người, của từng gia đình. Cuối mỗi năm, ông Táo phải về Trời bẩm báo và căn cứ vào bẩm báo này mà Ngọc Hoàng phán xử, thưởng phạt. Trước thời Hán, ngày về chầu Trời của ông Táo được định vào tháng tư âm lịch, sau đó thay đổi nhiều và đến thời Đường – Tống trở đi thì cố định vào hai ngày 23 hoặc 24 tháng Chạp (ở miền bắc Trung Quốc là ngày 23, ở miền nam là ngày 24).

Lễ cúng đưa ông Táo được người Trung Quốc rất coi trọng, nhất là vào thời nhà Thanh. Triều đình nhà Thanh từng qui định: “Toàn bộ nha sổ trong ngày hôm đó nhất loạt niêm phong ấn tín, không thụ lý các công việc dân sự, quan viên đều được về nhà để đưa ông Táo”. Vua Càn Long, trong 60 năm trị vì của mình, không năm nào là không cúng ông Táo tại cung Khôn Ninh. Trong dân gian, tại nơi thờ ông Táo, người ta thường dán câu đối: “Thượng thiên ngôn hảo sự, hạ giới giáng cát tường” (“Lên trời nói chuyện tốt, xuống trần đem điều lành), hay: “Hảo thoại truyền thượng thiên, hoại thoại đu nhất biên” (Lời đẹp truyền lên trời, lời xấu vứt một bên), và ở nơi hoành phi cũng dán thêm hàng chữ “Nhất gia chi chủ” (Ông chủ của gia đình).

Ngày xưa qui định, việc lễ bái do gia chủ trực tiếp làm, nhưng phải là đàn ông:“Nam bất bái nguyệt, nữ bất tế Táo” (Đàn ông không được bái trăng, đàn bà không được cúng Táo).

Sự tích về ông Công, ông Táo, mang những nét đẹp truyền thống của người dân Việt nam. Vì thế, cứ ngày 23 tháng Chạp hàng năm, người Việt Nam lại làm cơm cúng tiễn đưa ông Táo về trời. Nói là 23 tháng Chạp nhưng những hoạt động chuẩn bị cho ngày lễ được chuẩn bị từ trước đó vài ngày, thậm chí là cả tuần. Ở thành thị, các gia đình thường mua hàng mã gồm: 2 mũ nam, 1 mũ nữ và 3 con cá chép để cho ông Táo cưỡi về chầu trời.

Vai trò của Táo Quân quan trọng như thế nên cũng được dân gian suy tôn là Định Phúc Táo Quân (Vua Táo qui định phúc đức cho từng nhà), là Đệ nhất gia chi chủ, vị thần đứng đầu trong hệ thống “Ngũ tự chi thần” mà theo sách “lễ ký” của Nho giáo là gồm: Táo Quân, Môn Thần (Thần Cửa), Hộ Thần (Thần Nhà), Trung Lựu Thần (Thần Đất), Tỉnh Thần (Thần Giếng).

Còn dung mạo Táo Quân thì được thể hiện dưới hình thức một vị quan mặc áo bào đen, mặt đen, đầu đội mũ cánh chuồn đen. Trên những bức tranh thờ, ngoài Táo Quân ra, còn thấy một bên có quỉ dạ xoa cầm chùy, một bên có phán quan bưng ấn.

Ngoài ra, ở Trung Quốc còn có ngày vía Táo Ông (3-8 âm lịch) và ngày vía Táo Bà (24-8 âm lịch). Tuy nhiên vào hai ngày này, chỉ có người Hoa ở duyên hải phía Nam – Trung Quốc tổ chức dâng lễ vật, bày mâm cúng.

Câu chuyện về tục thờ cúng Táo Quân bên Trung Quốc mà chúng ta “nghe” được là như vậy. Ở đây bật ra câu hỏi: thế thì quan niệm cổ truyền của dân tộc Trung Hoa là có mấy ông Táo và mấy bà Táo? Nếu chỉ nhìn bức tranh thờ và hàng chữ “Đệ nhất gia chi chủ” thì chỉ có một ông Táo và cũng không có bà Táo. Có thể quan niệm xưa kia là chỉ có một ông Táo, muộn hơn nhiều sau này mới xuất hiện quan niệm “gia đình” Táo và quan niệm này cũng rất mờ nhạt? Vậy thì điều đáng tin cậy nhất là đúng thực, ông Táo được định hình ở Trung Quốc. Nhưng sự định hình ấy có xuất xứ từ đâu và trên cơ sở nào thì chưa xác định chính xác được, dù rằng cái cội nguồn xa xôi của quá trình chính là tục tôn thờ Lửa. Cũng cần phải nhấn mạnh rằng theo nguyên lý nhân – quả thì không thể “đùng một cái” mà vào thời rất đỗi xa xưa nào đấy, con người ở khắp nơi trên thế giới đều đồng loạt biết cách tạo ra lửa, biết dùng lửa để nấu nướng chuyển sang lối ăn chín và tôn thờ lửa như một vị thần.

Ở hầu hết các khu vực phía Bắc Trung Quốc, Cúng ông Táo rơi vào vào 23 hay 24 tháng 12 âm lịch. Tuy nhiên ở tỉnh Chiết Giang, Thượng Hải và các khu vực Giang Tô, Cúng ông Táo rơi vào ngày thứ Năm của tháng Giêng âm lịch. Ở nhiều nơi khác trên đất nước Trung Quốc, lễ Cúng ông Táo lại liên quan tới Lễ hội Đèn lồng (ngày 15/1 âm lịch).

Mỗi tỉnh thành ở Trung Quốc thường có một ngày Cúng ông Táo khác nhau.

Sự tích Tết ông Công, ông Táo ngày 23 tháng Chạp

Chắc rằng tục thờ cúng ông Táo của dân tộc Trung Hoa đã du nhập vào Việt Nam từ lâu, nhưng cái sức sống mãnh liệt của những tập tục truyền thống có gốc rễ từ thời Hùng Vương và trước đó, vượt qua những vừa ăn cướp vừa tàn phá văn hóa ác liệt của phong kiến phương bắc, mà có tính tàn bạo, triệt để nhất là cuộc xâm lược và đô hộ của nhà Đông Hán và nhà Minh, đã làm cho nó biến dạng đi nhiều, hay nói cách khác là đã đồng hóa nó một cách phù hợp hơn với tâm tư, tình cảm và hoàn cảnh sống của người Việt đương thời.)

Ở Việt Nam, dù gọi chung là ông Táo, nhưng quan niệm xưa nay vẫn hiểu là nhà Táo, gồm bộ ba: hai ông Táo và một bà Táo. Trong “Gia Định thành đông chí”, không biết dựa trên cơ sở nào mà Trịnh Hoài Đức giải thích quan niệm bộ ba đó xuất phát từ quẻ Ly với hai hào dương trên, dưới và ở giữa là hào âm , tượng trưng cho hai người đàn ông và một người đàn bà đồng thời cũng có nghĩa chỉ phương Nam, chỉ củi lửa. Bộ ba đó là Táo Quân, Táo Bà và Táo Tướng. Trong đó, Táo Quân và Táo Bà (còn gọi gộp là Phật Táo) cuối mỗi năm phải lên chầu, bẩm báo cho Ngọc Hoàng Thượng Đế, còn Táo Tướng là thần củi lửa lúc nào cũng phải phục vụ thế gian, Vì thế mà ở Nam Bộ – Việt Nam có câu:

Hăm ba Phật Táo về Trời

Thổ Táo ở lại đội nồi suốt năm

Chúng ta không tin vào sự giải thích của Trịnh Hoài Đức vì lẽ nếu có bộ ba “hai ông một bà” thì cũng phải có bộ ba “hai bà một ông” (quẻ khảm,  ), thế nhưng chẳng thấy ai đả động đến cả; Hơn nữa, đi yết kiến Ngọc Hoàng đâu phải chuyện đùa, nhất là vào thời phong kiến, mà dắt díu lê thê như các vị tổng thống hay thủ tướng ngày nay mỗi khi có việc đi du ngoại, thì thật là… nguy tai.

Người Việt tiếp thu tất cả những tên gọi khác về ông Táo của người Trung Hoa phiên âm sang, đồng thời vẫn gọi ông Táo bằng những cái tên thuần Việt và dân dã khác như: Ông Đầu Rau, hay Ba Ông Đầu Rau, Ông Núc Bếp, Vua Bếp… Đặc biệt, ông Táo còn được gọi là Táo Công hay gọi tắt là ông Công.

Trong dân dã, người Việt có cách gọi rất hay, vừa tôn kính, vừa thân thiết gần gũi đối với các vị thánh, thần, chẳng hạn như ông Đùng, ông Gióng, ông Táo, ông Địa, ông Công… Ông Địa chính là thần Thổ Địa và ông Công chính là thần Thổ Công. Đến nay vẫn còn lưu truyền câu của dân gian Việt: “Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá”. Vậy Thổ Công là ai? Theo quan niệm người Việt xưa thì Thổ Công là vị thần tại gia, trông coi gia cư, định sự may rủi họa phúc cho mọi gia đình. Nhờ thần Thổ Công mà các hồn ma xác quỉ không dám lánh héo, xâm nhập để quấy nhiễu cuộc sống của gia đình. Từ xa xưa, cùng với truyền thống tôn thờ tổ tiên, người Việt cũng rất thành kính thờ phụng Thổ Công.

Theo phong tục cổ truyền  của người Việt, Táo quân là vị quan túc trực quanh năm để cai quản mọi việc ở hạ giới. Ngày 23 tháng Chạp (23/12 Âm lịch), các Táo cưỡi cá chép về trời để tâu báo với Ngọc Hoàng những việc xảy ra trong năm cho Người rõ và thưởng phạt công minh. Để “lấy lòng” các vị trọng thần này, dân gian thường bày cỗ cúng tiễn ông Táo về trời với những món ngọt hoặc các món ăn truyền thống cùng giấy tiền vàng mã, hia và áo mũ, cá chép giấy.
Tuy nhiên, ngày nay, mâm cỗ cúng Táo quân được đơn giản đi nhiều và không cần quá bắt buộc phải có đầy đủ tất cả các món ăn truyền thống. Mâm cỗ cúng Táo quân còn tùy thuộc vào hoàn cảnh cũng như khẩu vị của gia chủ.
Năm nào cũng vậy, cứ cách ngày 23 tháng Chạp từ 1-2 ngày, chị em văn phòng đã chia sẻ rất nhiều mâm cỗ cúng ông Táo. Phần lớn các món ăn vẫn là các món truyền thống hoặc món chay. Điểm trong đó là một vài món ăn mới lạ nhưng vẫn phù hợp với khẩu vị gia đình.
Chị Nguyễn Thị Minh Trang (Nick face Cỏ Ba Lá – nhân viên ngân hàng ở Bắc Ninh) cho biết, năm nay chị làm 2 mâm cỗ cúng ông Táo. Một mâm cỗ chay và một mâm cỗ mặn. Để làm hai mâm này chị mất 2 tiếng chuẩn bị với rất nhiều món ăn ngon và hấp dẫn.

Mâm cỗ mặn với các món nem tôm; gà rang muối, nấm xào gà, salad, canh thập cẩm, xôi giò của nhà chị Nguyễn Thị Minh Trang

Bên cạnh mâm cỗ mặn, chị Trang còn làm thêm mâm cỗ chay gồm các món bánh bao, salad, khoai lang chiên, thịt bò khô giả chay, khoai mon lệ phố, gà chay, canh, xôi, xào thập cẩm.
Cùng xem thêm những mâm cỗ được các chị em chia sẻ:

Mâm cơm cúng ông Táo của chị Tô Hưng Giang ở Hà Nội gồm các truyền thống như món nem rán, gà luộc, canh mọc rau củ, bánh chưng, xào thập cẩm, giò lụa

Nhân vật có nick face Quynh Lam (Hà Nội), 31 tuổi cho biết, năm nào chị cũng làm mâm cơm để cúng ông Táo. Mâm cơm năm nay nhà chị cũng bao gồm các món truyền thống như giò lụa, gà luộc, canh măng, nem rán, bánh chưng…

Mâm cỗ của chị Lại Thu Trang gồm rất nhiều món ăn hấp dẫn. Ngoài các món truyền thống như gà luộc, canh bóng thì chị làm thêm các món ăn phù hợp với khẩu vị gia đình như nem tôm, cánh gà rôti, khoai tây chiên, bò cuộn nấm kim châm, mực xào dừa cần tỏi tây, gỏi ổi tai heo… Mâm cơm này của nhà chị Trang hết khoảng 550.000 đồng và được chuẩn bị trong 2 tiếng

Mâm cỗ của gia đình chị Nguyễn Thị Mai Nghĩa (Đường Bưởi, Hà Nội)

Mâm cỗ gồm các món truyền thống của gia đình chị Nguyễn Ánh Hòa (Nam Định). Chị Hòa cho biết, mâm cỗ nhà chị có nhiều món “của nhà trồng được” nên không quá tốn kém

Mâm cỗ cúng Táo quân của chị Hà (Nhân Hòa, Hà Nội). Theo chị Hà, đáng lẽ chị sẽ làm thêm vài món nhưng vì quỹ thời gian eo hẹp, chị không chuẩn bị được 6 món mặn, thêm 1 món ngọt. Quan trọng là lòng thành của gia đình dành cho các vị Táo quân mà thôi

Tín ngưỡng thờ Thổ Công của người Việt, dù qua thời gian đã nhuốm màu Đạo Giáo thì những đặc điểm tinh tế có gốc tích bản thổ cũng không bị khỏa lấp đi được.

Thông thường, bàn thờ Thổ Công đặt ngay cạnh bàn thờ tổ tiên (có thể ở gian bên). Những gia đình thuộc dòng thứ, không có bổn phận cúng giỗ, nên trong nhà không có bàn thờ tổ tiên, nhưng vẫn phải có bàn thờ Thổ Công, và có thể đặt ở gian chính giữa nhà.

Bàn thờ Thổ Công nhỏ hơn, giản dị hơn bàn thờ tổ tiên. Trên án hương có mâm nhỏ, ba đài rượu, bài vị, bình hương và đôi nến. Thay cho bài vị hoặc cùng với bài vị có cỗ mũ (đồ mã) 3 chiếc: một mũ đàn bà, màu vàng để giữa, 2 mũ đàn ông, màu đen để hai bên, tượng trưng “hai ông một bà” (có nơi chỉ đặt một chiếc mũ nam và một đôi hia). Mũ nam có cánh chuồn vút lên hai bên. Cỗ mũ được đặt trên chiếc bệ (bằng mã). Kèm theo mỗi mũ là 1 áo và 1 đôi hia. Dưới mỗi mũ để 100 vàng thoi (tất nhiên cũng là hàng mã).

Việc bày sắp bàn thờ Thổ Công như thế là sự biểu hiện quan niệm “bộ ba” đã khắc rất sâu vào tâm hồn người Việt xưa, thông qua việc thờ cúng Thổ Công. Đúng như vậy thật, bàn thờ Thổ Công không chỉ thờ một vị thần mà 3 vị thần cùng lúc là: Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ, trong đó:

– Thổ Công, đứng đầu, đồng thời trông coi việc bếp núc.

– Thổ Địa trông coi việc trong nhà (nội gia).

– Thổ Kỳ trong nom việc chợ búa cho phụ nữ, hoặc việc sinh sản các vật ở vườn đất.

Người Việt xưa cúng Thổ Công quanh năm, vào những ngày giỗ, tết, sóc, vọng. Tùy theo gia chủ mà có thể cúng chay hay cúng mặn. Trong những ngày mồng một, rằm (âm lịch), nhiều gia đình cúng chay, đồ cúng gồm giấy vàng bạc, trầu, nước, hoa quả. Cũng có gia đình cúng mặn. Cúng mặn, ngoài đồ lễ cúng chay, còn có xôi gà, có khi là cả một mâm cỗ, và phải có rượu. Trong mọi trường hợp, làm lễ cúng cáo gia tiên bao giờ cũng cúng Thổ Công và khấn cầu sự phù hộ của Thổ Công, và khi cúng phải khấn đủ thần linh trong bài vị. Văn khấn Thổ Công được chép ra dưới đây dùng quanh năm, chỉ thay đổi ngày, tháng cho phù hợp:

 “Nước Đại Việt, năm …… tháng …… ngày ……

Tín chủ là …… toàn gia cư trú tại xã …… huyện …… tỉnh ……, trăm bái

Kính cẩn dâng lên rượu, nước, bạc vàng, đèn hương, hoa quả, cỗ bàn phẩm vật cùng mọi đồ lễ.

Cùng mời:

Bản gia Thổ Công, tại vị ở trước

Thổ Địa tại vị ở trước

Thổ Kỳ tại vị ở trước

Giáng lâm chứng giám

Cầu xin phù hộ chủ từ già đến trẻ hạnh phúc, bình an, không bệnh tật.

                                                                           Thượng hưởng”

Tuy nhiên, lễ cúng Thổ Công quan trọng nhất trong năm là vào ngày 23 tháng Chạp, gọi là Tết ông Công. Lễ này thường được tổ chức vào buổi trưa, nhưng cũng có nhiều nơi thực hiện vào buổi tối. Sau khi lễ xong thì hóa vàng, hóa luôn cả cỗ mũ, áo, hia, bài vị của năm cũ (đốt mã), thay bằng đồ mới để thờ cho đến Tết năm sau. Ở làng quê Bắc Bộ, gia chủ còn mua con cá chép còn sống, thả trong chậu nước để tặng ông Công. Cá này sẽ được phóng sinh xuống ao, chuôm hoặc sông, hồ để nó (vượt Vũ Môn) hóa rồng cho ông Công cưỡi lên chầu Trời. Ở Trung Bộ, ông Công lên Trời bằng cách cưỡi ngựa với đầy đủ yên cương (đồ mã). Ở Nam Bộ, ông Công được dâng cặp giò, tức cặp hia – mã, ngoài ra còn có cặp cây mía đặt hai bên trang thờ để ông Công chống khi đi đường, gọi là “gậy ông Công”

Cách sắp xếp bàn thờ cúng ông Công ông Táo đúng sẽ thể hiện lòng thành kính của gia chủ đối với các vị thần, nhờ đó sẽ đem lại may mắn cho các thành viên trong gia đình trong năm mới. Hãy cùng xem cách bài trí bàn thờ cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp có gì đặc biệt nhé?

Ở phía trước cái kệ nhỏ đặt bát hương hoặc đỉnh trầm. Hai bên bát hương là đôi nến hoặc cây đèn dầu. Cũng có thể đặt đôi ống hươngTheo quan niệm từ xưa truyền lại, mỗi gia đình có riêng một Thổ công. Vị Thổ công này mỗi năm đều được thay thế vào ngày 23 tháng Chạp. Ngày này ở Việt Nam gọi là ngày ông Táo chầu trời hoặc là ngày Tết ông Công ông Táo. Trong ngày này, các gia đình làm cỗ cúng rồi đốt bài vị cũ thay bài vị mới.

Sau khi đã bày trí bàn thờ xong, việc tiếp theo các bạn cần chuẩn bị chính là một mâm lễ cúng ông Công ông Táo với đầy đủ mũ, áo cho Táo quân, một mâm cỗ mặn hoặc chay tùy theo điều kiện từng gia đình. Mâm lễ cũng ông Công ông Táo không cần quá cầu kỳ, nhiều món mà chỉ cần có đầy đủ những món như phong tục của các cha ông để lại như bánh chưng, giò, nem rán, canh nấu.

Có thể thấy “vai trò, chức năng” của thần Thổ Công theo quan niệm người Việt xưa dù có những nét dị biệt rõ ràng, nhưng cũng có nhiều nét tương đồng sâu sắc với “vai trò, chức năng” của Thần Táo Quân theo quan niệm người Hoa. Điều này đưa chúng ta đến cảm tưởng rằng hai vị này có chung một “huyết thống”, đều “sinh thành” từ ông Núc Bếp và lấy ông Núc Bếp làm “thần tượng”. Tuy nhiên, hai ông này đã đi theo hai hướng khác nhau, tồn tại trong những điều kiện, hoàn cảnh xã hội khác nhau để rồi một ông hóa thành Thổ Công (của người Việt), một ông hóa thành Táo Quân (của người Hoa). Thế rồi, khi Táo Quân Trung Hoa xuất hiện ở Việt Nam (trong thời kỳ lan tỏa dân cư mà hướng chủ yếu, nổi trội là từ Bắc xuống Nam, do nhiều nguyên nhân khác nhau), hai ông, Thổ Công Việt Nam và Táo Quân Trung Quốc, do có sẵn tương đồng, đã hòa hợp với nhau mà thành Táo Công, một nhân thần “tuy hai mà một”: nói chính xác hơn, có lẽ phải thế này: Ông Táo Việt gặp ông Táo Hoa, hóa thành Táo Việt – Hoa. Trong bài vị trên bàn thờ Thổ Công của gia đình người Việt vẫn thường ghi:

                    “Bản gia đông trùng tư mệnh Táo Phủ thần quân

                 Bản gia Thổ Địa long mạch tôn thần

                 Bản gia Ngũ phương ngũ thổ phúc đức chính thần”

Có nơi chỉ viết gọn là “Định phúc Táo Quân” (Vua Táo qui định phúc đức trong nhà)

Tuy nhiên sự hòa hợp đó có thể là chưa đủ “mãnh liệt” và chưa đủ thời gian để khỏa lấp những dị biệt từng có trong quá khứ cũng như mới phát sinh sau này. Trong thực tiễn, nơi này nơi khác, lúc này lúc khác, vẫn xuất hiện dị biệt, nghĩa là dù đã “hai trong một” nhưng nhiều nhà lại thờ cả Thổ Công lẫn Táo Quân, trong khi Thổ Công được cúng quảy quanh năm vào những ngày giỗ chạp, sóc vọng thì Táo Quân chỉ được nhắc đến 2 lần trong dịp Tết (lễ cúng đưa tiễn chầu Trời và đón rước về nhà). Rất có thể ông Táo Việt (Thổ Công) ngày xưa chưa phải về chầu Trời vào mỗi dịp cuối năm. Sau này mới phải gánh vác “nhiệm vụ thiêng liêng” đó là do ông Táo Tàu “san sẻ” cho. Vậy có thể hiểu khi Táo Công là Táo Quân thì vị thần này có vai trò là “Đệ nhất gia chi chủ” và hàng năm phải lên chầu Trời để bẩm báo; khi Táo Công là Thổ Công thì chỉ là vị thần trông coi bếp núc, bình đẳng với hai vị thần kia là Thổ Địa và Thổ Kỳ (bên Trung Quốc có tới năm vị thần tại gia cơ!); hoặc cũng có thể hiểu Thổ Công là tên chung của 3 vị thần: Táo Quân, Thổ Địa, Thổ Kỳ?

Tại Nam Bộ, khu vực mới khai khẩn sau này với sự có mặt hầu như ngay từ buối đầu đông đảo người Hoa, đã là nơi giao lưu văn hóa truyền thống Việt – Hoa sôi nổi nhất thời cận đại trên lãnh thổ Việt Nam. Do đó, sự hòa hợp “hai trong một” cũng có vẻ “thành công” hơn cả, đồng thời sự dị biệt “tuy một mà hai” cũng biểu hiện rõ ràng hơn cả. Ngày nay, ở Nam Bộ, hình như tiếng tăm của Thổ Công đã phần nào nhạt nhòa và việc thờ cúng Thổ Công trong nhiều gia đình dân cư (nhất là ở thành phố) cũng có phần bị sao lãng. Thay vào đó nhiều nhà thờ cúng ông Táo riêng và Thổ Địa, Thần Tài riêng.

Bàn thờ Táo Quân được định vị khác nhau, tùy địa phương, Có nơi đặt bệ thờ Táo Quân ngay trên khuôn bếp. Trên tường bếp treo bức tranh chân dung Táo Quân, mặt đen xì, áo mũ chỉnh tề như quan triều đình phong kiến xưa. Có nơi, như ở Hà Tiên, không thờ tại bếp, cũng không kê kề bên bàn thờ tổ tiên mà ở vách giữa phía sau nhà. Ở chỗ này, người ta không đặt bệ thờ mà chỉ treo tấm ván hình chữ nhật, dài 1,5m đến 2m, rộng 0m5 đến 0,6m. Tấm ván này đóng vai trò như một bàn thờ, bàn thờ treo. Lễ vật thường là hương, hoa, quả, trầu, rượu, đĩa xôi, con gà hay miếng thịt heo.

Hầu hết cư dân khu vực Nam Bộ đều thờ cúng chung Ông Địa – Thần Tài. Ông Địa chính là Thổ Địa, vị thần trông coi nhà cửa đất đai mà chúng ta đã biết. Thần Tài được xem như vị thần đem tài, lộc đến cho gia đình, phù hộ cho gia chủ làm ăn phát đạt. Thần tài mới xuất hiện gần đây, có thể vào khoảng đầu thế kỷ XX. Có người nói rằng tục thờ Thần Tài được du nhập từ Trung Quốc. Điều này có lẽ không hẳn đúng. Nói cách khác, nếu có đúng thì may ra chỉ đúng một nửa.

Đáng chú ý là bàn thờ Ông Địa – Thần Tài không bao giờ được đặt ở nơi khang trang, cao thoáng (và cũng không cần to, cầu kỳ) như bàn thờ tổ tiên hay bàn thờ Thổ Công mà phải đặt ở dưới đất, ở những nơi xó xỉnh, hàng hiên, góc nhà (nhưng phải hướng ra phía mặt tiền nhà). Nguyên nhân phải đặt dưới đất (trên nền nhà) là vì đất là nơi trú ngụ của ông Địa (có lẽ vì quan niệm này mà xuất hiện bàn thờ ông Thiên, được đặt trước sân, không có sân thì trước hàng hiên, nhưng phải ở trên cao, thường trên đầu trụ gỗ hoặc trụ xây – có ông Địa thì phải có ông Thiên!). Nguyên nhân thứ hai là do truyền thuyết sau đây:

Ngày xưa, có một người lái buôn tên là Âu Minh, khi đi qua hồ Thanh Thảo được Thủy Thần cho một nàng hầu là Như Nguyệt để đem về nhà. Từ đó Âu Minh làm ăn phát đạt, giàu to. Một hôm (đó là ngày Tết), Âu Minh đánh Như Nguyệt. Nàng sợ hãi chui trốn vào đống rác rồi biến mất. Từ đó, Âu Minh làm ăn sa sút, chẳng mấy chốc mà trở nên xác xơ, nghèo kiết. Người xưa đồn Như Nguyệt là Thần Tài và lập bàn thờ. Từ đó mà cũng có tục kiêng hốt rác trong 3 ngày Tết (nếu có chăng là quét sơ rồi dồn rác tạm vào nơi xó xỉnh, góc nhà, chỗ khuất).

Có phải ai thờ Thần Tài Thổ Địa cũng đều được giàu có buôn may bán đắt ? Nếu thật là có thể như thế thì thế gian làm gì có người nghèo phải không, nhiều nhà thờ thần tài được buôn may bán đắt, nhà thì cũng thờ mà buôn bán ế ẩm, vậy nên có sự khác biệt trong cách thờ thần tài, thờ thần tài cũng phải biết cách nếu không thì không có tác dụng hoặc có khi còn bị xuôi xẻo nữa.
n thờ thần tài gồm những gì ?

Sơ đồ bài trí bàn thờ thần tài – bàn thờ thần tài gồm những gì

Những người tin tưởng và nhất là những gia đình buôn bán thì không chỉ cúng Thổ Địa – Thần Tài vào những ngày giỗ Tết, sóc vọng mà cúng quanh năm, thậm chí là trước mỗi “độ” làm ăn, mỗi cuộc buôn bán. Trong các dịp giỗ, tết, sóc vọng, thường người ta cúng mặn, có lúc bày cả một mâm cỗ. Trong những ngày thường, việc cúng đơn giản hơn: thắp hương, dâng trầu, nước và có thể thêm một đĩa trái cây. Ở thành phố, vào sáng sớm, khi mở tiệm, hàng, quán bắt đầu buôn bán, người ta thắp hương cho Thổ Địa – Thần Tài, nhiều khi lễ vật chỉ đơn giản là điếu thuốc đã mồi sẵn và ly cà phê đen cho 2 ông dùng chung để 2 ông vui vẻ phù hộ cho mua may, bán đắt, làm ăn suông sẻ.

Advertisements

NGUỒN GỐC CỦA BÁNH CHƯNG, BÁNH DẦY, BÁNH TÉT

NGUỒN GỐC CỦA BÁNH CHƯNG, BÁNH ẦY, BÁNH TÉT

 

Dân tộc nào cũng có thức ăn truyền thống. Song chưa thấy dân tộc nào có một thức ăn vừa độc đáo, vừa ngon lành, vừa bổ, vừa gắn liền với truyền thuyết dân tộc lâu đời, lại vừa có nhiều ý nghĩa sâu xa về vũ trụ, nhân sinh như bánh chưng, bánh giầy (dầy) của Việt Nam.
Bánh chưng hình vuông, màu xanh, tượng trưng trái Đất, âm. Bánh dầy hình tròn, màu trắng, tượng trưng Trời, dương, thể hiện triết lý Âm Dương, Dịch, Biện chứng Đông Phương nói chung và triết lý Vuông Tròn của Việt Nam nói riêng.
Bánh chưng âm giành cho Mẹ, bánh dầy dương giành cho Cha. Bánh chưng bánh dầy là thức ăn trang trọng, cao quí nhất để cúng Tổ tiên, thể hiện tấm lòng uống nước nhớ nguồn, nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục to lớn, bao la như trời đất của cha mẹ. Theo truyền thuyết, bánh chưng bánh dầy có từ thời Vua Hùng Vương thứ 6

Nguyên liệu để gói Bánh chưng hay bánh tét là nếp. Đây là loại gạo có tính rất dẻo, mùi đặc biệt thơm lừng thường dùng để nấu xôi, nấu chè, làm bánh chưng, bành tét, bánh ú… ít được nấu vào các bữa ăn chính, bởi tính dẻo của gạo thường khiến chúng ta ăn nhanh ngán.

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG CỦA BÁNH CHƯNG – BÁNH TÉT
Bánh tét mang hương vị đặc trưng và rất hấp dẫn. Mỗi loại bánh tét sẽ có mùi vị khác nhau, nhưng nhìn chung thì nguyên liệu cơ bản phải có là nếp, dừa, đậu,….hoặc tùy theo loại nhân bánh mà có thêm thịt, trứng, chuối, tôm khô lạp xưởng…..
Thành phần dinh dưỡng (Tính theo 100g bánh nhân đậu xanh): Nước 0.52 g, Năng lượng 35 kcal.
Protein 0.74 g, Chất béo tổng cộng 0.25 g, Tro 0.15 g, Carbohydrate 7.34 g, Ca 1 mg, Fe 0.13 mg, Mg 12 mg, P 32 mg, K 26 mg, Na 29 mg, Zn 0.27 mg, Cu 0.04 mg, Mn 0.336 mg, Se 2.2 mcg

Thiamin (Vitamin B8) 0.005 mg, Riboflavin 0.014 mg, Niacin 0.702 mg, Pantothenic acid 0.09 mg, Vitamin B6 0.013 mg, Folate tổng cộng 2 mcg, Vitamin K 0.2 mcg, Acid béo bão hòa 0.051 g, Acid béo đơn phân tử chưa bão hòa 0.093 g, Acid béo đa phân tử chưa bão hòa 0.089 g, Tryptophan 0.009 g, Threonine 0.026 g, Isoleucine 0.031 g, Leucine 0.06 g, Lysine 0.028 g, Methionine 0.016 g, Cystine 0.008 g,Tyrosine 0.027 g, Valine 0.042 g, Arginine 0.055 g, Histidine0.018 g, Alanine 0.042 g, Aspartic acid 0.068 g,Glutamic acid 0.149 g, Glycine 0.036 g, Proline 0.034 g, Serine 0.038 g. Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều nếp sẽ khiến ra nóng người, khó tiêu và dễ bị mụn.

TRUYỀN THUYẾT VỀ BÁNH CHƯNG
Truyền thuyết của người Việt có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến thời đại của các Vua Hùng được truyền lại trong dân gian đến nay. Đó là chuyện Vua Hùng kén rể, chuyện nàng công chúa Tiên Dung với chàng trai nghèo Chử Đồng Tử, và sự tích bánh chưng, bánh dày gắn với tích Hùng Vương chọn người truyền ngôi báu… Nhưng cùng với những truyền thuyết đó, là những trang sử được ghi lại: “Thời Trang Vương nhà Chu năm 692-682 TCN, ở bộ Gia Ninh có một người thu phục được các bộ lạc chung quanh, tự xưng là Hùng Vương, đóng đô ở Văn Lang, truyền được 18 đời , gọi là Hùng Vương.” (Đại Việt sử lược). Trong Đại Nam nhất thống chí – Quốc sử quán triều Nguyễn cũng thấy chép rằng, Hùng Vương đóng đô ở Phong Châu, nay là huyện Bạch Hạc.
Qua những công trình nghiên cứu khảo cổ học đã chứng minh rằng, từ ngàn năm trước, dải đất từ Việt Trì đến Đền Hùng và một số địa danh phụ cận là đất phát tích của người Việt Nam. Nơi đây đã ra đời một kinh đô đầu tiên, Nhà nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và Đền Hùng là nơi thờ tự 18 đời Vua Hùng theo tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt. Mỗi địa danh trên đất Phú Thọ, đặc biệt là dải đất từ Việt Trì đến Đền Hùng đều có tên gọi gắn liền với một tích cổ thời Hùng Vương. Phú Thọ – chính là cơ sở bảo tồn văn hóa làng xã và di sản văn hóa dân tộc như bánh chưng bánh giầy . Phú Thọ còn mang những sắc thái văn hóa cổ đặc sắc với nét văn hóa gốc của người Việt cổ..https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%81n_H%C3%B9ng

Tương truyền Vua Hùng Vương thứ 6 (vua cha của Hoàng Tử Lang Liêu) nhân ngày lễ Tiên vương truyền rằng: người con nào dâng lễ vật được vua ưng ý thì sẽ truyền lại ngôi báu cho. Thế rồi các hoàng tử thi nhau tìm kiếm mọi của ngon vật lạ trên rừng dưới biển để dâng lên, vua cha đều dửng dưng mà chỉ thích thú với chiếc bánh chưng bánh giầy của vợ chồng hoàng tử Lang Liêu, người con út của ông dâng lên. Và ông rất cảm phục khi hiểu rõ cái ý tưởng làm bánh của Lang Liêu: một bánh tượng trưng cho Đất, và một bánh tượng trưng cho Trời. Vua liền truyền ngôi cho Lang Liêu…. Vậy thời đại Hùng Vương thứ 6 là cái mốc ra đời của bánh chưng, bánh giầy.

Bánh chưng được làm bằng nguyên liệu từ cây lúa nước, đây là bằng chứng để viết lại sử Việt về phương pháp canh tác cây lúa nước của người Việt cổ là bản sắc văn hóa Việt chứ không có nguồn gốc từ hai quan Thái Thú Tích Quang và Nhâm Diên đã cai trị VN vào thời bắc thuộc lần thứ nhất (thế kỷ II TCN đến năm 39), các sử gia Trung Hoa đã xuyên tạc lịch sử về việc hai quan Thái Thú này đã dạy cho dân Việt cách trồng cây lúa nước và phương pháp cày bừa (?!), rất tiếc một số sử gia VN vì thiếu cơ sở nghiên cứu lẩn thông tin nên đã viết sử từ những sử liệu của Trung Hoa, trong đó có nhà sử học Trần Trọng Kim (trang 38 cuốn VN Sử Lược, quyển I, của Trần Trọng Kim). Ông đã vô tình tiếp tay với các sử gia Trung Hoa về việc tôn vinh cách trồng cây lúa nước của người Việt cổ – được Tích Quang và Nhâm Diên dạy cho người Việt chúng ta. Nên nhớ thời Hùng Vương thứ VI cách xa thời Bác Thuộc lần thứ nhất trên 1500 năm.. Điều này cũng là sự khẳn định tuyệt đối: VN là chính cái nôi của cây lúa nước và người Tàu đã học cách trồng cây lúa nước từ người Việt cổ.
Các nhà khoa học như A.G. Haudricourt & Louis Hedin (1944), E. Werth (1954), H. Wissmann (1957), Carl Sauer (1952), Jacques Barrau (1965, 1974), Soldheim (1969), Chester Gorman (1970)… đã lập luận vững chắc và đưa ra những giả thuyết cho rằng vùng Đông Nam Á là nơi khai sinh nền nông nghiệp đa dạng rất sớm của thế giới. Quê hương của cây lúa, không như nhiều người tưởng là ở Trung Hoa hay Ấn Độ, là ở vùng Đông Nam Á vì vùng này khí hậu ẩm và có điều kiện lí tưởng cho phát triển nghề trồng lúa.
Theo kết quả khảo cổ học trong vài thập niên gần đây, quê hương đầu tiên của cây lúa là vùng Đông Nam Á, những nơi mà dấu ấn của cây lúa đã được ghi nhận là khoảng 10.000 năm trước Công Nguyên. Còn ở Trung Hoa, bằng chứng về cây lúa lâu đời nhất chỉ 5.900 đến 7.000 năm về trước, thường thấy ở các vùng xung quanh sông Dương Tử. Từ Đông Nam Á, nghề trồng lúa được du nhập vào Trung Hoa, rồi lan sang Nhật Bản, Hàn Quốc, những nơi mà cư dân chỉ quen với nghề trồng lúa mạch. Ngày nay, giới khoa học quốc tế, kể cả các khoa học gia hàng đầu của Trung Hoa đồng thuận cho rằng quê hương của cây lúa nước là vùng Đông Nam Á và Nam Trung Hoa, tức là vùng đồng bằng của sông Hồng nơi sinh sống của người Việt cổ. Văn hóa Đông Sơn là một giai đoạn trong nền văn minh sông Hồng, kế thừa và phát triển từ Văn hóa Hòa Bình, Văn hóa Phùng Nguyên, Văn hóa Đồng Đậu và Văn hóa Gò Mun. Văn hoá Đông Sơn có những nét độc đáo riêng đồng thời vẫn mang nhiều điểm đặc trưng của văn hoá vùng Đông Nam Á và nền Văn minh lúa nước. Đây cũng là thời kỳ ra đời nhà nước phôi thai đầu tiên của Việt Nam dưới hình thức cộng đồng làng và siêu làng.

Văn minh lúa nước là một nền văn minh cổ đại xuất hiện từ cách đây khoảng 10.000 năm tại vùng Đông Nam Á và Nam Trung Hoa. Nền văn minh này đã đạt đến trình độ đủ cao về các kỹ thuật canh tác lúa nước, thuỷ lợi, phát triển các công cụ và vật nuôi chuyên dụng. Chính sự phát triển của nền văn minh lúa nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự ra đời của những nền văn hoá đương thời như Văn hóa Hemudu, Văn hóa Đông Sơn, Văn hóa Hòa Bình. Văn hóa Hòa Bình (12.000 – 10.000 TCN) được giới khảo cổ học chính thức công nhận từ ngày 30 tháng 1 năm 1932, do đề xuất của Madeleine Colani, sau khi đã được Đại hội các nhà Tiền sử Viễn Đông họp tại Hà Nội thông qua.

XUẤT XỨ CỦA BÁNH TÉT
Từ những quan niệm xưa của các sử gia và các nhà nghiên cứu về các món đặc sản, thì nhiều người đã cho rằng bánh Tét của người miền Nam là một phó sản từ cái bánh chưng, vậy chúng ta đi tìm hư thực về nguồn gốc của cái bánh này. Để biết được sự thật về nguồn gốc của bánh Tét, chúng ta phải trở về mảnh đất Phú Thọ, đây không chỉ là vùng đất cổ, cái nôi của nền văn hoá Lạc Việt mà còn là nơi khởi nguồn của nhiều món ăn đặc sản, hiện diện từ lâu đời trong ngày tết nguyên đán, trong đó không thể không kể đến bánh chưng. Bánh chưng, bánh giầy đã trở thành thứ không thể thiếu trên bàn thờ tổ tiên mỗi khi Tết đến, nó thể hiện quan niệm về vũ trụ, nhân sinh của người xưa. Đây là sản phẩm được chế biến từ lúa nếp thơm, một sản phẩm tiêu biểu của nền văn minh lúa nước của ngừoi Việt cổ, có mặt từ thời Vua Hùng. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, hai sản vật này gắn với câu chuyện huyền sử về lòng hiếu thảo của chàng hoàng tử Lang Liêu thời Hùng Vương thứ 6.
“Chim kêu ba tiếng ngoài sông
Mau lo lựa nếp hết đông tết về”
(Ca dao)

 

Hai câu ca dao trên đã nói lên được ý nghĩa việc chuẩn bị nếp để nấu bánh chưng trong những ngày cuối đông , mừng xuân mói.
Hàng năm, cứ đến ngày tết và ngày mồng 10/3 âm lịch, làng Mộ Chu Hạ (phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đã bừng lên với những lễ hội về ẩm thục. Du khách khi đặt chân đến vùng đất này, người ta không khỏi ngạc nhiên về cái bánh chưng truyền thống ở nơi này. Cái bánh chưng mà người dân ở đây gói vào dịp Tết lại có hình dạng giống như cái bánh tét có tên gọi là ” Bánh Chưng Dài”, đó là hình thù của cái bánh tét truyền thống miền nam hay gói vào dịp đầu xuân. Có thể nói là bánh tét có nguồn gốc từ cái “bánh chưng dài” của người dân vùng Phú Thọ, Việt Trì, rồi sau đó theo dòng người di dân từ thời Trịnh Nguyễn phân Tranh đi lần vào miền nam.

 

Sách “Vân đại loại ngữ” của cụ Lê Quý Đôn có chép lại một câu trong sách Tàu “Cổ kim chú” như sau: “Năm Diên Quang thứ hai, đời vua An Đế (132) nhà Hán, ở quận Cửu Chân lúa tốt quá: 150 gốc lúa được những 768 bông”. Quận Cửu Chân trong thời Hán thuộc tức là Thanh Hoá – Nghệ Tĩnh ngày nay. Cổ sử Trung Hoa còn có sách chép “Lúa Giao Chỉ chín hai mùa”.Có nghĩa là từ hàng nghìn năm trước ông cha ta đã biết thâm canh, dùng phân bón nên lúa mới tốt như thế! Di chỉ khảo cổ nền văn hoá Đông Sơn ( cũng tức là văn minh Văn Lang) cho thấy những dụng cụ bằng đồng hình lưỡi cày, hình lưỡi liềm hái thô sơ, và những hạt gạo cháy, cả vỏ trấu. Đằng sau truyền thuyết là cái sự thật nghề nông được khuyến khích và coi trọng từ thời Văn Lang, thuở bình minh của châu thổ. Xa hơn nữa, người Việt cổ thời nguyên thuỷ đã biết trồng lúa cùng với chăn nuôi gia súc, .các chứng minh cho thấy người Việt cổ đã làm chủ sở hữu việc canh tác cây lúa nước trước người Hán, chứ không phải học việc này từ hai thái thú Tích Quang và Nhâm Diên.
Nhiều nhà nông học và khảo cổ học thế giới đã khẳng định rằng: bán đảo Đông Dương là quê hương của cây lúa nước và vùng đất của cái nôi lúa nước là Hòa Bình. Nơi đây có “lúa trời”, “lúa ma” – tức là loại lúa không trồng mà mọc, và hàng trăm loại lúa do con người tạo ra: lúa sớm, lúa muộn, chiêm, mùa, nếp, tẻ, nương. Nhà bác học Lê Quý Đôn trong tác phẩm “Vân đàì loại ngữ” đã thống kê được gần 200 loại lúa khác nhau… Các Sử cũ của Trung Hoa là “Giao châu ngoại vực ký” chép: “Ruộng lạc theo nước thuỷ triều lên xuống mà làm, dân khẩn ruộng ấy mà ăn, nên gọi là dân lạc”
Bánh chưng, bánh giầy là hình ảnh của quê hương với mầu xanh ruộng đồng, sông núi, được làm ra từ những hạt “ngọc thực” quý nhất của thiên nhiên, sinh sôi nảy nở trên những triền đất phù sa đồng bằng dưới sức lao động của con người. Những sản vật giản dị, đậm đà hương vị không những ẩn chứa các giá trị văn hóa và tâm linh mà còn mang ý nghĩa triết lý nhân sinh sâu sắc.
Bánh chưng tết cũng thể hiện được chữ hiếu của người con với cha mẹ, chính vì thế mà phong tục dùng bánh chưng làm quà biếu dâng lên cha mẹ cũng từ đây mà có. Đi cùng với bánh chưng bánh giầy, trong ngày tết bày mâm ngũ quả thể hiện ngũ hành tương sinh tương khắc.
Xuân Lại Về

Xuân lại về đây với gió đông
Nắng xuân phơn phơt má em hồng
Ngoài sân hoa cúc hoa mai nở
Tô thắm vườn xuân bướm lượn vòng
Xuân ở nơi nầy nhớ xuân xưa
Đêm 30 tết cúng giao thừa
Trên bàn thờ Tổ mâm ngũ quả
Cành mai vàng rực buổi ban trưaXuân lại về đây nơi xứ xa
Bồi hồi thương nhớ bóng mẹ già
Mỗi năm giúp mẹ lau chùi dọn
Bàn thờ năm mới đón ông bà

Xuân ở nơi đây cũng tưng bừng
Cũng phòng bì đỏ cũng bánh chưng
Hoa mai cúc huệ lan tươi thắm
Nhạc khúc xuân vang tiếng chúc mừng

Tuy vậy sao lòng vẫn xót xa
Bao năm chưa nguôi nỗi nhớ nhà
Tôi người viễn xứ mùa xuân ấy
Thầm ước ngày về ôi thiết tha
(Sao Linh)

Về ý nghĩa thì bánh chưng và bánh giầy đã bao gồm được tất cả lòng thành kính hướng về cội nguồn, những chiếc bánh thảo thơm là lễ vật ý nghĩa thờ cúng các Vua Hùng, cũng gia tiên, cũng là lời nguyện cầu và cũng là niềm tin vào quốc thái dân an, mùa màng bội thu, ấm no, hạnh phúc. Vì chứa đựng nét đẹp văn hóa tâm linh cả về triết học lẫn thực tiễn nên bánh chưng, bánh giầy đã tồn tại suốt mấy nghìn năm và sẽ còn mãi mãi sau này.

 

Biên khảo Nguyễn Thị Hồng, 6.2.2018
Advertisements

Đêm lạnh Sài Gòn, đủ kiểu ngủ ngoài trời của người vô gia cư

Đêm lạnh Sài Gòn, đủ kiểu ngủ ngoài trời của người vô gia cư

Trong lúc nhiều gia đình đang say giấc thì đâu đó tại những góc đường, trạm xe buýt, gầm cầu…, không ít người vô gia cư đang nằm co ro trong đêm lạnh giữa khuya Sài Gòn. Những ngày cuối năm, Sài Gòn lạnh và người ngoài đường thì co ro.
Ông Trần Văn Khỏi (Thái Bình) lang thang ở TP.HCM hơn 8 năm nay và đêm đêm ngủ trên cầu Calmette /// Ảnh: Lam Ngọc

 Ông Trần Văn Khỏi (Thái Bình) lang thang ở TP.HCM hơn 8 năm nay và đêm đêm ngủ trên cầu Calmette

ẢNH: LAM NGỌC
Khu vực trung tâm như quận 1, quận 3, quận 5… có số lượng người vô gia cư ngủ nhiều nhất. Ban ngày họ mưu sinh bằng đủ nghề như: Bán vé số, đạp xích lô, nhặt ve chai… tối đến thì bạ đâu là ngủ đó sau một ngày tất bật mưu sinh.

Ông Trần Văn Bùi (Long An) sống bằng nghề đạp xích lô chia sẻ: “10 năm nay tôi làm nghề đạp xích lô. Lúc có khách thì chạy, mệt quá thì nằm ngủ tại chỗ. Tôi nghĩ ngủ ở đâu cũng vậy. Thuê phòng thì lại tốn thêm một khoản nên đành tiết kiệm”. Ông Bùi còn cho hay: “Ngủ ngoài đường mưa gió tôi chịu được nhưng sợ nhất là ăn trộm. Lỡ lúc mình ngủ nó lấy mất chiếc xe. Bởi vậy khi ngủ tôi phải buộc thật chặt tay vào chiếc xe thì mới yên tâm”.

Đủ kiểu ngủ đêm của người vô gia cư tại TP.HCM 1

 

Ông Lê Hoài Vân (56 tuổi, quê Thanh Hóa) làm nghề bán vé số. Ông cho biết cứ đến tối bán đến đâu thì tìm hành lang có mái hiên ngả lưng

ẢNH: LAM NGỌC
Đủ kiểu ngủ đêm của người vô gia cư tại TP.HCM 2

 

Cô Huỳnh Thị Thơm (46 tuổi, quê Vĩnh Phúc) mắc võng ngủ tạm trên đường đi nhặt ve chai

ẢNH: LAM NGỌC
Đủ kiểu ngủ đêm của người vô gia cư tại TP.HCM 3

 

Ông Tài và ông Long ngủ tạm trên chiếc xe xích lô trên đường Nguyễn Công Trứ, Q.1

ẢNH: LAM NGỌC
Đủ kiểu ngủ đêm của người vô gia cư tại TP.HCM 4

 

Người vô gia cư ngủ tạm trên vỉa hè đường Hoàng Dịu, Q.4

ẢNH: LAM NGỌC
Đủ kiểu ngủ đêm của người vô gia cư tại TP.HCM 5

 

Anh Nguyễn Văn Tâm (Bình Định) ngủ trên đường Trần Não, Q.2

ẢNH: LAM NGỌC
Đủ kiểu ngủ đêm của người vô gia cư tại TP.HCM 6

 

Ông Ngô Văn Hải (63 tuổi, quê Thái Bình) hằng ngày bán vé số và tối về ngủ tạm trên vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành, Q.4

ẢNH: LAM NGỌC
Đủ kiểu ngủ đêm của người vô gia cư tại TP.HCM 7

 

Anh Thái Văn Thanh ngủ tạm trên chiếc xe ba gác chờ khách gọi chở hàng ra chợ

ẢNH: LAM NGỌC
Đủ kiểu ngủ đêm của người vô gia cư tại TP.HCM 8

 

Bà Nguyễn Thị Huệ (nhặt ve chai), trùm cái bạt rách ngủ tạm trên đường Bến Bình Đông, Q.4

ẢNH: LAM NGỌC
Đủ kiểu ngủ đêm của người vô gia cư tại TP.HCM 9

 

Ông Trần Văn Cung (Kiên Giang) bán vé số dạo sau đó về ngủ cạnh chân cầu

ẢNH: LAM NGỌC
Đủ kiểu ngủ đêm của người vô gia cư tại TP.HCM 10

 

Ông Nguyễn Văn Sáu (72 tuổi, Nghệ An) co ro trên chiếc xe xích lô trong đêm lạnh trên đường Nguyễn Duy Trinh, Q.1

ẢNH: LAM NGỌC
Đủ kiểu ngủ đêm của người vô gia cư tại TP.HCM 11

 

Ngủ ngoài trời thường xuyên, những người vô gia cư đối mặt với nguy cơ mắc bệnh

ẢNH: LAM NGỌC
Advertisements

Niên Trưởng Nguyễn xuân Phúc và TIỂU ĐOÀN 2 TRÂU ĐIÊN

Phạm Văn Tiền Sư Đoàn TQLC có rất nhiều tiểu đoàn tác chiến, nhưng ai cũng ao ước mình là một chiến sĩ trong tiểu đoàn Trâu Điên. Tiểu đoàn Trâu Điên cũng đã được chỉ huy qua rất nhiều vị Tiểu đoàn trưởng xuất sắc để trở thành một đơn vị ưu tú nhất […]

via Niên Trưởng Nguyễn xuân Phúc và TIỂU ĐOÀN 2 TRÂU ĐIÊN — dòng sông cũ

Advertisements